Scroll Top

Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály

dr_toth_erika
Dr. Tóth Erika PhD

Osztályvezető főorvos

Önéletrajz

A Daganatpatológiai Központ részletesebb története

A hajdani Siesta szanatórium a II. világháborút követően Postás Kórház lett,

amelynek kórbonctani osztályát kezdetben Balogh Ernő professzor, a kórszövettani részleget Rév Károly főorvos vezette. Fordulatot jelentett működésében az 1954-ben megalakult Onkopatológiai Kutató Intézet (OPI), amely az OOI szervezetében bizonyos önállóságot kapott. A célkitűzés az volt, hogy az OPI a patológiai diagnosztikus munkán kívül komplex kutatási tevékenységet is végezzen. Az OPI első igazgatója és alapítója Kellner Béla professzor volt, aki Pécsett, az egyetem kórbonctani intézetében Entz Béla tanítványaként a daganatpatológia témakörében habilitált (1932). Kellner professzor 1974-ben ment nyugdíjba.

Kellner professzorral debreceni munkatársai közül Lapis Károly (1963-ig), Holczinger László (1987-ig) és Sugár János (1992-ig) dolgozott az intézetben. Már 1952 óta tagja volt az osztálynak Gáti Éva, Unger Emil és Róbert Magdolna, később csatlakozott az OPI-hoz Sági Tamás, Tóth József, Döbrőssy Lajos, Gyeskó Antal, Csuka Orsolya, Szentirmay Zoltán, Péter Ilona, Bodó Miklós, Bak Mihály, Tóth Károly, Gábor Zsuzsa és Szabó Éva.

Dr. Döbrőssy Lajos vezetésével hazánkban is megkezdődött a citológus asszisztens képzés. 1972-1985 között 269 hallgató szerzett szakképesítést.

1970-ben megalakult az Onkopatológiai Tanszék, amely az OPI-ban 25 évig működött és ahol az oktatók is túlnyomórészt az OPI munkatársai voltak (Sugár J., Tóth K., Tóth J., Szentirmay Z., Bak M., Bodó M., Csuka O., Péter I.). Az OPI igazgatója és az OPI-ban működő Onkopatológiai Tanszék professzora Sugár János akadémiai doktora. Holczinger László professzor volt az OPI igazgató helyettese. Sugár professzor nyugdíjba vonulása után az 1992-ben megalakult a Diagnosztikai és Experimentális Daganatpatológiai Központ. Igazgatójává a főigazgató, Prof. Dr. Tóth Józsefet nevezte ki. A központ Prof. Dr. Bak Mihály vezetésével Citopatológiai Osztályból és Prof. Dr. Tóth József vezetésével Kísérletes Daganatpatológiai Osztályból tevődött össze.

A főigazgató a citopatológiai osztály vezetésére (Prof. Dr. Bodó Miklós és munkatársainak a Szent János Kórházba történt távozását követően) 1992-ben, Prof. Dr. Bak Mihály c. egyetemi tanárt nevezte ki. Az osztály fő feladata az exfoliatív (gyneco) és aspirációs kenetek citológiai onsite diagnosztizálása. Évente 15-20.000 cervicovaginális, kb. 5000 aspirációs és 350 immuncitokémiai vizsgálatot és kb. 50 citológus szakasszisztens továbbképzését végzik. 2012-ben Magyarországon elsőként alkalmazták és publikálták az úgynevezett „liquid based” cervix, aspirációs diagnosztikai és az úgynevezett „cell block” módszert. 2016-ban a citológiai járóbeteg rendelésen is bevezetésre került a Vantage laboratóriumi informatikai rendszer. Prof. Dr. Bak témavezetésével a hererákok, a fej-nyak tumorok, és az emlőrák témakörben 1 kandidátusi (MTA), 5 PhD (SZTE ÁOK doktori iskola) disszertáció készült el, ketten habilitáltak, egy magántanári illetve c egyetemi tanári (SZTE) kinevezés történt.

Prof. Dr. Tóth József 2002-ben történt nyugdíjba vonulása után Dr. Orosz Zsolt főorvost nevezte ki a főigazgató, az osztály vezetésére.

Magyarországon az első Molekuláris Patológiai Osztály 1994-ben alakította meg a főigazgató, Dr. Szentirmay Zoltán vezetésével. Az Molekuláris Patológiai Osztály létrehozásának fő célja volt a legújabb molekuláris biológiai módszerek bevezetése és alkalmazása a patológiai diagnosztikában.

Elérhetőségek: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9., 19-es épület

Központi telefonszám: (+361) 224-8600

Titkárság: 1371-es, 3709-es, 2384-es, 3219-es mellék, fax: (+361) 224-8671, e-mail: szoke.janos@oncol.hu, dr.toth.erika@oncol.hu, werly.zsuzsanna@oncol.hu, szoke.erika@oncol.hu

Osztályiroda, lelet-leíró: 1288-as mellék, fax: (+361) 224-8649, e-mail: path.admin@oncol.hu

Szövettani labor: 1434-es mellék

Molekuláris patológiai iroda: 2557-es mellék, fax: (+36 1) 224-8675, e-mail: ooimolpatlabor@oncol.hu

Citológia titkárság: 2401-es, 3833-as mellék, fax: (+361) 224-8770, e-mail: sos.janosne@oncol.hu

Citológiai labor: 2511-es, 1378-as mellék

Citológiai ambulancia: 1384-es, 2538-as mellék

Boncterem: 1488-as mellék

A Daganatpatológiai Központ, Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály rövid története

2008 nyarán az Országos Onkológiai Intézet az Organization of European Cancer Institute (OECI) által szervezett nemzetközi akkreditáción esett át, amely után a főigazgató a három különálló patológiai diagnosztikai osztályt egységes vezetés alatt összevonta. Ennek értelmében megalakult a Daganatpatológiai Központ, amelyhez a Citopatológiai Osztály (osztályvezető és igazgató helyettes Prof. Dr. Bak Mihály) és a Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály (osztályvezető és igazgató helyettes Dr. Orosz Zsolt) tartozott. A Központ igazgatójának Dr. Szentirmay Zoltánt nevezte ki a főigazgató. Dr. Szentirmay Zoltán 2011-ben nyugdíjba vonult. 2011-től a Központ igazgatójává Dr. Szőke Jánost, a Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály vezetőjévé Dr. Tóth Erikát nevezte ki a főigazgató.

Sebészeti és molekuláris patológiai diagnosztikus tevékenység

Daganatpatológiai Központ fő feladata a daganatok citológiai, szövettani és molekuláris diagnosztikája mellett a célzott terápiákhoz szükséges prediktív molekuláris genetikai eltérések vizsgálata.

Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály évente 60-80 autopsziát végez, 13-14 ezer sebészeti mintát dolgoz fel, amelyek többsége emlő, bőr, gyomor-bél rendszer, fej-nyaki, nyirokcsomó, női és férfi urogenitális traktus és tüdő daganat. Hozzávetőleg 6- 800 konzultációs vizsgálatot végez, ami részben az intézetben kezelésre kerülő betegek anyagának másodvéleményezése, részben patológus kollégák által küldött diagnosztikus nehézséget okozó esetek vizsgálata. A központban működő immunhisztokémiai labor évente 30 ezer immunhisztokémiai reakciót végez a rendelkezésre álló 170 féle különböző reagenssel.

A főigazgató döntése alapján 2013-ban Magyarországon elsőként bevezetésre került a Vantage minőségbiztosítási rendszer, egy olyan laboratóriumi informatikai rendszer, ami átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszi a patológiai laboratóriumban zajló munkafolyamatokat, jelentősen növelve a betegbiztonságot. A leletezés belső protokollok szerint, prognosztikai patológiai lelet (sablonizált) formában történik.

A molekuláris patológia laboratórium a vizsgálatok széles spektrumát végzi döntően szolid tumorok (tüdő-, vastagbél-, lágyrész-, emlő, nyirokcsomó daganatok, melanoma) esetén, évente 3000 vizsgálat történik. Az országban elsőként vezettük be méhnyak, és fej-nyaki daganatokban a humán papilloma vírus kimutatását. A vizsgálatok döntő többsége DNS alapú. A minták típusa legtöbbször formalin fixált vagy mélyfagyasztott anyag. Rutinszerűen alkalmazzuk az un. “liquid based”, elsősorban vérből történő vizsgálatot célzott terápiák alapjául szolgáló genetikai eltérések vizsgálatára. Jelenleg intézetünkben a jól szervezett, megbízhatóan működő diagnosztikus munka eredményeként egy nemzetközi szinten is nagy anyagmennyiséggel dolgozó molekuláris patológiai laboratórium működik, ami a költséghatékonyság és minőségbiztosítás szempontjából egyaránt legideálisabb feltételeknek megfelelő. A növekvő mintaszám és az egyre nagyobb számú mutáció vizsgálatának igénye miatt elengedhetetlenné vált az új generációs szekvenálás bevezetése a rutin molekuláris patológiai diagnosztikába is. Országosan elsők között vezettük be a solid tumorok molekuláris patológiai diagnosztikájába („Ion GeneStudio S5” genom szekvenáló készülék). A módszer a betegek mintájából nagyszámú gén egyidejű vizsgálatára nyújt lehetőséget.

Az osztályon rutinszerűen végzett molekuláris diagnosztikai vizsgálatok

Tüdő adenocarcinoma: EGFR 18, 19, 20 (T790M), 21 exon; KRAS, NRAS 2,3,4 exon; BRAF 11, 15 exon; ALK transzlokáció; ROS1 transzlokáció; PDL-1 immunhisztokémia: DAKO 22C3, Ventana SP263; Her-2 amplifikáció; MET amplifikáció;
Vastagbél adenocarcinoma: Kiterjesztett RAS mutáció (KRAS, NRAS 2,3,4 exon); BRAF 15 exon; Microsatellita instabilitás; EGFR IH (confirm anti-EGFR 5B7); Her-2 amplifikáció;
Melanoma: BRAF 15 exon; NRAS 2,3,4 exon; c-kit;
GIST: c-kit 9, 11 exon; PDGFRa 12, 18 exon;
Non-Hodgkin lymphoma: IgH génátrendeződés; TCR gamma lánc génátrendeződés; bcl-2; bcl-6; c-myc transzlokáció
Urothelialis panel:PDL-1 immunhisztokémia: Ventana SP142, Ventana SP263, DAKO 22C3; MSI;
Ovarium carcinoma: BRCA1-2;
HPV kimutatás;
Fluorescens és chromogen in situ hibridizáció: emlő- és gyomor daganatokban terápiás molekuláris célpont analízisére (Her2 amplifikáció), lágyrész sarcomákban diagnosztikus célú transzlokációs vizsgálatok, EBER chromogen in situ hybridisatio EBV fertőzés kimutatására;

Dr. Szőke János és Dr. Tóth Erika vezetése alatt a Központban három területen újabb nagy fejlődés valósult meg. Ezek a következők:

1. Strukturált leletezés bevezetése elsőként az országban. Ennek előnye a standard leletformátum és minden szükséges patológiai információ a klinikum számára.
2. Elsőként az országban laboratóriumi informatikai rendszer telepítése, amely a jelentősen megnövekedett eset- és metszetszám mellett is biztosította a szövettani feldolgozás minden lépésének pontos dokumentálhatóságát, a dolgozók teljesítményének és a beérkezett anyagmennyiségnek a monitorozását, és jelentősen növelte a betegbiztonságot.
3. A patológiai diagnosztikához és személyre szabott daganatellenes kezeléshez szükséges molekuláris biológiai eljárások meghonosítása és alkalmazása.

A Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztályon asszisztens, biológus, admisztratív munkakörben tevékenykedő munkatárs, rezidens és szakorvos dolgozik.

Tudományos tevékenység

A Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály keretén belül működik a Tumorbiológiai laboratórium dr. Ladányi Andrea biológus (PhD) vezetésével. A laboratórium fő kutatási iránya a gazdaszervezet daganatprogresszióban játszott szerepének tanulmányozása, ezen belül is elsősorban a tumort infiltráló immunsejtek prognosztikus és prediktív értékének vizsgálata. A kutatások PhD-hallgatók bevonásával folynak, szoros együttműködésben az osztály patológusaival, valamint az intézet betegellátó (pl. Onkodermatológiai Osztály, Fej-nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ), ill. kutató osztályaival (pl. Kísérletes Farmakológiai Osztály).
További kutatási irányvonalak diagnosztikusan orientáltak a gyakoribb daganatféleségek prognosztikus és/ vagy prediktív markereinek vizsgálatára.

Belföldi lapokban megjelent cikkek száma 2018-ban: 4
Nemzetközi folyóiratokban megjelent cikkek száma 2018-ban: 9
Összesített impakt faktor 2018-ban: 35,991

Letöltések

Az 500 génes szekvenálás miatt egyedi méltányossági kérelem benyújtása a NEAK felé nem szükséges. Ugyanakkor az 500 génes szekvenálás elvégzése kizárólag abban az esetben lehetséges, amennyiben azt a NEAK felügyelete alá tartozó Molekuláris Onkoteam előzetesen megtárgyalta és jóváhagyta. Az Onkoteam jóváhagyása nélkül a vizsgálat nem finanszírozható, vagy annak díját vissza kell fizetni.

A Molekuláris Onkoteam hetente péntekenként 13h-tól ülésezik. Az Onkoteam ülését megelőző nap reggel 9 óráig beérkezett kérelmek kerülnek tárgyalásra. A kérelmeket a kezelőorvosnak elektronikus formában a molekularis.onkoteam@neak.gov.hu  mail címre kell elküldenie.

Az egyszerűsített kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:

-a beteg kórtörténetének, az eddigi terápiáknak a rövid összefoglalása (utolsó ambuláns lap), a beteg ECOG státuszának feltüntetésével

-a rendelkezésre álló patológiai minta lelete

-molekuláris oncoteam kérőlap

Amennyiben a NEAK már jóváhagyta a kérést és a vizsgálatot az Országos Onkológiai Intézet kell, hogy elvégezze, a „Molekuláris patológiai vizsgálatkérő lap ” értelemszerű kitöltését is kérjük, „NGS alapú vizsgálat, 500 gén, Oncomine Comprehensive Assay Plus panel: MSI, TMB és célzott terápiához releváns mutációk, amplifikációk, fúziók” bejelölésével. Intézeti kollégáinknak a  MedWorks -ben a „Molekuláris vizsgálatkérő lap”- ot a Molekuláris Pathologiára kell feladniuk, nem a Molekuláris Oncoteam-be.

Az 52 génes és 160 génes vizsgálatokhoz nem kell NEAK engedély.

Az Oncotype DX vizsgálatok változatlanul egyedi méltányossági kérelem keretében kerülnek jóváhagyásra, a kéréseket az eddig megszokott rend szerint kell benyújtani a moloncoteam@oncol.hu címre, illetve Intézeti kollégáinknak a MedWorks -ben a Molekuláris Oncoteam-be

Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.