Műszaki osztály

Az osztály felépítése, feladatai

Alap feladatunk a gyógyító, diagnosztikai és háttér szervezeti egységeket kiszolgáló technikai feltételrendszer működésének folyamatos biztosítása. A műszaki osztály a kiszolgáló tevékenységét az Intézet valamennyi osztályával, részlegével együttműködve, folyamatos kapcsolattartás mellett végzi.
A műszaki osztály a kórház valamennyi épületének és orvosi gép- és műszerparkjának műszaki állapotát felügyeli, figyelemmel kíséri az épületeket működtető épületgépészeti, erős- és gyengeáramú rendszerek, medikai gázellátó rendszerek, orvos technológiai berendezések és rendszerek működését. Gondoskodik a működési feltételek folyamatos biztosításáról, a karbantartások, időszakos felülvizsgálatok, ellenőrzések elvégzéséről. Hibák felmerülésekor megszervezi a javításokat a gyógyító tevékenységhez alkalmazkodva.
A meglévő ingatlan és eszköz állomány üzemeltetésén felül ellátja az ingatlan és műszergazdálkodási feladatokat, a folyamatos, magas színvonalú ellátás műszaki, technikai feltételeinek biztosítása érdekében gondoskodik az elhasználódott ingatlan elemek és műszerek kiváltásáról, pótlásáról. Elvégzi a beruházások, felújítások előkészítését, lefolytatja a beszerzéseket.
A műszaki osztály folyamatos kapcsolatot tart a kivitelezőkkel az építészeti, épületgépészeti és elektromos munkák megvalósításánál, az eszköz beszerzések területén a beszállítókkal, közreműködik az eredményes teljesítésben.
A kisebb Intézményi ingatlan és műszer karbantartási és hibaelhárítási feladatokat 12 fő saját karbantartó szakmunkással látjuk el, a folyamatos üzemvitel biztosítására ügyeleti és készenléti rendszert tartunk fenn. A saját karbantartóink számára karbantartási anyagokkal, szerszámokkal, kézi műszerekkel biztosítjuk a napi feladatok ellátását.
Az összetett feladatokat, az előre nem tervezhető nagyobb javításokat, vagy speciális szakértelmet, felszereltséget és jogosultságot igénylő beavatkozásokat az egészségügyi intézményekben végzett munkákban jártas, szerződött külső partnerek bevonásával valósítjuk meg.
A műszaki osztály feladatai közé tartozik az energiagazdálkodás, a folyamatos közmű ellátás biztosítása.
Tevékenységünket, kapcsolódva a társ osztályokhoz, a CT Ecostat gazdálkodói program megfelelő moduljai segítik.
Célunk a műszaki ellátó tevékenység szolgáltatás színvonalra emelése, a szakszerű, gyors hibajavítás megvalósítása, munkánkkal a gyógyító ellátás minél kevesebb zavarása.

Az osztály munkatársai

Osztályvezető: Csiza Gyula.: (06 1) 224-8792 fax: +36-1-224-8793
Adminisztrátor: Andrási Judit
Műszaki ügyintéző: Böjthe Tamás
Üzemeltetési csoportvezető: Kósáné Szilágyi Mária
Műszer csoportvezető: Molnár Zoltán
Karbantartók: 12 fő
Az osztályhoz tartozó helyiségek a 4-es és a 15-ös épületben helyezkednek el.