Kórház higiénia

Az Intézet Kórházhigiénés Szolgálata a módosított 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet alapján működik.

Munkatársak

Dr. Tasáry Ilona - vezető főorvos Dr. Zoltánné Csorba Éva - Központi Sterilizáló részlegvezető Dr. Lehotsky Ákos - népegészségügyi felügyelő Styevó Józsefné - epidemiológiai szakápoló

A Kórházhigiénés Szolgálat feladatai

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésének elősegítése.

Infekciókontroll tevékenység keretében:
• Nosocomiális, mikrobiológiai, antibiotikum rezisztencia, antimikrobiális szerek felhasználásának és hasznosításának surveillance
• Az egészségügyi ellátás folyamatainak – fertőzés kialakulása szempontjából történő – elemzése, kockázati tényezők meghatározása, helyi szabályozás kialakítása, a végrehajtás ellenőrzése.
• Megelőző tevékenység (izolációs szabályok kidolgozása, fertőtlenítés folyamatainak szabályozása, steril anyag-eszköz ellátás módjának, folyamatának és végrehajtásának felügyelete)
• A bejelentendő fertőző megbetegedések és a felderített sporadikus nosocomiális fertőzések regisztrálása, a felderített egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések járványügyi kivizsgálása, a szükséges járványügyi intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete.
• Halmozottan előforduló fertőzések kivizsgálása, járványok megelőzése/felszámolása, a szükséges intézkedések megtétele, végrehajtásának felügyelete.
• Közreműködés a helyi antibiotikum politika kialakításában.
• Az egészségügyi dolgozók fertőzéseinek megelőzésére irányuló tevékenység szabályozása, végrehajtásának ellenőrzése.
• Katasztrófa-, illetve pandémiás tervek kidolgozásában való részvétel.
• Az egészségügyi dolgozók infekciókontroll tevékenységekkel kapcsolatos képzése, továbbképzése.
• Az Infekciókontroll és Antibiotikum Bizottság munkájában való részvétel.