Scroll Top

Hematológia és Lymphoma Osztály “Kemoterápia A”

dr_Masszi_Andras
Dr. Masszi András

Osztályvezető főorvos

Önéletrajz

A vizsgálathoz előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges (lehetőleg a titkárságon. Tel.: 06/1-224-86-00/2119).

A betegek kivizsgálása, amennyiben lehetséges, ambulanter (járó betegként) történik. Felvétel csak szakorvossal történt előzetes konzultáció alapján lehetséges. Az osztály munkarendje szerint a szakorvosok reggel 8-9 óra között a fekvőbeteg részleget látják el.

Délelőtt 9 és 12 óra között (kedden és pénteken csak 11:30-ig) fogadják az ambulans kezelésr érkező, valamint az ellenőrzésre járó betegeket. Ezen időszakban fogadjuk az új betegeket is előzetes időpont egyeztetés alapján (5 munkanapon belül).

Osztályunk története

Az Országos Onkológiai Intézet „A” Belgyógyászati Onkológiai és Hematológiai Osztálya több mint 40 éves múltra tekinthet vissza, az ország egyik legnagyobb forgalmú lymphoma centruma.
Kezdetben az Intézet kemoterápiás osztályának speciális részlegeként működött; kialakítását a malignus lymphoma terápia fejlesztésére indított állami program keretében határozta el az Intézet akkori vezetője Eckhardt Sándor professzor úr. Felkérésére szervezte meg az osztályt Dr. Fleischmann Tamás tanár úr 1975-ben, és vezette egészen 1996-ban bekövetkezett haláláig. Munkássága jelentős mértében hozzájárult a hazai betegellátás eredményeinek javításához, a nemzetközi gyakorlatban már alkalmazott kezelési módszerek, a protokoll szerű kezelés elterjesztéséhez. Fő kutatási területe e betegségcsoport citogenetikai sajátosságinak vizsgálata volt.
1997-ben az osztály vezetésével Dr. Rosta András főorvost bízták meg, aki előtte a Semmelweis Egyetem Oktatókórház Onkológiai Osztályának osztályvezető főorvosa volt. Vezetése alatt az osztály nemzetközi kapcsolatai bővültek, lehetőség nyílt hazai és nemzetközi klinikai vizsgálatokban való részvételre.

BEMUTATKOZÁS – BETEGELLÁTÁSI PROFIL

Az osztály a rosszindulatú nyirokrendszeri daganatok (malignus lymphomák) ellátására szakosodott. Évente több mint háromszáz új beteget kezelünk, a gondozottak száma meghaladja a négyezret.
A betegek kivizsgálását és kezelését az osztály szakemberei által kidolgozott, a nemzetközi standardokon alapuló, szükség szerint felújított protokoll szerint végezzük, szoros együttműködésben intézetünk diagnosztikai és klinikai osztályaival.
Osztályunk fő vonzáskörzete Budapest és környéke, de országos intézmény lévén, az egész ország területéről fogadunk betegeket. Betegeink kezelése részben 23 ágyas fekvőbeteg osztályunkon és dominálóan – ha arra szakmai és egyéb szempontok alapján lehetőség van – az Intézet ambuláns kemoterápiás egységében zajlik.
A betegeket az aktív kezelést követően rendszeresen követjük, gondozzuk a nemzetközi normáknak megfelelő elvek szerint kidolgozott betegkövetési protokollunknak megfelelően.
Betegeink számára klinikai szakpszichológus segítsége is elérhető, betegségük bármely szakaszában.
Osztályunkat a Hematológiai Szakmai Kollégium olyan hematológiai centrummá minősítette, ahol mind a személyi, mind a tárgyi feltételek adottak az agresszív hemato-onkológiai kezelések alkalmazására (az akut leukaemiák kivételével), ahol a szakszerű és hatásos szupportációs lehetőségek magas szinten rendelkezésre állnak.
Osztályunk egészségügyi szakdolgozó gárdája jól felkészült, a speciális feladatra megfelelően kiképzett.
Kezelési eredményeink a fejlett országokban elért eredményekkel összevethetőek, mert kezelési módszereink és elveink azonosak.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, OKTATÁS

Az osztály orvosai speciális érdeklődési területüknek megfelelően klinikai kutatómunkát is végeznek. Kezelési eredményeinket rendszeresen értékeljük és összevetjük a nemzetközi eredményekkel, biztosítva ezzel tevékenységünk minőségének ellenőrzését.
Szorosan együttműködünk az Országos Onkológiai Intézet kutató részlegeivel, valamint a Semmelweis Egyetem kutató egységeivel is.
Néhány téma az osztály klinikai kutatási tevékenységéből:
– Az időskori Hodgkin-lymphoma kezelési lehetőségei és eredményei
– A Hodgkin lymphoma monoklonális antitest kezelése
– A follicularis non-Hodgkin lymphomák kezelése, a monoklonális antitestek szerepe a betegség kezelésében
– A primer központi idegrendszeri lymphomák kezelési stratégiája
– A gyógyult lymphomák esetén kialakuló „második” daganatok gyakorisága, klinikai jellemzői
– A primer mediastinalis non-Hodgkin lymphomák klinikai jellemzői, kezelési stratégiája
– Az onkopszichiátria szerepe és gazdaságossági megítélése a malignus lymphomák terápiájában
– Speciális biomarkerek vizsgálata lymphomákban
Az osztály orvosai az elmúlt években számos közleményt írtak külföldi és hazai szaklapokba; számos előadást és posztert prezentáltak hazai és nemzetközi kongresszusokon.
Oktatási tevékenységünk során részt veszünk a graduális orvosképzésben magyar és német nyelven. Emellett osztályunk akkreditált képzőhely belgyógyászati, hematológiai és onkológiai szakorvosképzésben is.

BETEGFELVÉTEL, BEJELENTKEZÉS

Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges. A betegek kivizsgálása, amennyiben lehetséges, járó betegként történik. Felvétel szakorvossal történt előzetes konzultáció alapján lehetséges.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Dr. Masszi András főorvos, osztályvezető
Tel.: 06/1-224-8600/2119 /2448 /3775
Email: masszi.andras@oncol.hu
Dr. Szaleczky Erika főorvos, osztályvezető-helyettes
Tel.: 06/1-224-8600/3253
Email: szaeri@oncol.hu
Dr. Deák Beáta főorvos
Tel.: 06/1-224-8600/3252
Email: deakb@oncol.hu
Dr. Molnár Zsuzsa főorvos
Tel.: 06/1-224-8600/3250
Email: molnarzs@oncol.hu
Dr. Rosta András főorvos
Tel.: 06/1-224-8600/1119
Email: roan@oncol.hu
Dr. Várady Erika főorvos
Tel.: 06/1-224-8600/3251
Email: varadi@oncol.hu
Dr. Rottek János alorvos
Tel.: 06/1-224-8600/3799
Email: rottekjanos.md@gmail.com
Molnár Petra pszichológus
Tel: 06/1-224-8600/3890
Email: molnar.petra@oncol.hu
Fekvőbeteg részleg elérhetősége: tel.: 06/1-224-8600/1118
Főnővér: tel.: 06/1-224-8600/3110
Segédnővér: tel.: 06/1-224-8600/3350

ADMINISZTRÁCIÓ ELÉRHETŐSÉGEI:

Adamek Krisztina vezető adminisztrátor, titkárság
Tel.: 06/1-224-8600/2119
Fax.: 06/1-224-8682
Email: adamek@oncol.hu
Budai Anita adminisztrátor
Tel.: 06/1-224-8600/2114
Email: onkol.abel1@gmail.com
Vargáné Ádám Beatrix adminisztrátor
Tel.: 06/1-224-8600/3565
Tóth Henrietta adminisztrátor
Tel.: 06/1-224-8600/3720

MUNKATÁRSAK

Osztályvezető: Dr. Schneider Tamás főorvos PhD
1978-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1978-1979-ben a Fővárosi Szt. István Kórház Vérellátó Osztályán, majd 1979-1989-ig a IV. Belgyógyászati Osztályán dolgozott segédorvosi, szakorvosi, majd alorvosi státuszban.
1989. márciustól az Országos Onkológiai Intézet „A” Belgyógyászati Osztályán dolgozik adjunktusi, majd 1991 óta főorvosi munkakörben. 2016 december végétől osztályvezető főorvos.
Fő érdeklődési területe: az agresszív és indolens lymphomák kezelése, a lymphomák molekuláris patomechanizmusának vizsgálata, ennek gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a lymphomák epidemiológiája.
Szakképesítései: belgyógyászat (1985), klinikai onkológia (1988), klinikai hematológia (1998).
PhD fokozattal rendelkezik (2012). Disszertációját „A diffúz nagy B-sejtes és primer mediasztinális lymphomák standard és dose-dens immuno-kemoterápiás kezelése” témából írta („The use of standard and dose-dense immuno-chemotherapy in the treatment of diffuse large B-cell lymphoma and primary mediastinal lymphoma”).

Osztályvezető-helyettes: Dr. Szaleczky Erika főorvos PhD
1992-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1993-94-ben a Semmelweis Egyetem Oktatókórház Belgyógyászati Osztályán dolgozott segédorvosként, majd 1994-97 között az Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján kutatott PhD hallgatóként.
1997 óta intézetünk Kemoterápia „A” osztályán dolgozik alorvosi, adjunktusi, majd főorvosi munkakörben.
Fő érdeklődési területe: a lymphoproliferatív daganatok kezelési lehetőségei.
Szakképesítései: belgyógyászat (2007), klinikai onkológia (2009) és klinikai hematológia (2013).
PhD fokozattal (2001) rendelkezik. Disszertációját a Szabadgyök-reakciók és az antioxidáns rendszer gasztroenterológiai betegségekben és diabetes mellitusban címmel készítette.

Szakorvosaink

Dr. Deák Beáta főorvos
1985-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1985-1986-ban az Országos Mentőszolgálatnál, majd 1986-1993-ig az Uzsoki Utcai Kórház II. Belgyógyászati Osztályán dolgozott segédorvosként.
1993-tól dolgozik osztályunkon segédorvosi, adjunktusi, majd főorvosi beosztásban.
Fő érdeklődési területe: a központi idegrendszeri lymphomák, illetve a lymphomák infektológiai vonatkozásai.
Szakképesítései: belgyógyászat (1996), klinikai onkológia (1999) és klinikai hematológia (2001).

Dr. Molnár Zsuzsa főorvos PhD
1978-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
1979-től dolgozik intézetünk Kemoterápia „A” osztályán, 1991-től főorvosi munkakörben.
Fő érdeklődési területei: a Hodgkin lymphoma kezelése; a prognosztikus faktorok, biológiai markerek, PET/CT együttes alkalmazása a kezelés tervezésében, módosításában; a PET/CT alkalmazása a malignus lymphomák diagnosztikájában, a kezelés tervezésében.
Szakképesítései: belgyógyászat (1984), klinikai onkológia (1986) és klinikai hematológia (2007).
PhD fokozattal rendelkezik (2012). Disszertációját „Az FDG-PET/CT szerepe a remisszió mértékének megítélésében a Hodgkin lymphomák elsődleges kezelése során” témából írta („The role of FDG-PET/CT in response assessment during first line treatment of Hodgkin Lymphoma”).

Dr. Rosta András főorvos PhD
1972-ben végzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1972-1974 között az Újpesti Kórház I. Belgyógyászati Osztályán dolgozott. 1974 és 1997 között a Központi Állami Kórház, majd jogutódja, a Semmelweis Egyetem Oktatókórház I. Belgyógyászati Osztályán dolgozott adjunktusként, főorvosként, majd 1994-től az Onkológiai Osztályon osztályvezető főorvosként.
1997-től az Országos Onkológiai Intézet „A” Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa lett, mely megbízatást 2016. december végéig látta el. Szakképesítései: belgyógyászat (1979), klinikai onkológia (1995) és klinikai hematológia (2000).
PhD fokozattal rendelkezik (1989). Disszertációját a malignus lymphoproliferatív betegségek képalkotó diagnosztikájának területén végzett kutatómunka alapján írta.

Dr. Várady Erika főorvos PhD
1986-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1986 óta dolgozik első- és azóta is egyetlen munkahelyén, osztályunkon, segédorvosi, alorvosi, majd főorvosi munkakörben.
Fő érdeklődési területei: a lymphomás betegeknél a kezelést követően jelentkező másodlagos daganatok, az egészségügyi közgazdaságtan.
Szakképesítései: belgyógyászat (1991), klinikai onkológia (1995) és klinikai hematológia (2007).
Orvos-közgazdász diplomával (2004) és PhD fokozattal (2011) is rendelkezik. Disszertációját a „Hodgkin lymphomás betegek kezelését követően kialakult másodlagos daganatok” témaköréből írta („Second malignancies after treatment for Hodgkin’s lymphoma”).

Dr. Rottek János alorvos
2012-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.
2012 decemberétől dolgozik osztályunkon segédorvosként, majd alorvosként.
Szakképesítései: belgyógyászat (2018), klinikai hematológia képzése folyamatban.

Rezidenseink és szakorvosjelöltjeink

Dr. Boldizsár Szandra hematológus szakorvosjelölt
2015-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Dr. Ember Katalin Zsófia belgyógyász szakorvosjelölt
2013-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Dr. Lévai Dóra belgyógyász szakorvosjelölt
2016-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Dr. Wolf Krisztina belgyógyász szakorvosjelölt
2012-ben végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Dr. Benis Gréta hematológus rezidens
2016-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Dr. Trojnár Dóra hematológus rezidens
2018-ban végzett a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán.

Szakdolgozóink: 

Nővérek száma: 8 főállású (3 felsőfokú szakképesítéssel), 2 félállású, 1 önkéntes segítő
Segédnővér: 2
Adminisztrátor: 3

Főnővér
Nádházy Ildikó (diplomás ápoló)

Főnővérhelyettes
Tompáné Varró Mária

Diplomás ápolók
Mándoki Erika
Vasváriné Dinyák Ildikó

Szakápolók
Horváth Nándorné
Kerekes Györgyné önkéntes segítő
Nevezi Miklósné
Sági Nóra
Sipeki Erzsébet
Szabó Szilvia
Tajti Jánosné
Tomanicz Ferencné

Segédnővérek
Benkő Regina
Szekeres Adrienn

Kúraszerű részlegünk szakasszisztense Halmi Ildikó.

Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.