Beszerzési és anyaggazdálkodási osztály

Az osztály felépítése, feladatai

Anyaggazdálkodók
Biztosítják, az intézeti betegellátáshoz valamint a kiszolgáló osztályok működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz, orvostechnikai és egyéb anyagbeszerzéseket a jogszabályok maradéktalan betartása mellett. Közreműködnek az intézeti közbeszerzések lebonyolításában. Folyamatos kapcsolatot tartanak az intézeti osztályokkal és a beszállítókkal. Folyamatos piackutatást végeznek a minőségileg legmagasabb szintű ellátás érdekében. Intézik a reklamációkkal kapcsolatos problémákat. Előkészítik a beérkező számlákat. Azonnali, készpénzes vásárlásokat bonyolítanak le.

Leltárellenőrzési csoport
Az összeállított és jóváhagyott éves leltározási ütemterv szerint végzik az Intézetben működő alleltárak, raktári leltárak bonyolítását a törvényi és belső szabályzatokban megadott előírások alapján. Elkészítik az egyes leltározással kapcsolatos dokumentációkat. Részt vesznek az Intézeti selejtezések előkészítésében és bonyolításában.

Központi Iktató
A csoport bonyolítja a beérkező és kimenő levelek címzettekhez történő eljuttatását. Kapcsolatot tart a Postával. Az érvényes törvényi előírások és belső szabályzatok alapján Irattári tevékenységet folytat. Javaslatot tesz irattári iratok selejtezésére, levéltárba történő leadásra.

Központi Raktár
Biztosítja a gyógyító és más osztályok részére beérkezett anyagok, eszközök, munkaruhák, ellátotti textíliák bevételezését-kiadását. Javaslatot tesz a feleslegessé vált eszközök selejtezésére, és részt vesz a selejtezés fizikai végrehajtásában. Adatszolgáltatást biztosít a külső-belső igényeknek megfelelően.

Központi Textilcsere Raktár
Biztosítja és bonyolítja a gyógyító és egyéb munka végzéséhez szükséges szennyes és tiszta textíliák cseréjét. Kapcsolatot tart az osztályokkal és a mosást végző külső céggel. Eseti igények szerint új és javító varrási munkálatokat végez. Javaslatot tesz a textíliák selejtezésére

Az osztály elhelyezkedése

4. épület földszint
(anyaggazdálkodók, előadó, osztályadminisztrátor, leltárellenőrzési csoport, anyagbeszerző)
14. épület 2. emelet
(központi raktár)
3. épület mfszt.
(textilcsere raktár)
16 épület
(központi iktató)

Telefon: (+ 36-1-) 224-8600/2440 mell.
Fax: (+ 36-1-) 224-8797

Az osztály munkatársai

Osztályvezető: Szadainé Szász Éva