Scroll Top

CraNE együttes fellépés

Európai projekt a rákellátás javításáért

 

A CraNE együttes fellépést (teljes néven Komprehenzív Onkológiai Központok Hálózata – Nemzeti komprehenzív onkológiai központok létrehozásának előkészítő tevékenységei és uniós hálózatépítés) az Európai Rákellenes Terv egyik kiemelt kezdeményezésének a megvalósítására hívták életre. A kezdeményezés 2025-re a tagállamok komprehenzív onkológiai központjait (Comprehensive Cancer Center, CCC) összekapcsoló uniós hálózat kiépítését tűzte ki célul, amely az Európai Rákellenes Terv tágabb küldetésének megvalósítását készíti elő. 
 

Eszerint a 2030-ra kitűzött cél az, hogy a jogosult betegek 90%-ának lehetősége legyen a komprehenzív onkológiai központok által nyújtott ellátás igénybevételére. A CraNE együttes fellépés mindebbe az uniós hálózatépítéshez szükséges adminisztratív és szakmai előfeltételek, valamint a magas színvonalú megvalósításhoz szükséges alappillérek előkészítésével kapcsolódik be. Ezen előfeltételek megteremtése egyrészről a már meglévő komprehenzív onkológiai központok hálózatba történő bekapcsolását teszi lehetővé, másrészről pedig elősegíti a központok létrehozását és minősítését azon tagállamok esetében, amelyek nem rendelkeznek akkreditált komprehenzív onkológiai központokkal. Ezenfelül, a CraNE együttes fellépés fenntarthatósági és megvalósíthatósági felmérést is végez, valamint összekapcsolja a CCC-k uniós hálózatának és az egyes tagállamok központjainak a fejlesztését a nemzeti és regionális komprehenzív onkológiai központok hálózatának (Comprehensive Cancer Care Network – CCCN) fejlesztésével. Ezáltal az egyes tagállamok onkológiai ellátásának meglévő szervezeti és működési modellje alapul szolgál a javasolt megoldás kidolgozásához. A komprehenzív onkológiai központok az EU legtöbb tagállamában a korszerű daganatos ellátás, valamint az ehhez kapcsolódó kutatás és oktatás lényeges szereplőivé váltak. Számuk országonként eltérő, de a legtöbb uniós tagállam többnyire rendelkezik legalább egy központtal.

A CraNE együttes fellépés fő célja a már meglévő és újonnan létrehozott komprehenzív onkológiai központok uniós hálózatának létrehozása a megbízható és eredményes korai felismerés, szűrés, diagnosztizálás és kezelés támogatására, valamint a daganatos betegeket ellátók képzésének és a ráktúlélők támogatására.

A CraNE együttes fellépés célkitűzései:

  1. A CraNE projekt javaslatainak foganatosítása a tagállamok onkológiai ellátási struktúráiba történő beépítésével.

  2. Nemzeti komprehenzív onkológiai központok uniós hálózatának létrehozása az onkológiai ellátás színvonalának javítására az uniós tagállamok közt jelenleg fennálló egyenlőtlenségek csökkentése céljából.

  3. A komprehenzív onkológiai hálózatokban nyújtott átfogó és magas színvonalú ellátáshoz való hozzáférés további javítása, valamint a hálózatok kiterjesztése valamennyi európai tagállam számára. Az onkológiai ellátás magas színvonalú összehangolása valamennyi minősített intézmény számára, különös tekintettel az ellátás és a kutatás közötti kapcsolódási pontokra (CCCN és CCC).

  4. Konszenzusos modell kidolgozása a komprehenzív onkológiai központok számára, mind az önálló központok, mind pedig egyetemek vagy általános kórházak részét képező intézmények tekintetbe vételével.

  5. A jelenlegi gyakorlatok és szervezési modellek azonosítása és elemzése valós környezetben, amelyek referenciapontként szolgálnak annak felmérésére, hogy a hálózatépítési modellek révén hogyan érhető el a színvonalas ellátás és kutatás, mind regionális, mind helyi szinten minden daganatos beteg számára.

A CraNE együttes fellépés hivatalosan 2022. október 1-jén vette kezdetét, nyitóülésére pedig 2022. november 3-án került sor a Szlovén Köztársaság brüsszeli Állandó Képviseletén. A projekt 25 illetékes hatóságot és 19 társult partnert tömörít 25 különböző országból, ami összesen 44 – a komprehenzív onkológiai központok európai hálózatának megvalósításában kulcsfontosságú szereppel bíró – partnert jelent. A CraNE együttes fellépés azon kiemelt szereplőkre fókuszál, amelyek érintettek lesznek a hálózatfejlesztésben, úgy mint, a tagállamok képviselői, a komprehenzív onkológiai központok hálózatai, az európai szervezetek és szakértők. A betegek érdekképviselői részt vesznek a munkacsoportok (WP-k) munkájában és az érdekelt felek fórumán (Stakeholders Forum). Az együttes fellépést a koordinátor, a Szlovén Köztársaság Nemzeti Közegészségügyi Intézete (National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia-NIJZ) a daganatos megbetegedések területén más együttes fellépések (EPAAC, CanCon és iPAAC) koordinálásában szerzett széles körű tapasztalata alapján irányítja, a hagyományos projektmenedzsment technikákat az újszerű szoftvermegoldások alkalmazásának ötvözésével. A koordinátor további szorosan kapcsolódó projektek (JANE, UNCAN.eu) összehangolásában is közreműködik. A CraNE projekt összesen nyolc munkacsoportra tagolódik, amelyek közül négy a standard, négy pedig a projekt szakmai feladatait látja el. A négy horizontális munkacsoport a következők szerint oszlik meg: Szlovénia – WP1 (Koordináció); Görögország – WP2 (Disszemináció); Románia és Horvátország –WP3 (Értékelés); Belgium és Lengyelország – WP4 (Fenntarthatóság).

A tartalmi feladatokat ellátó négy munkacsoport két párban dolgozik: az Olaszország által vezetett WP5 (CCC-k uniós hálózata) és a Franciaország és Norvégia által vezetett WP7 (Keretrendszer és kritériumok a CCC-k uniós hálózaton belüli megvalósítására) a komprehenzív onkológiai központok uniós hálózatával kapcsolatos feladatokat látja el, ahol a WP5 az elméleti, gyakorlati és adminisztratív keretet biztosítja, míg a WP7 az ellátás, kutatás, oktatás és képzés standardjaihoz nyújt keretet. A WP5 és WP7 munkacsoportok kiegészítik egymást és szorosan összehangolva működnek. A Németország által vezetett WP6 (Átfogó és magas színvonalú onkológiai ellátás szervezése a CCC-k hálózatában) és a Spanyolország által vezetett WP8 (A magas színvonalú ellátáshoz és kutatáshoz való méltányos hozzáférés: hálózatok a komprehenzív onkológiai központok kontextusában) a komprehenzív onkológiai központok hálózatára összpontosít. A WP6 a CCC hálózatok ellátási standardjaival és minőségével, valamint a hálózatok központokhoz fűződő kapcsolatával foglalkozik, míg a WP8 a tagállamok CCC hálózatainak különböző szervezeti modelljeire összpontosít – beleértve a hálózatok centrumokhoz fűződő kapcsolatának különbözőségeit.

Az Országos Onkológiai Intézet a projektben részt vevő kijelölt kompetens hatóság Magyarországon. Az OOI részéről a projekt szakmai vezetője Prof. Dr. Nagy Péter tudományos igazgató. Az Intézet a WP7 szakmai munkacsoport aktív résztvevője, amelynek címe „Keretrendszer és kritériumok a CCC-k uniós hálózaton belüli megvalósítására.”

A két évig tartó CraNE JA együttes fellépés az Európai Uniótól az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökségen (HaDEA) keresztül, az EU4Health egészségügyi keretprogram (2021-2027) részeként kapott támogatást.

Irodalom:

Európai Bizottság, 2021. Europe’s Beating Cancer Plan: A megelőzés, kezelés és ellátás új uniós megközelítése. Elérhető a https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-02/eu_cancer-plan_en_0.pdf oldalon.

A CraNE együttes fellépés technikai leírása. EU4Health program (EU4H) 2022.

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters
Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.