NEMZETI INNOVÁCIÓS ONKOGENOMIKAI ÉS PRECÍZIÓS

ONKOTERÁPIÁS PROGRAM  ELINDÍTÁSA

ÉS KAPCSOLÓDÓ TECHNOLÓGIÁK

INTEGRÁLT  FEJLESZTÉSE

Projektvezető intézet: Dél-pesti Centrumkórház

Konzorciumi tagok: Országos Onkológiai Intézet, Oncompass Medicine Hungary Kft., 4iG Nyrt.

A projekt címe: Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program elindítása és   kapcsolódó technológiák integrált  fejlesztése

A szerződött támogatás összege (OOI):  1 120 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 31.

Projekt azonosító száma: NVKP_16-1-2016-0005

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Országos Onkológiai Intézet jelen projektben vállalta hogy a daganatos progressziót kísérő biomarker változásokat folyamatosan regisztrálja. Ezen célkitűzés érdekében úgynevezett folyékony biopsziás minták analízisét kívántuk elvégezni, amely többszöri nem invazív mintavételt tesz lehetővé egyúttal alkalmas: 1. A daganatok korai metasztázisának kimutatására (keringő daganatsejtek) 2. terápiás érzékenységet jelző génmutációk vizsgálatára (keringő DNS vizsgálat) 3. A daganat recidívák azonosítása 4. Terápiás mellékhatások kimutatására alkalmas biomarkerek vizsgálatára. Ezen célkitűzések megvalósításához nyújt lehetőséget a vérplazmából és/vagy szérumból kinyerhető: 1. keringő DNS mutációk azonosítása 2. daganatspecifikus miRNS mintázat meghatározására. 3. primér daganatok illetve azok metasztázisának genomikai analízise teljes genom szekvenálási módszerrel. Az Országos Onkológiai Intézet által végzett Onkogenomikai vizsgálatok  a  személyre szabott terápiás terv kialakításában és a daganatok genomikai alapú újraosztályozásában játszhatnak szerepet. Az azonosított új biomarkerek valamint az ehhez kapcsolható gyógyszerek vagy gyógyszer kombinációk gyógyszerfejlesztési projektek indulását eredményezhetik. Ez növeli a hazai kórházak, a daganatok molekuláris vizsgálatával is foglalkozó egészségügyi intézetek valamint a hazai orvosbiológiai innovatív biotechnológiai vállalkozások árbevételét is. Az új diagnosztikai, prognosztikai és prediktív panelek, a kapcsolódó innovatív  IT fejlesztések és analitikai elemzések a hazai betegellátás színvonalát, biotechnológiai és gyógyszerfejlesztő vállalkozások nemzetközi versenyképességét segítik elő. Az új daganatbiológiával és genomikával kapcsolatos, a projekt során elért transzlációs és klinikai kutatási eredmények tovább növelik a magyarországi onkológiai központok hazai és nemzetközi elismertségét. Az új terápiás célpontok új gyógyszerek kifejlesztését fogják elősegíteni. A daganatok folyamatos genomikai analízisével újabb genetikai tesztek kialakítására nyílik lehetőség, amely a daganatos betegség korai diagnosztizálásával növeli a betegek gyógyulási esélyét. Lehetővé válik továbbá a betegség kialakulására hajlamosító gének széleskörű azonosítása és ezáltal a rizikócsoportokhoz tartozó egyének azonosítása.