Scroll Top

Jogszabályok jegyzéke

1997. évi LXXXIII törvény
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1996. évi LXXV. Törvény
A munkaügyi ellenőrzésről szóló

10/2005 (IV. 12.) EÜM. Rendelet
Rendkívüli eseményekkel, katasztrófákkal kapcsolatos bejelentés és adatközlés rendjéről

35/2005 (VIII.26.) EÜM. Rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és helyes klinikai gyakorlat alkalmazásáról

25/2000. (IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet
A munkahelyek kémiai biztonságáról

2006. évi CXXXII. Törvény
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről

287/2006. ( XII.23.) Korm. rend.
A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól

284/1997. ( XII.25.) Korm. Rend.
A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

45/2006. (XII. 27.) EÜM. rend.
a várólista sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi szakmai felügyeletéről

46/2006. (XII.27.) EÜM. rend.
A várólista adatainak honlapon történő közzétételére vonatkozó szabályairól

60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet Az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltétel 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet

2003.évi LXXXIV. Törvény
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2007.évi CLII.törvény
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2005.évi LXXXVIII.törvény
A közérdekű önkéntes tevékenységről

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

45/2007. ( III. 20. ) Korm. rendelet
az egészségügyben dolgozók alap és működési nyilvántartásának vezetéséről

43/1999. (III.3.) Korm. rend.
Egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályai

47/2004. (V.11. ) ESZCSM rendelet
Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kéréseiről

162/2009,(VIII.3.) korm. rendelet
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátás valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. Törvény szerinti kutatásfejlesztési tevékenység után igénybe vehető engedményekre vonatkozó részletes szabályokról.

49/2009./XII.29. ) EüM rendelet
a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról

33/2009. (X.20.) EüM. rendelet
az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

40/2009. (XI.20.) EüM. rendelet
Az egészségügyi szakértői tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekről

57/2009. (XII.30.) EüM rendelet
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekkel kapcsolatos egyes engedélyezési eljárások során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj kezeléséről és nyilvántartásáról

39/2010. (II.26.) Korm. rendelet
A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

12/2011. (III.30.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet
A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

2011. évi CVI. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

170/2011- (VIII.24.) Korm. rendelet
A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról

273/2011. (XII.20.) Korm. rendelet
A munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

2012. évi I. törvény( 2012 07.01.-től )
A munka törvénykönyvéről

2011. évi CCXI. törvény
A családok védelméről

2011 évi CLXVII törvény
a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről és a korhatár előtti ellátásokról és a szolgálati járandóságról

16/2012. (II.16.) Korm. rendelet
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól

46/2012. (III.28.) Korm. rendelet
A fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről

2012. évi CXXXIV. törvény
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról

1238/2013. (IV. 26.) Korm. határozat
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételével kapcsolatos feladatokról

2013. évi V. törvény
A Polgári Törvénykönyvről

17/2014. (V.30.) AB határozat
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 65. § (5) bekezdése „a felmondás közlését megelőzően” szövegrésze alaptörvény-ellenességének
megállapításáról és megsemmisítéséről

24/2014. (VII.22.) AB határozat
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. § (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának
részletes szabályairól szóló 117/1998. (VI.16.) Korm. rendelet mellékletének 2. pontja és az ahhoz kapcsolódó lábjegyzet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről

250/2014. (X.2.) Korm. rendelet
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról

12/2015. (IV.10 ) EMMI utasítás
A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól

2015. évi CXLIII törvény
A közbeszerzésekről.

162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról

320/2015. (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről.

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről.

44/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról.

45/2015. (XI.2.) MNB rendelet
A „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

487/2015. (XII.30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről.

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról.

388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról

386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
az egészségbiztosítási szervekről

359/2016. (XI. 23.) Korm. rendelet
a fiatal szakorvosok bérfejlesztésével kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

2017. évi C. törvény
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.