Igazgatás


Prof. Dr. Polgár Csaba

Főigazgató

Önéletrajz
dr. Takácsi-Nagy Zoltán

Főigazgató helyettes

Önéletrajz
dr. Lövey József

Orvosigazgató

Önéletrajz
Váradiné Vén Katalin

Gazdasági igazgató

Önéletrajz

dr. Nagy Péter

Tudományos igazgató

Önéletrajz


Hegedűs Judit

Stratégiai és fejlesztési igazgató

Sallai Zsuzsa

Ápolási igazgató

dr. Lövey József

Minőségirányítási igazgató

Önéletrajz

dr. Paphalmi Rita

Személyügyi igazgató

Önéletrajz

parallax background

Sajtó és kommunikáció


Az Országos Onkológiai Intézet rendelkezésére áll a média képviselőinek a hiteles tájékoztatás céljából.
Kérjük, írja meg üzenetét, hogy fel tudjuk venni önnel a kapcsolatot!
Üdvözlettel: OOI Sajtókommunikáció
Sajtó és kommunikációs vezető: Kertész Enikő
Sajtóreferens: Halász-Szabó Renáta

kommunikacio@oncol.hu

Közérdekű adatok

Közadatkereső

A dokumentációt letöltő gazdasági szereplő köteles elérhetőségeit (név, székhely, levelezési cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó faxszáma, kapcsolattartó e-mail címe, kapcsolattartó telefonszáma) az alábbi e-mail címre megküldeni: kozbeszerzes@exandas.hu

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok
Szervezeti struktúra
Az Intézet vezetői
Az ügyfélkapcsolati vezető adatai *
Testületi szerv esetén, a testület adatai *
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet adatai *
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok adatai *
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok adatai *
Az Intézet felettes, illetve felügyeleti szervének elérhetőségi adatai
Házirend

Tevékenységre, működésre vontakozó adatok

Az Intézet alaptevékenysége, feladat és hatásköre
----------------------------------------------------------------------------------------------
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról *
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás
46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról *
317/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének *
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
----------------------------------------------------------------------------------------------
Országos illetőségű szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató *
A helyi önkormányzatok önként vállalt feladatai *
Hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező szerv adatai, ügyintézéshez szükséges dokumentumok, formanyomtatványok *
Az Intézet által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások *
Az Intézet nyilvántartásai - Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat
Az Intézet nyilvános kiadványai *
Testületi szerv döntési rendje, működésének adatai *
Közzéteendő jogszabálytervezetek, előterjesztések *
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Működési statisztika
Közérdekű adatok igénylése
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó statisztika
A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatok *
Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések *
Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek *
Betegjogi Szabályzat
Panaszkezelési Szabályzat
Nemi esélyegyenlőségi terv
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 Gazdálkodási adatok

Elemi költségvetés
Költségvetési beszámolók
Foglalkoztatottak *
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Költségvetésből nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások *
Szerződések
2019 évi kötlelezettségvállalások listája
2020 évi I. félév szerződéses kötelezettségek
2020. év I.félév szerződések listája 5millió-Ft felett
2021 évi 5 millió Ft feletti szerződések, beszerzések
2022 évi 5 millió Ft feletti szerződések, beszerzések
2023 évi 5 millió Ft feletti szerződések, beszerzések
2023 évi 5 millió Ft feletti szerződések, beszerzések dokumentáció elérése - Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Felhívás árajánlat benyújtására

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok *
2023. évre vonatkozó Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzési eljárásokról
2022. évre vonatkozó Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzési eljárásokról
2021. évi közbeszerzési terv
2022. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv
2023. évi közbeszerzési terv - OKFŐ jóváhagyás

Az Országos Onkológiai Intézet Kommunikációs terve - 2023. év
Az Országos Onkológiai Intézet szervezetfejlesztési terve - 2023. év

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatainak ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések *
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Felesleges készletek értékesítése

* A jelzett közzétételi listaelemek esetében az Országos Onkológiai Intézetnek nincs közzétételi kötelezettsége.