Scroll Top

Az Országos Onkológiai Intézet válasza a MÚOSZ Etikai Bizottsága súlyosan etikátlan újságírói magatartással kapcsolatban kiadott állásfoglalására

Az Országos Onkológiai Intézet 2019. nyarán bejelentéssel fordult a MÚOSZ Etikai Bizottságához, kérve az intézet területén előzetes bejelentés és engedély nélkül rejtett kamerával, magát rákos beteg hozzátartozójának kiadó szerkesztő-riporter tevékenységének szakmai-etikai megítélését.

A MÚOSZ állásfoglalásában felmentette az ATV munkatársait, tevékenységüket szakmai-etikai szempontból is elfogadhatónak tartva. Állásfoglalásukat nem valós tényekre alapították.

A tényleges igazságot az alábbi válaszlevél tartalmazza, amit tekintettel arra, hogy a MÚOSZ állásfoglalását tartalmazó levelét is nyilvánosságra hozta, így mi is honlapunkon közzétesszük a levél egyidejű elküldésével.

N. Kósa Judit
Etikai Bizottság elnöke részére
Magyar Újságírók Országos Szövetsége
Budapest, Vörösmarty utca 47/a, 1064

 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Meglepve olvastam 2019. november 13. napján kelt levelét, melyben az ATV munkatársainak az Országos Onkológiai Intézetben 2019. nyarán folytatott tevékenységét szakmai és újságírói etikai szempontból is megfelelőnek tartanak. Állásfoglalásuk panaszunk egyes elemeit teljesen figyelmen kívül hagyja, valamint az állásfoglalás nem a valós tényeken alapul. A meglepetésem már csak azért is volt teljes, mert panaszunk bejelentését követően az Etikai Bizottság képviseletében megjelent irodámban Dunay Csilla szerkesztőnő, akit a lehető legnagyobb részletességgel tájékoztattam a panaszbejelentésről, illetve annak körülményeiről. Tájékoztatásomat megértette, tudomásul vette, és ő egyértelműen állást foglalt a panasz tárgyában, amely állásfoglalás azonban az eredményét tekintve teljességgel más volt, mint az Ön hivatkozott levele.

Levelében leírja, hogy a rejtett kamerás felvételek, illetve az a tény, hogy az ATV riportere másnak kiadva magát szerzett meg információkat valóban ellentétes a MÚOSZ etikai kódexében foglaltakkal, azonban hangsúlyozza, hogy a riporter eljárása az adott körülmények között mégis elfogadható, abból az okból kifolyólag, hogy közérdekű információkhoz más úton, legális eszközökkel nem férhettek hozzá a riporterek.

Jelen levelemhez csatolom Molnár Fruzsina megkeresését, illetve Főigazgató úr válaszát. A levélváltásból egyértelműen látszik, hogy a riporternő nem interjút, vagy forgatási engedélyt kért Főigazgató úrtól, hanem csupán kérdéseket tett fel, melyekre még aznap választ is kapott. Mivel a MÚOSZ-nál benyújtott panaszunk Molnár Fruzsina magatartásával kapcsolatos volt, és kértük, hogy az ő magatartásával kapcsolatos eseményeket szíveskedjen kivizsgálni, így az az állítás, hogy más eszközökkel nem juthatott információhoz a riporternő nem felel meg a valóságnak. Molnár Fruzsina meg sem próbált interjút, vagy forgatási engedélyt kérni. Írásban feltett kérdéseire egy órán belül írásban kapott választ és sajtóközleményt is kiadott az Onkológiai Intézet. Ezt követően további forgatási engedély megkérése nélkül készített engedély nélkül rejtett kamerás felvételeket – többek között a főigazgatót is megtévesztve, magát rákos édesapja hozzátartozójának kiadva. A főigazgatótól megfelelő tájékoztatást kapott a magát hozzátartozónak kiadó szerkesztő-műsorvezető, aki maga is láthatta, hogy összesen 3 beteg várakozott aznap rajta kívül a helyszínen. Sajnos utóbbiról nem tájékoztatta az ATV nézőit az elkészült, félrevezető riportban.  

Úgy gondoljuk, hogy az a kijelentés, miszerint az információszerzés hivatalos útjait teljesen lezártuk, nem volt konvencionális lehetőség a betegeket, a nézőket érdeklő fontos információ megszerzésére, szintén nem igaz. Az Intézetben előzetes engedély alapján lehetséges a forgatás, indokait a 2019.08.01-i Önnek szóló megkeresésben részletesen leírtam. A bejelentés nélküli forgatást az Intézmény szabályzata azért nem engedi meg, mert az Intézetbe érkező betegek különösen szenzitív betegségben szenvednek. Az Intézet nem tudja teljes körűen garantálni, hogy az ellenőrzés nélkül folytatott forgatások nem sértik meg az ő személyiségi jogaikat. Engedély birtokában azonban minden további nélkül, a szükséges intézkedések után, lehet forgatni.

A fent részletezett állásfoglalásával kapcsolatban az aggályunk az, hogy a továbbiakban nyitott ajtót mutat a rejtettkamerás felvételek készítése, valamint az orvos kollégák szándékos és méltatlan megtévesztése  előtt, ami véleményünk szerint rendkívül kétséges etikai szempontból. Úgy gondoljuk, hogy minden szakmai testületnek feladata, hogy a tagjai számára etikai és jogi normákat teremtsen, és azok betartását ellenőrizze. Eljárásával véleményünk szerint utóbbit elmulasztotta megtenni.

Jelen levelemre Tisztelt Elnök Asszonytól választ nem kívánok.

Tekintettel arra, hogy a MÚOSZ állásfoglalása honlapjukon is közlésre került, így válaszlevelünket az Országos Onkológiai Intézet honlapján mi is hozzáférhetővé tesszük!

Tisztelettel,
Dr. Keszthelyi Oszkár
intézeti jogász

Kapcsolódó bejegyzések
Clear Filters
Adatvédelmi beállítások
Honlapunk az ún. sütik segítségével adatokat gyűjt a látogatókról. Ezek az adatok lehetővé teszik számunkra, hogy megértsük, miként használják weboldalunkat a látogatók, és hogy jobb használhatóságot biztosítsunk számukra. Az adatokat a weboldal feldolgozza és tárolja, ugyanakkor az adatgyűjtés nem teszi lehetővé, hogy a látogatók személyazonosságát megállapítsuk.

Az adatok feldolgozása során harmadik félként partnereink szolgáltatásait vesszük igénybe (pl. Google Analytics), azonban Ön dönt arról, hogy ki használja az adatait és milyen célra. Tudjon meg többet adatainak feldolgozási módjairól a Sütik fülön és adja meg preferenciáit a Részletek fülben. Később bármikor módosíthatja vagy visszavonhatja a Sütinyilatkozathoz való hozzájárulását.