KLINIKAI KÖZPONTI LABORATÓRIUM


Prof. Dr. PATÓCS ATTILA

osztályvezető főorvos

Önéletrajz

Mikrobiológia és vérlabor
Klin.kémia és hematológiai labor
Hormon labor
Immunológiai laborRövid történeti összefoglaló

Az Intézet Központi Laboratóriuma 1960 és 1974 között dr. Schmidt Márta vezetésével mostoha körülmények között működött a főépület alagsorában.
1974-ben egy másik épületbe költözött, mely már jobb körülményeket biztosított, s az osztály teljesítménye 1975 óta - dr. Koller Katalin főorvos vezetése idején - jelentősen emelkedett, s a színvonal is javult.
1979-ben az osztály vezetését Dr. Ottó Szabolcs vette át. Az ezt követő években a rutin vizsgálati paletta jelentősen bővült, elindult az automatizálás, melyhez jelentős, nemzetközi szinten is elismert kutató- fejlesztő valamint oktató munka is társult.
1988-ban került az osztály a jelenlegi helyére, az új diagnosztikai (D) épületbe. A fejlődés, modernizálás attól kezdve töretlenül folyik a kor mindenkori követelményeinek, a vizsgálatszámnak megfelelően.
2018-ban összesen 1 645 501 rutin vizsgálatot végzett el a laboratórium. A magas színvonalú, igényes szakmai munka érdekében a személyzet képzettsége igen kedvezően alakul. Az orvosok és analitikusok mellett az asszisztensek 78 %-a szakasszisztens.
2020-ban az osztály vezetését Dr. Patócs Attila vette át. A laboratórium elsődleges feladata megfelelni az Intézetben folyó betegellátás magas szakmai színvonalának és aktívan támogatni az Intézet kutatási tevékenységét. A molekuláris genetikai és molekuláris biológiai diagnosztika vizsgálatok bevezetésével az Intézet szakmai profilja bővült.

Az osztály szervezeti felépítése

Részlegek:
Klinikai kémia (részlegvezető: dr. Lakatos Kinga)
Klinikai hematológiai, hemosztázis és vércsoport (részlegvezető: dr. Gödri Gabriella)
Immunkémiai részleg (Hormon- és tumormarker: részlegvezető: dr. Orosz Enikő)
Covid PCR és mikrobiológia (részlegvezető: dr. Patócs Attila)

Munkatársak

Prof. Dr. Patócs Attila osztályvezető főorvos
dr. Lakatos Kinga PhD főorvos, Orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakorvos
Dr. Gödri Gabriella adjunktus, Klinikai laboratóriumi szakorvos, Haematológus szakorvos
Dr. Orosz Enikő PhD, főorvos, Klinikai laboratóriumi szakorvos, Pszichoterápia szakorvosa,
May Katalin biológus
Főállású kollégák: analitikus: 1 fő, szakasszisztens: 13 fő, asszisztens: 6 fő, segédasszisztens: 1 fő, kisegítő dolgozó: 3 fő, összesen: 29 fő.

Tevékenység

A fekvő és járó betegek teljes körű rutin laboratóriumi ellátása.
Szigorú és rendszeres belső minőségellenőrző tevékenység, részvétel külső minőségbiztosítási körkontrollokban: QualiCount, RIQAS, EQAS.
Gyógyszerek klinikai vizsgálatában való közreműködés hazai és nemzetközi együttműködések keretében.
Daganatellenes gyógykezelések (sugár- és kemoterápia) eredményességének követése, operált, panaszmentes betegek ellenőrzése (monitoring, follow up)
Rosszindulatú daganatos megbetegedések szűrése, korai felkutatása (PSA, béldaganatok)
A Népegészségügyi Szűrőprogram laboratóriumi feladatainak koordinálása, beépítése a klinikai onkológiai tevékenységbe.

Tudományos munka

A laboratórium igény szerint együttműködik az Intézet kutatói osztályaival, valamint aktívan részt vesz a klinikai osztályokkal az Intézetben zajló klinikai kutatásokban. A hazai népegészségügyi programokhoz kapcsolódóan a rejtett bélvérzések kimutatására hazai és nemzetközi együttműködésben új vizsgálati módszer kidolgozása és tesztelése valamint a legkorszerűbb új vizsgáló módszerek bevezetése után, azok hasznosságának nyomon követése, a tapasztalatok feldolgozása, a klinikai alkalmazhatóságának feldolgozása is az Központ feladata. Az osztályvezető az Örökletes Daganatok Kutatócsoport vezetője.

Oktatási tevékenység

Az osztály a Semmelweis Egyetem oktató laboratóriuma. Orovsi laboratóriumi diagnosztikai gyakornokok, szakvizsgára készülők, klinikai biokémikusok gyakorlati oktatása folyik rendszeresen a szakorvosok és szakdolgozók részvételével. Tutorok: Prof Dr. Patócs Attila, dr. Lakatos Kinga, dr. Gödri Gabriella, dr. Orosz Enikő.
Prof. Dr. Patócs Attila rendszeres előadóként vesz részt az SE ÁOK medikusoktatásában. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában témavezető valamint a Molekuláris biológiai diagnosztika grémium vezetője.
Számos egyetemi hallgatót határon belülről és határon kívülről is fogadunk szakmai gyakorlatra.