Szervezés-Módszertani Osztály


Az osztály tevékenysége

A területi onkológiai ellátás szervezeti formáinak, személyi-tárgyi feltételeinek és konkrét területi feladatainak tervezése, koordinálása, szervezése, mindezekről információk, adatok gyűjtése, együttműködések kialakítása, rendszeres és eseti látogatások végzése, szakmai vélemények, javaslatok előterjesztése. Az Intézmény vezetője vagy a Szakmai Kollégium felkérésére részvétel a szakfelügyeleti vizsgálatokban.
Az Egészségügyi Szakmai Kollégium Onkológia és Sugárterápia Tagozatának és Tanácsának működtetésével kapcsolatos titkársági feladatok ellátása.
Az onkológiai szakterületen működő szolgáltatók finanszírozási helyzetének követése, javaslattétel az ellátások finanszírozási módszereinek és gyakorlatának fejlesztésére.
A primer, secunder, tercier rákmegelőzésben szerepet játszó kockázati tényezők országos helyzetével kapcsolatos adatok, információk gyűjtése és közreműködés ezek széleskörű ismertetésében, a megelőzés módszereinek terjesztésében.
Részvétel az egészségügyi adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezésekben előírt, onkológiai tevékenységről szóló jelentés-rendszerek tervezésében, ellenőrzésében a statisztikák és dokumentációk gyűjtésében, értékelésében, valamint az informatikai rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában és a döntést követően ezek bevezetésében.
Szakmai kapcsolatok tartása és szélesítése a daganatos betegellátásban résztvevő társszakmákkal, azok országos intézeteivel.
Részvétel a társadalom és a szakellátás kapcsolatának szélesítésében, a betegtájékoztatás színvonalának fejlesztésében a lakosság onkológiai ismereteinek növelése érdekében.
Együttműködés a rákellenes és más társadalmi szervezetekkel, részvétel ezen szervezetek munkájának szakmai támogatásában, javaslatok és vélemények adásával.
A gondozás és rehabilitáció területén részvétel az egészségügyi reform céljainak megfelelő új programok kidolgozásában, terjesztésében, ezen programok multidiszciplináris együttműködést és társadalmi összefogást igénylő feladatainak tervezésében, előterjesztésében és szervezésében.

Az osztály dolgozói

Dr. Szilágyi István osztályvezető főorvos
Haászné Czermann Katalin előadó