ONKOLÓGIAI KUTATÓ KÖZPONT


Tudományos Bizottság

• Intézeti Kutatási Bizottság tagjai
o Tudományos Igazgató
o Fejlesztési Igazgató
o Főigazgató-helyettes Főorvos
o Klinikai Igazgató
o Sebészeti Centrum Igazgató Főorvos
o Gyógyszerterápiás Centrum Igazgató Főorvos
o Diagnosztikai Igazgató Főorvos
o Daganatpatológiai Központ Igazgató Főorvos

• Nemzetközi Tudományos Bizottság tagjai o Prof. Peter Boyle, a Nemzetközi Prevenciós Kutató Intézet (iPRI) Igazgatója
o Prof. Gunnar Saeter, az Oslo Egyetemi Kórház Kutatásvezető Igazgatója
o Prof. Ulrik Ringborg, a Karolinska Institutet Egyetemi Kórház Onkológiai Centrum Igazgatója

Kutató Osztályok

• Pathogenetikai Osztály
• Molekuláris Genetika
• Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
• Kísérletes Farmakológia Osztály
• Biokémiai Osztály
• Széleskörű kutatási tevékenységek az egyes klinikai osztályokon.

Jelenleg futó kutatási programok

• A magyar lakosság genetikai diverzitásának vizsgálata
• Új „célpont” molekulák felfedezése új terápiás eljárások kifejlesztése érdekében
• Kezeléssel szembeni rezisztenciáért felelős molekuláris útvonalak feltérképezése
• Új molekuláris markerek azonosítása a diagnosztika és terápia elősegítésére
• Molekuláris diagnosztikai részleg kialakítása a precíziós gyógyászat sikerességéért (molekuláris diagnosztika, képalkotó vizsgálatok, új genetika alapú diagnosztikai panelek, funkcionális proteomika, innovatív biomarkerek, keringő tumorsejtek és exoszómák vizsgálata, stb.)
• Az örökletes daganatos megbetegedések (mellrák, vastagbél- és végbélrák) megelőzése és korai felismerése

Klinikai kutatás

• Magas színvonalú kutatási tevékenységek széles körét végezzük.
o Prospektív és retrospektív vizsgálatok végzése
o Mind az Intézetben futó klinikai vizsgálatok, mind a bennük résztvevő betegek száma nő
 2015-ben 93 klinikai vizsgálat 894 újonnan résztvevő beteggel
 2016-ben 111 klinikai vizsgálat 1062 újonnan résztvevő beteggel
o Szponzorált klinikai vizsgálatok lefolytatása
o Együttműködés vezető szervezekkel (pl. EORTC Nemzetközi Emlőrák Munkacsoport, stb.)
o Kutató által kezdeményezett klinikai vizsgálatok végzése

Alapkutatás

• Új alapkutatással foglalkozó munkacsoportok
o Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály
o Kísérletes Farmakológiai Osztály
• Az onkológiai alapkutatás új irányai
o funkcionális proteomika
o redox tumorbiológia
o új terápiás kezelések kifejlesztése
o a jelátviteli folyamatok szabályozásának mechanisztikus vizsgálata új szempontok alapján
o gyógyszer-peptid konjugámutok

Transzlációs kutatás

Nemzeti Onkogenomikai Projekt
• a projektben az Országos Onkológiai Intézet koordinátori szerepet tölt be
• A kelet-európai régióban egyedülálló és élenjáró projekt keretében a konzorcium az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
o A magyar betegek szolid tumor valamint a vérképző rendszer daganatos megbetegedéseinek genomikai vizsgálata.
o Olyan onkogének azonosítása, amelyek a tumoros fenotípusok kialakulásáért és a kapcsolódó jelátviteli útvonalakban keletkező zavarért felelősek
o A daganatos megbetegedések új molekuláris genetikai elváltozásainak csoportosítása Big Data típusú elemzés segítségével
o Az egyes betegekre specifikus genetikai elváltozások kimutatása

Nemzeti Kiválóság Program
• Innováció az emlőrák kezelésének területén
A projekt végső célja egy új precíziós gyógyászati modell kifejlesztése és bevezetése az emlőrák kezelésére a műtéti kezelés, a sugárterápia, a klinikai onkológia, a képalkotás, a molekuláris diagnosztika és az alapkutatás összehangolásával.

A klinikai és alapkutatási tevékenységek összehangolását szolgáló rendezvények szervezése
o Szemináriumsorozatok
o Konferenciák
o Folyóirat klubok
• Egyre több az együttműködésen alapuló projekt és az Intézet közreműködésével készült publikáció
o Például: Új funkcionális proteomikai módszerek kifejlesztése a célzott terápiák elleni rezisztencia kialakulásának tanulmányozására

Epidemiológiai Kutatás

• A dohányzó és alkoholt fogyasztó betegek kockázatfelmérése
• Öröklődő rákhajlam kockázatának felmérése az emlő, a petefészek, a vastagbél és a végbél, valamint a prosztata daganatos megbetegedésében szenvedő betegek esetében
• A gén polimorfizmusok azonosítása az emlő, a vastagbél és a végbél, a fej-nyaki terület valamint a prosztata daganatos megbetegedéseiben

Kutatási Infrastruktúra

• Kutatási célra fenntartott épületek • Kulcsfontosságú felszerelés o új generációs szekvenálás:
 Roche FLX Genom Szekvenáló Rendszer, Illumina MiSeq Rendszer,
o Tömegspektrometria: Thermo Orbitrap Fusion és LTQ XL tömegspektrométerek
o Konfokális mikroszkóp: NIKON Eclipse 80i C1 konfokális mikroszkóp
o Flow citométer: Beckman Coulter Cell Lab Quanta SC.
o DNS chip és nagy áteresztőképességű fehérje expressziós profil analizátor
o Kutatást támogató szolgáltatás
o Biobank (új központosított rendszer, amelynek fejlesztése az utolsó fázisban van)
o Speciális, steril állatház:
 3000 élőállat
• 5000 egyed évente
• az állatok 1/3-a immunszupresszált
• több mint 50 különböző tumorsejtvonal 6-8 eltérő beoltási helyen
o Gépi és elektronikus felszereltség
o Izotóp labor
o Raktár a kutatási felszerelések tárolására
o A Közgazdasági Osztályon külön kijelölt, a kutatással foglalkozó részleg

Kutatási eredmények

Az évente megjelenő, lektorált közlemények, könyvek és könyvfejezetek száma meghaladja a 125 darabot, amelyek éves kumulatív impakt faktora a 2017-es és a 2018-as években meghaladta a 600-at.

+36 (1) 224 8600
Megszakítás