parallax background
ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Az Országos Onkológiai Intézet több mint fél évszázada a magyar onkológia epidemiológiai, szervezési, módszertani, terápiás, kutatási és oktatási központja. Bármelyik ország nemzeti onkológiai intézetével összehasonlítható, hazánkban és a környező országokban az egyetlen komprehenzív rákcentrum, kiváló nemzetközi elismertséggel és 95 % feletti betegelégedettségi mutatóval. Az Intézet titka a dolgozóinak szakmai kiválósága és emberi helytállása.

Az Intézet tudományos tevékenységéről bővebben a következő linken olvashat: ONKOLÓGIAI KUTATÓ KÖZPONT

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya szerteágazó tevékenységet végez az Országos Onkológiai Intézetben (OOI). Osztályunk felelős az Intézet Európai Uniós projektjeinek koordinálásáért, amelyek Prof. Dr. Polgár Csaba főigazgató vezetésével zajlanak; a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésért; és a partnerintézetekkel való kétoldalú kapcsolatok fenntartásáért. Az Intézetnek kiterjedt kapcsolatai vannak öt különböző kontinensen, és tagja a legnagyobb európai és nemzetközi onkológiai szervezeteknek. Figyelemmel kísérjük az elérhető pályázatokat, megírásukban jelentős szerepet vállalunk. Számos, az Intézetben felmerülő fordítási igényt is mi végezzük, továbbá osztályunk szervezi az Intézet munkatársainak külföldi útjait, kiküldetéseit.

Prof. Dr. Nagy Péter

Tudományos Igazgató

Önéletrajz
Marosi Edit

Osztályvezető

Önéletrajz

Kapcsolat

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya az 1. épület 3. emeletén található, a 305. és 306. szobákban.
Tel: +36-1-224-8600

Mellékek

Prof. Nagy Péter: 1170
Marosi Edit: 3324
Felhő Réka: 3325
Kiricsi Dóra: 3745
Reim Dóra: : 3794
E-mail: nko@oncol.hu

JELENLEG ZAJLÓ EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK

INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER – INNOVATÍV EGYÜTTES FELLÉPÉS A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK ELLEN (2018-2021)

’Az Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC JA)’ keretén belül 24 európai országból 44 partner (illetékes hatóságok és társult szervezetek) működik együtt. A projektet a szlovén Nemzeti Népegészségügyi Intézet (National Institute of Public Health, Szlovénia – NIJZ) koordinálja.

A projekt célja

Az iPAAC projekt általános célkitűzése, hogy a daganatos megbetegedések megelőzése érdekében innovatív rákkontroll programok kifejlesztését segítse elő. Az Együttes Fellépés során az alábbi innovatív megközelítések kerülnek előtérbe:
• a megelőzés finomhangolása;
• komprehenzív megközelítés a genomika alkalmazásáról a rákkontroll programokban;
• a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos adatok és rákregiszterek bővítése;
• az onkológiai ellátás fejlesztése és a felmerülő kihívások megoldása innovatív kezelési módokkal;
• valamint az integrált megelőzés irányítása, beleértve a nemzeti rákkontroll programok újfajta elemzését.

Célcsoport

A projekt elsődleges célcsoportja az Unió szakpolitikáinak kidolgozói valamint a nemzeti, regionális és helyi döntéshozók. A projekt munkacsomagjai által végzett összes innovatív tevékenység a fenntarthatóság és a nemzeti szakpolitikákba történő integráció alapján kerül értékelésre. A projekt ezért elsősorban a megvalósítást helyezi a középpontba, a legfontosabb elérendő eredmény, egy Stratégia a Rákkontroll Programok Megvalósítására és Fenntarthatóságára (Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions). Az úgynevezett ’Roadmap’ egy olyan eszköz, amely az iPAAC és a CANCON projektek során megfogalmazott ajánlások megvalósításában támogatja a tagállamokat.

Az elérendő eredmények

1. A tagállamok támogatása a CANCON Együttes Fellépés ajánlásainak megvalósításában nemzeti, regionális és helyi szinten. A 'Roadmap' számos olyan kérdésre helyezi a hangsúlyt, amelyek egymással összefüggésben mind a korábbi CANCON, mind az iPAAC Munkacsomagokban felmerülnek. A 'Roadmap' ilyen módon egy átfogó integrált stratégiai eszközként számos, a daganatos megbetegedések megelőzését érintő fontos szempontra világít rá. Ezek a szempontok különös jelentőséggel bírnak a döntéshozók számára.

2. A megelőzés fontosságának erősítése a jelenleg elérhető szűrésekre és azok minőségére vonatkozó ajánlások továbbfejlesztésén; valamint az új, létező lehetőségek gondos felmérésén keresztül, miközben a népesség alapú szűrőprogramok előnyei és hátrányai is kiértékelésre kerülnek. Mindeközben különös hangsúlyt fektet a tagállamokban jelentkező egyenlőtlenségekre, tovább erősítve az Európai Rákellenes Kódexben szereplő irányelvek implementációját. Felmérés készítése arról, hogy a genomika területén folytatott tevékenységek milyen módon járulnak hozzá a megelőzéshez.

3. Nagyobb hatékonyság elérése a 'mellőzött' daganat típusok kezelésében új, kulcsfontosságú indikátorok fejlesztésével, a klinikai beteg-utak, a daganatos megbetegedéssel kapcsolatos költségek és a kezelések kiértékelése céljából, különösképpen a hasnyálmirigy daganat esetében.

4. Az immunterápiák klinikai gyakorlatba történő bevezetésének támogatása, e terápiák fő kihívásainak átfogó kiértékelésével.

5. Az európai országok onkológiai ellátásának véleményezése minőségi indikátorok értékelésével.

6. Támogatás nyújtása a döntéshozók számára az irányítás területén, beleértve a 'pilot' komprehenzív onkológiai ellátási hálózatokat is, valamint az Uniós tagállamok Nemzeti Rákkontroll programjainak korszerű elemzését.

7. A bizonyítékokon alapuló onkológiai ellátás támogatása a népesség-alapú információs rendszerek bővítésével. Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások és adminisztratív adatok integrációjának kísérleti bevezetése az ellátás minőségének, költségeinek és eredményeinek felmérése céljából. A daganatos prevalencia tájékoztató mutatók használatának előmozdítása Uniós szinten.

Az ’Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC)’ projekt az Európai Unió Harmadik Egészségügyi Program (2014–2020) keretén belül társfinanszírozásban valósul meg. A megvalósítás hivatalos kezdete 2018.04.01, az időtartama 3 év. A projekttel kapcsolatos további információért keresse fel a projekt weboldalát (www.ipaac.eu), vagy vegye fel a kapcsolatot a Koordinátorral: ipaac@nijz.si.

CHRODIS PLUS - EGYÜTTES FELLÉPÉS A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK ELLEN (2017-2020)

A CHRODIS PLUS egy hároméves kezdeményezés (2017-2020), amelyet a spanyolországi Carlos III Egészségügyi Intézet vezet, és amelyet az Európai Bizottság és a részt vevő felek finanszíroznak.

Az együttes fellépésekben átlagosan 25 partner vesz részt, az intézkedés hatókörétől függően. Ebben az együttes fellépésben 42 intézmény képviselői vesznek részt - 18 EU tagországból, valamint Norvégiából, Szerbiából és Izlandról. Az EU-ban az egészségügyi kiadások kb. 70-80%-át a krónikus betegségek kezelésére fordítják, ami becslések szerint évente 115 milliárd eurót jelent, vagyis a GDP 0,8%-át. A CHRODIS PLUS a 36 hónapos futamideje alatt hozzájárul az erre fordított egészségügyi kiadások terheinek a csökkentéséhez, a bizonyítottan sikeres irányelvek gyakorlatba ültetésével.

Az EU tagállamok és az EU politikájának egyik prioritása csökkenteni a krónikus betegségek, mint például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a daganatos betegségek és a mentális zavarok terheit, hiszen ezek Európában a 65 év feletti korosztályban 10 emberből 8-at érintenek.

A 2017. szeptember 1-jén induló projektben Intézetünk aktívan részt vesz a WP2 (Disszemináció) munkacsoport és a WP5 (Egészségfejlesztés és Prevenció, Health Promotion and Disease Prevention, HPDP) munkacsoportban. Ez utóbbi fő célkitűzései:
• Javítani az országok hozzáállását az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok kivitelezésében az európai HPDP programok további elemzése révén, különös tekintettel az innovatív megközelítésekre.
• Növelni a HPDP hatékonyságát a kisebb ’pilot’ modellek esetében a bevált gyakorlatok fokozása és/vagy a jól bevált módszerek alkalmazása és megvalósítása, megerősítése révén.
• Javítani az egészségügyi ágazat és az egészségfejlesztés szektor közötti együttműködést.

INTENT - AZ IRÁNYELVEK ÉS A BENCHMARKING PROTOKOLLOK HASZNÁLATA A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓI MEGOLDÁSOK SERKENTÉSÉRE EGY BETEGKÖZPONTÚBB KÖZÉP-EURÓPAI ONKOLÓGIAI ELLÁTÁSÉRT (2017-2020)

A projekt célja az innovatív, betegközpontú megoldások kidolgozása az onkológiai ellátásban. Ennek megvalósítása az onkológiai ellátó centrumok szakemberei, a betegek, és a döntéshozók bevonásával zajlik. A cél, hogy a közös munkának köszönhetően pontosabb képet alkothassunk a betegközpontú megközelítésről, és ez által az onkológiai ellátás fejlődjön Közép-Európában. Az innovatív onkológiai ellátási modell kifejlesztése mellett, a projekt szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz. Egy online ’benchmarking’ eszközt fejleszt ki, és prioritási sorrendet állít fel helyi szinten a meglévő ellátó rendszerek fejlesztésére. Egy virtuális ’know-how’ centrumot is létrehoz.

A virtuális centrumban a jól bevált gyakorlatok gyűjteménye, a ’benchmarking’ gyakorlat eredményei, illetve az innovatív ötletek tárháza lesz elérhető az érdeklődő felhasználók számára. Az onkológiai ellátás minősége fejlődni fog az egészségügyben dolgozó vezetők, klinikusok és szakemberek munkája nyomán, az INTENT projekt során létrehozott eszközök és a felhalmozott ismeretek felhasználásával. A pozitív változások eredményeként az állami egészségügyi szolgáltatók innovációs lehetőségei is feltárhatóak.

Az INTENT projekt 2017.07.01 és 2020.06.30 között zajlik. A projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Program támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásán keresztül. A projektben 9 partner intézet vesz részt 4 közép-európai országból és a munka 4 tematikus munkacsoportban zajlik. Az Országos Onkológiai Intézet a WP3 vezetője, melynek célja a ‘Pilot Gyakorlat Kivitelezése Közép-Európában’.

Az INTENT poszter letölthető ITT

Az INTENT brosúra letölthető ITT

Pályázati felhívás külső értékelő pozícióra

JARC - EGYÜTTES FELLÉPÉS A RITKA DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK ELLEN (2016-2019)

A 2016 októberében indult JARC (Joint Action on Rare Cancers) projekt legfőbb célja a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések elleni együttes fellépés. A projekt egy olyan együttműködés, amely integrálja és maximalizálja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság, a tagországok és minden érdekelt fél tesznek annak érdekében, hogy a ritka rosszindulatú daganatos betegségek kutatásának és az ellátás minőségének szintjét emeljék. Az együttműködésben 18 tagország vesz részt, összesen 34 társult és 23 együttműködő partner közreműködésével. A közös munka során az érintett felek a következő feladatok végrehajtását kívánják megvalósítani:

• a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések előtérbe kerüljenek mind az uniós, mind a tagállamok egészségügyi programjaiban, kiemelt figyelmet szentelve a nemzeti rákellenes programoknak, az egészségügyi ellátás minőségének, a klinikai gyakorlatok összehangolásának és az innovációnak a klinikai és transzlációs kutatások támogatásával;
• a betegek számára az időben és helyesen megállapított diagnózis felállítását elősegítsék és a tagországok között az egészségügyi ellátásban felmerülő egyenlőtlenségeket csökkentsék;
• innovatív és közös megoldásokat fejlesszenek ki az ellátás minősége, a kutatás, az oktatás területén mindamellett, hogy a legkorszerűbben határozzák meg a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések prevenciós, a diagnosztikával és az ellátással kapcsolatos tevékenységeit. Ezek a tevékenységek a későbbiekben a ritka daganatos megbetegedések jövőbeni referenciahálózatain (ERNs) keresztül valósulnak meg.

A projekt időtartama 36 hónap, várható befejezése 2019. szeptember vége; koordinátora a milánói székhelyű Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. Intézetünk az együttműködés 10 munkacsoportja közül a WP05 (Minőségi ellátás biztosítása) és a WP06 (Klinikai gyakorlati irányelvek) munkájában vesz részt. A WP05-ös munkacsoport feladata, hogy olyan ritka tumor specifikus egészségügyi minőségellenőrzési rendszereket és folyamatokat tervezzenek meg, amelyek később a referenciahálózatok részét képezik majd. A WP06-os munkacsoport feladata, hogy értékelje a már létező, a ritka daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos klinikai gyakorlati irányelvek tartalmát, és hogy ajánlásokat tegyen azok lehető legjobb elkészítésének, terjesztésének és végrehajtásának biztosítására helyi szinten és a jövőbeni referenciahálózatokon belül is.

ERN EURACAN – EURÓPAI REFERENCIA HÁLÓZAT – RITKA FELNŐTTKORI DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK (2017-2021)

Az ERN EURACAN projekt az egyike annak a 24 virtuális európai referencia hálózatnak, (ERNs – European Reference Networks) amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy komplex vagy ritka megbetegedések és egészségügyi állapotok kezelését segítsék elő. Ezen megbetegedések és egészségügyi állapotok megkövetelik a kifejezetten speciális ellátást, valamint az orvosi szakértelem és az erőforrások koncentrációját.

Az EURACAN projekt célja, hogy javítsa azon európai állampolgárok számára elérhető egészségügyi ellátás minőségét, akik valamely felnőttkori ritka daganatos megbetegedésben szenvednek. Ennek érdekében a legjobb klinikai gyakorlatokat és azok eszközeit osztja meg a tagokkal. Referencia központokat hoz létre a ritka daganatos megbetegedésekre vonatkozóan, és tartalmi szempontból folyamatosan frissülő diagnosztikai és terápiás klinikai gyakorlati irányelveket alakít ki. A projekt az összes felnőttkori szolid tumorral 10 fő csoportba (’domain’) sorolva foglalkozik.

További cél, hogy 5 éven belül az összes EU tagország a hálózat tagja legyen, valamint, hogy egy olyan betegirányító rendszer létesüljön, ami biztosítja, hogy a betegek legalább 75 %-át egy EURACAN központban kezeljék.

Időtartam: 5 év (első ciklus, kezdőnap: 2017. március 10.)
Network koordinátor: Prof. Jean-Yves Blay; Centre Léon Bérard, Lyon, Franciaország
Résztvevők: 66 egészségügyi szolgáltató és 22 együttműködő partner az Unió 17 országából. A magyarországi intézmények közül egyedül az OOI az EURACAN tagja.

LEZÁRULT EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEK


NEMZETKÖZI SZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS


Kétoldalú kapcsolatok

Szentpétervári Onkológiai Centrum, Szentpétervár, Oroszország

2018 júniusában a szentpétervári Onkológiai Centrum delegációja látogatta meg Intézetünket, kapcsolatfelvétel és jövőbeni szakmai együttműködés céljából. A sikeres kapcsolatfelvételt kölcsönös szakmai látogatások követték. Az Intézetek közötti együttműködés alapjául szolgáló egyezmény aláírására 2019 márciusában Szentpéterváron került sor.

Voronyezs Állami Orvosi Akadémia, Voronyezs, Oroszország

A kétoldalú partneri együttműködés 2014-ben kezdődött, melynek célja a két ország közötti együttműködés megerősítése az egészségügy és az egészségügyi oktatás területén. Az együttműködési megállapodás írásos megújítására 2019 februárjában került sor.

Szverdlovszk megyei Onkológiai Intézet, Jekatyerinburg, Oroszország

2018 októberében egy egészségügyi szakemberekből álló delegáció látogatást tett Intézetünkben, valamint tárgyalást folyatott Intézetünk vezetőségével a további együttműködési lehetőségekről. A tárgyalás során a felek megvitatták az együttműködési lehetőségeket, valamint megállapodás született egy szándéknyilatkozat aláírására (Memorandum of Understanding) a két onkológiai intézet között.

Grigoriev Orvosi Radiológiai Intézet, Kharkiv, Ukrajna

2018 júniusában az Országos Onkológiai Intézet és az ukrajnai Grigoriev Orvosi Radiológiai Intézet között írásos megállapodás jött létre, mely keretein belül egy közös non-profit tudományos vizsgálat kerül végrehajtásra. A vizsgálat kijelölt koordinátora Dr. Novák Zoltán, osztályvezető főorvos.

Egészségügyi és Egészségügyi Oktatási Minisztérium, Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

2018 márciusában az Országos Onkológiai Intézet és az Iráni Egészségügyi és Egészségügyi Oktatási Minisztérium között írásos megállapodás jött létre, azzal a céllal, hogy a két ország közötti kapcsolatot megerősítse, valamint, hogy szakmai és tudományos együttműködés jöjjön létre a daganatos megbetegedések megelőzésének különböző területein.

Onkopatológiai Kutató Központ, Iráni Orvostudományi Egyetem, Teherán, Iráni Iszlám Köztársaság

2018 márciusában az Országos Onkológiai Intézet és az Iráni Orvostudományi Egyetem Onkopatológiai Kutató Központja között írásos megállapodás jött létre, azzal a céllal, hogy a két ország közötti kapcsolatot megerősítse, valamint, hogy szakmai és tudományos együttműködés jöjjön létre a rákkutatás különböző területein.

Can Tho Onkológiai Kórház, Can Tho, Vietnám

Az együttműködés célja a két ország, illetve Can Tho városa és Budapest közötti együttműködés megerősítése és szélesítése, mindkét nemzet jogszabályaival, valamint az Országos Onkológiai Intézet és a Can Tho Oncology Hospital szabályaival és rendelkezéseivel összhangban. Az együttműködés a következő területekre irányul: tapasztalatok és szakemberek cseréje az onkológiai kutatás, orvostudomány és ügyvitel területén az oktatás és képzés céljából; tudományos és oktatási tevékenységek vezetése; tudományos konferenciák, illetve workshopok szervezése az onkológia területén.

National Cancer Institute, Vilnius, Litvánia

A kétoldalú partneri együttműködés 2013-ban kezdődött, amelynek során Intézetünkbe látogatott a litván National Cancer Institute delegációja szakmai tapasztalatcsere céljából. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására − a daganatos megbetegedések kezelése, a kutatás, és az oktatás területén − 2014-ben, Vilniusban került sor.

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ), Heidelberg, Németország

Az EurocanPlatform európai uniós projekt keretein belül 2013-ban született kétoldalú, intézeti szintű együttműködési megállapodás szerint a Német Rákkutató Központ (Deutsches Krebsforschungszentrum) és az OOI lefektette egy hosszú távú epidemiológiai együttműködés alapjait. Az együttműködés első „gyümölcse” egy közös tanulmány megírása, „Trends in uptake and utilization of sentinel lymphnode dissection among breast cancer patients - an international comparative study among EUROCAN Platform members" címmel. További tudományos együttműködések zajlanak a DKFZ redox biológiai kutató egysége és intézetünk MITO (Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály) részlege között, amit több megjelent közös tanulmány fémjelez.

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia

2006-ban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megkapta az engedélyt a Magyar Akkreditációs Bizottságtól, amelynek értelmében Intézetünkkel közösen az orvostudományok területén doktori (PhD) képzést folytathat. Az így felállított budapesti székhelyű Orvos Továbbképző Kar nyolc tanszékből áll, amelynek vezetője Prof. Dr. Kásler Miklós. A PhD oktatás 2006 óta folyamatos és nyitott mind az erdélyi, mind a magyarországi kollégák részére. A program keretében eddig húsz magyarországi hallgató kapta meg a PhD címet.

Magyar-Bajor kormányközi együttműködés

A Magyar-Bajor Kormányközi Egyezmény keretében 2003 óta folytatunk együttműködést. Az Intézet Rákregisztere először az erlangeni, majd a müncheni, később pedig a giesseni Rákregiszter Centrumokkal is felvette, és máig tartja a kapcsolatot. Ez többszöri kétoldalú szakember látogatást és folyamatos információcserét jelentett az intézetek között, ami nagyban hozzájárult a saját rákregiszterünk fejlesztéséhez. Legutóbb 2008-ban az Intézet által felkért szakértő dr. Boncz Imre utazott Erlangenbe. Jelenleg elsősorban dokumentációk cseréje történik.

Liaoning Cancer Hospital - Shenyang, Kína

2002 óta a „Kínai Együttműködési Egyezmény” keretein belül Intézetünk kétoldalú kapcsolatban áll a Liaoning Onkológiai Kórházzal (Shenyang). Az együttműködés kezdeteiben magas szintű kölcsönös látogatások és előadások jelentették az első lépéseket. Először Intézetünk fogadta a shenyangi kórház legfelsőbb vezetését, aminek során lefektettük a szakmai együttműködés alapjait, amit továbbfejlesztettünk Intézetünk delegációjának kínai látogatása során. 2008-ban és 2013-ban láttuk vendégül a kínai delegációt, majd 2010-ben és 2014-ben az akkori főigazgató, Prof. Dr. Kásler Miklós és helyettese, Prof. Dr. Polgár Csaba valamint Prof. Dr. Fodor János professor emeritus utazott kínai partnerünkhöz, hogy az együttműködés szakmai területeinek kibővítéséről tárgyaljanak. Jelenleg főként a sugárterápia területén dolgozunk együtt. A folyamatos szakembercseréken túlmenően fogadtunk partnerünktől egy PhD hallgatót is, aki nálunk dolgozta ki tézisét.

További együttműködések

Szoros az együttműködésünk az Egyesült Államokban a National Cancer Institute-tal és az M.D. Anderson Cancer Centerrel. Az amerikai intézetekkel közös kutatási projekteket alakítottunk ki az emlő- és vastagbélrákok témakörében. Valamint szoros az együttműködésünk a stockholmi Karolinska Intézettel (2008 óta), elsősorban a kölcsönös szakember-látogatások, a tudományos eredmények cseréje és az üléseken való részvétel formájában. A világhírű svéd Intézet Cancer Center igazgatója Professzor dr. Ulrik Ringborg Intézetünk Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének tagja.