FEJ- NYAKI DAGANATOK MULTIDISZCIPLINÁRIS KÖZPONT
Fej-Nyaki Daganatsebészeti Osztály, dr. Oberna Ferenc
Lézer sebészeti részleg, dr. Oberna Ferenc
Fej-Nyaki Onkológiai Osztály, dr. Hitre Erika

Dokumentumok

Betegtájékoztató a pajzsmirigy részleges illetve teljes eltávolításáról nyitott és endoszkópos műtét során

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT:

Az osztály története

Az első magyar fej-nyak sebészeti osztály az Országos Onkológiai Intézetben jött létre 1974 ben a később professzorrá kinevezett Dr. Bánhidy Ferenc, a gégedaganatok és a fej-nyak helyreállító plasztikai sebészetében világhírű Réthi Aurél tanítványának vezetésével, aki korának modern szemléletű daganatsebészetét honosította meg az Intézetben számos új diagnosztikus és sebészi eljárás bevezetésével: aspirációs citológiai diagnosztika, száloptikás vizsgálatok, a sebészet és a radioterápia kombinált, programozott módszere, a széndioxid lézer használatának bevezetése hazánkban endoszkópon keresztül végezhető minimálisan invazív technikaként. Vezetése alatt Dr. Kásler Miklós nevéhez fűződik az első érnyeles bőr-izom lebeny rekonstrukció 1980-ban, és később a mikrovaszkuláris módszerrel végzett érnyeles szabadlebeny rekonstrukció bevezetése 1991-ben.

Bánhidy professzor úr utóda, dr. Pólus Károly honosította meg Magyarországon a fej-nyak sebészeti krioterápiát, fejlesztette rutin eljárássá a gégészeti mikrosebészetet és tanított több fej-nyak sebész generációt az anatómiai alapú, ablasztikus daganatsebészetre. Vezetése alatt vált az osztály az ország egyik kiemelkedő pajzsmirigydaganat sebészeti központjává Dr. Boér András munkásságának köszönhetően, és multidiszciplináris onkológiai ellátási centrummá Dr. Remenár Éva vezetésével. 2000-ben rekonstrukciós plasztikai tevékenységünk elismeréseként osztályunkat az Európai Akkreditációs Bizottság európai plasztikai sebész szakorvosképző hellyé akkreditálta, az oktatás irányításával Gulyás Gusztáv professzor urat bízta meg, aki hazánkban elsőként végzett mikrovaszkuláris technikával érnyeles szabadlebeny átültetést. Szakmai irányításával osztályunk öt tagja szerezte meg a plasztikai és égés sebészeti szakvizsgát és három szakorvosjelöltünk áll jelenleg képzés alatt.

2018 decemberétől kinevezett osztályvezető Dr. med. habil. Oberna Ferenc, aki tudományos fokozatát is onkológiai helyreállító mikrosebészeti klinikai kutatásával szerezte, ezeken a hagyományokon folytatja a tevékenység kiteljesítését.

2010-ben Prof. Kásler Miklós, az Intézet vezetője támogatásával az onkológiai kezelési elvek fejlődésének irányát követve a Fej-Nyak Sebészeti Osztály bázisán létrejött az első magyar Multidiszciplinaris Fej-Nyak Onkológiai Centrum, amely magában foglalta a hagyományos sebészi és gyógyszeres kezelés mellett mellkassebészeti, idegsebészeti, szemészeti és szemüregi beavatkozások, valamint nyelés- és beszédterápia alkalmazásának lehetőségét is.

Folyamatos, az onkológiai és onkológiai helyreállító sebészet aktuális kérdéseit tisztázó továbbképzéseink sorában 2018 májusában megszerveztünk – évekre előre tervezett képzési program első lépéseként – egy elméleti és gyakorlati mikrosebészeti tanfolyamot annak az oktatási tervnek felhasználásával, melyet Prof. Gulyás Gusztáv és Dr. Klárik Zoltán fejlesztett ki. A tanfolyamon előadó és gyakorlatvezető volt a jelenlegi centrumvezető, Dr. Oberna Ferenc is. Több éves hagyománya van már – az Intézet Diagnosztikus Radiológiai Centrumával közösen – a fej-nyak onkoteam anyagából merített tanulságos eseteket ismertető, évenkénti tanfolyamnak, új kezdeményezésként pedig, 2018 márciusában a differenciált pajzsmirigyrákok aktuális, multidiszciplináris kezelési ajánlásának ismertetésére szerveztünk tanfolyamot.

1974 óta egy akadémiai doktori és tizenegy PhD minősítést, 26 szakképesítést, egy európai arc-, állcsontsebészeti szakképesítést (2000), egy európai plasztikai sebészeti szakképesítést és egy nemzetközi fej-nyak sebészeti és onkológiai szakképesítést (2018) szereztek az osztály/központ orvosai.

Osztály/Központ vezetők:
Prof. Dr. Bánhidy Ferenc 1974-1992
Dr. Pólus Károly 1992-2010
Dr. Remenár Éva Központ vezető 2010-2018 / dr.Boér András Osztályvezető 2010-2018
Dr. Oberna Ferenc 2018 decembertől
Az Osztály/Központ szakmai fejlődéséhez lényegesen hozzájárult:
Prof. Dr. Gulyás Gusztáv plasztikai sebész 2000-től

A centrum diplomás dolgozói

Központvezető: Dr. med. habil. Oberna Ferenc, PhD - arc-, állcsontsebészet, szájsebészet, fül-orr- gégészet, klinikai onkológia, dentoalveoláris sebészet, fog- és szájbetegségek, európai arc-, állcsontsebészeti szakvizsga (2000)


Orvosok:
Dr. Boér András, PhD - főorvos fül-orr-gégészet, klinikai onkológia
Dr. Bártfai Réka - főorvos fül-orr-gégészet, audiológia
Dr. Koltai László - főorvos kórbonctan-kórszövettan, belgyógyászat, fül- orr-gégészet, plasztikai és égéssebészet
Dr. Koltai Pál, PhD - főorvos fül-orr-gégészet, klinikai onkológia
Dr. Mészáros Krisztina, PhD - főorvos fül-orr-gégészet, foniátria, audiológia, rehabilitáció
Dr. Szívós Edit - főorvos fül-orr-gégészet, aneszteziológia és intenzív terápia
Dr. Zámbó Orsolya - főorvos fül-orr-gégészet, foniátria, klinikai onkológia, Diploma of Global Online Fellowship of Head and Neck Surgery and Oncology 2018
Dr. Fodor István - adjunktus fül-orr-gégészet, klinikai onkológia
Dr. Hegedűs Szabina - szakorvos plasztikai és égéssebészet
Dr. Herczeg Adrienn - adjunktus fül-orr-gégészet, klinikai onkológia
Dr. Lévay Bernadett - adjunktus sebészet, plasztikai és égéssebészet, európai plasztikai sebészet (2012), klinikai onkológia
Dr. Meilinger Dobra Mónika - szakorvos fül-orr-gégészet
Dr. Kiss Dolóresz - szakorvos fül-orr-gégészet
Dr. Révész Mónika - szakorvos fül-orr-gégészet
Dr. Csizmazia Dániel - szakorvosjelölt arc-, állcsontsebészet
Dr. Füzes Attila - szakorvosjelölt plasztikai és égéssebészet
Dr. Kiss Alexandra - szakorvosjelölt fül-orr-gégészet
Dr. Klárik Zoltán PhD - szakorvosjelölt plasztikai és égéssebészet
Dr. Sahin-Tóth Tibor - szakorvosjelölt arc-, állcsontsebészet
Prof. emeritus Bánhidy Ferenc PhD - nyugdíjas tanácsadó fül-orr-gégészet
Dr. Pólus Károly, PhD - nyugdíjas tanácsadó fül-orr-gégészet
Prof. Gulyás Gusztáv, PhD - nyugdíjas tanácsadó plasztikai és égéssebészet
Dr. med. habil. Hitre Erika, PhD - osztályvezető főorvos Fej-Nyaki Onkológiai Osztály
Önéletrajz

Diplomás ápolók:
Dr. Szalai Márta, PhD - főnővér egyetemi okleveles ápoló
Gárgyán Katalin - főiskolai okleveles ápoló és főiskolai okleveles mentálhigiénikus

Elhelyezkedés, elérhetőség

A Központ sebészeti részlege az Intézet 1. épületében, a fölszinten helyezkedik el a bejárati csarnok mindkét oldaláról nyíló folyosókon: tizenkét szobában 57 ágy, két vizsgálóhelyiség, nővérpult, tálaló, raktárok és mellékhelyiségek szolgálják a betegápolást. A közeljövőben a fekvőbeteg-ellátó helyek átalakítása tervezett, ezért a fenti adatokban változás várható.

Az ambuláns és osztályos kemoterápia a 8. épületben történik.

A Központhoz tartozó ambulanciák a Járóbeteg-rendelés Kékgolyó utcai bejáratából közelíthetők meg: a 2. emeleten a 225-229-es ajtószámú helyiségekben találhatók. Ugyanitt érhető el az ambuláns műtő és a lézerműtő is.

Telefon: az Intézet központi száma: 36-1-224-8600/….
osztályiroda: 1361 mellék; Fax: 36-1-224-8662
nővérpult: 1415 vagy 2447 mellék
ambulancia: 1368 vagy 1149 vagy 3161, vagy 2741-es mellék

A központ feladatai

• A klinikai munkában: a fej-nyak területén előforduló jó- és rosszindulatú daganatok diagnosztikája, az onkológia aktuális legújabb eredményeinek felhasználásával történő multidiszciplináris kezelése és követése, amelynek célja a betegek gyógyítása, hosszú túlélése, jó életminőség biztosítása
• A központon belül működik a 8/A épületben a Fej-Nyaki Onkológiai Osztály 8 ággyal
Új terápiás eljárások (műtétek, gyógyszeres kezelések, rehabilitáció) bevezetése
• A nemzetközi elvárásoknak megfelelően sebész és belgyógyász onkológusok mellett az onkológia határterületi szakmáiban jártas, onkológiai szemléletű szakorvosgárda képzése, illetve toborzása a multidiszciplináris ellátás optimalizálása érdekében
Szakmai továbbképzések szervezése az egészségügyi személyzet, a betegek, valamint a szélesebb társadalom számára a daganatok megelőzése és a korai diagnosztika érdekében
• Az Intézet kutatóosztályaival együttműködve klinikai kutatásban való részvétel

A központban kezelt daganattípusok

A szájüregben, garatban, gégében keletkezett bizonytalan természetű, vagy igazolt jó- és rosszindulatú daganatok, az esetek >90%-ában laphámrákok sebészi és gyógyszeres kezelése
Pajzsmirigy- és mellékpajzsmirigy-daganatok sebészi kezelése
• A fej-nyak területén kialakult bőrdaganatok (melanoma és nem melanoma típusúak) sebészi kezelése
• A szemüreg és szemkörnyéki daganatok sebészi kezelése
• Ritka fej-nyaki daganatok: jó- és rosszindulatú nyálmirigy- és lágyrészdaganatok sebészi kezelése
• Valamennyi említett daganattípus nyirokrégiójának a daganatos érintettségtől függő sebészi kezelése

A központban végzett leggyakoribb műtéti beavatkozások

• A fej-nyaki daganatos lágyrészek, szükség esetén a szemüregi vagy orr-melléküregi tartalom, csontok (állkapocs, állcsont, ritkán a koponyaalap csontjai) műtéti eltávolítása a daganattal együtt), ha szükséges, az Országos Idegtudományi Intézet idegsebész munkatársaival történő kollaborációban
A létrejött defektus funkcionális és lehetőleg esztétikus helyreállítása helyi lebenyekkel vagy távoli, saját szövetekből álló nyeles vagy ún. szabadon átültetett, érnyeles lebennyel, mikro-érvarrattal biztosítva a lebeny vérellátását; többféle lebenytípus létezik, ezek közül a defektus méretétől és szöveti összetételétől függően (bőr/nyálkahártya hiány, lágyrészhiány, csonthiány) választjuk ki a megfelelőt. A szövetpótlást, a jobb eredmény és az azonnali sebészi rehabilitáció érdekében az onkológiai műtéttel egy időben végezzük. A szövetpótlás tervezéséhez a legmodernebb diagnosztikai és számítástechnikai lehetőségeket is felhasználjuk a 3D virtuális tervezéstől a helyreállítást megkönnyítő 3D nyomtatott modellekig.
Pajzsmirigy- és mellékpajzsmirigy-műtétek: az utóbbiak ritkák, mert a mellékpajzsmirigy sebészi betegségei is ritkák. A pajzsmirigy eltávolítása viszonylag felszínes anatómiai elhelyezkedése ellenére speciális felkészültséget igényel, mert súlyos életminőség-romlást okozó mellékhatása lehet annak, ha a mellékpajzsmirigyek és a hangszalagot mozgató idegek sérülnek. A különböző indikációjú pajzsmirigyműtéteket évtizedek óta nagy tapasztalattal végzik centrumunk orvosai, mellkasi terjedés esetén intézetünk mellkassebész kollégáival együttműködve.
• A fültőmirigy-daganatok kezelése elsődlegesen műtét. Ez nem választható el az arc mimikáját biztosító arcideg sebészetétől, ezért ez a terület speciális, osztályunkon hagyományosan meglévő gyakorlatot kíván. A rosszindulatú daganatok miatt végzett műtétek esetén az arcideg feláldozásra kerülhet. Ezen esetekben az arc működése helyreállításának, a sebészi rehabilitációnak a lehetőségei biztosítottak, amennyiben az onkológiai sebészet szabályai azt megengedik.
• Az arc és a nyak bőrén gyakori ún. bazálsejtes, laphámsejtes és festéksejtes rosszindulatú daganatok elsődleges kezelése is általában műtét. E daganatok anatómiai elhelyezkedése miatt a radikális daganat-eltávolítást az esztétikai szempontokat, a mimikai izmok működését és az arcideg lefutását is figyelembe véve kell elvégezni. Centrumunk sebészei, közöttük három plasztikai sebész szakorvos és három szakorvosjelölt megfelelő gyakorlattal végzik ezt a munkát.

Technikai felszereltség

Az altatásban történő műtétek elvégzéséhez intenzív osztályos háttér mellett az Intézet központi műtőjében munkanapokon két műtőhelyiség áll rendelkezésünkre korszerű, folyamatosan megújuló felszereléssel, endoszkópokkal, különböző feltáró- és vágóeszközökkel, operációs mikroszkóppal. 2018 első hónapjaiban két új lézerkészülékkel, egy széndioxid- és egy 800 nm hullámhosszúságú lézerfényt kibocsájtó diódalézerrel bővült a centrum eszközparkja, amelyek használatával a még célzottabb és jobb onkológiai és esztétikai eredményekben bízunk. A műszerpark modernizációja eredményeképpen 2019-ben megérkezett a speciális hibrid sebészeti vágókészülék, amellyel a hosszú onkológiai és helyreállító műtétek jelentősen rövidíthetőek, a minimálinvazív és robotműtétekhez is alkalmas speciális feltáróeszköz, a videoendoszkópos torony, valamint a csontműtétek speciális eszközei, amelyekkel a lágyrészek, idegek sérülései elkerülhetők.

A centrumban végzett egyéb kezelések

Tizennyolc éve a centrumban végezzük évi ~200 fej-nyaki laphámrákos beteg kemo-, biológiai és az utóbbi három évben már napjaink nagy reményekkel várt immunterápiáját is. E hosszú idő alatt számos nemzetközi klinikai vizsgálatban is részt vettünk: világhírű onkológiai munkacsoportok együttműködésével létrejött kezelési protokollok alapján, új gyógyszer-kombinációkkal kezeltük betegeinket. Ezek közül több ma már széleskörűen elfogadott, standard kezelési eljárássá vált, és beépült mindennapi klinikai munkánkba is.

Nyelés- és beszédrehabilitáció

A komplex kezelést szolgálja – az országban ilyen formában, tudomásunk szerint egyedülálló – nyelésterápiás és foniátriai részlegünk. A nemzetközi szakmai ajánlásoknak megfelelően programozott nyelésrehabilitációt vezettünk be. A nyelés vizsgálata része a kezelés előtti kivizsgálásnak, amennyiben a betegnek már van a betegséggel kapcsolatos nyelési problémája, vagy ha későbbiekben, a műtét vagy sugárkezelés hatására alakulhat ki a nyelészavar. A nyelésvizsgálat alapján történik a beteg felvilágosítása és a megelőző-gyógyító nyelésterápa megtervezése nyelésterapeuta, foniáter és rehabilitációs szakorvos kollégánk, Dr. Mészáros Krisztina által. A teljes gégeeltávolításon átesett betegek beszédrehabilitációját is ő végzi, kezdetben egyéni foglalkozások során, később pedig a minden szerdán 10 órakor kezdődő „klubfoglalkozásokon”: már jól beszélő, korábbi beteg sorstársak közreműködésével együtt fejlesztik a „kezdők” hangképzési és beszédkészségét.

Ápolás

A betegellátás minőségét jelentősen emeli a nővérek évtizedekben mérhetően folyamatos, stabil gárdával működő, példamutató szakmai munkája. A főnővér, Dr. Szalai Márta (PhD) a betegek egyéni igényeire szabott ápolási szemlélettel (Henderson ápolási modell) irányítja a szakmai munkát, tudományos munkássága is a daganatos betegek rehabilitációját szolgáló speciális eljárásról szól, ösztönzi a nővérek folyamatos továbbképzését, magasabb képzettségi szint elérését is. Az ő kezdeményezésére rendezték meg először 2003-ban a Fül-Orr-Gégészeti szakdolgozók Konferenciáját, majd 2005-ben az azóta hagyománnyá vált, kétévenkénti „Kékgolyó Napok” onkológiai szakdolgozói konferenciát. Tapasztalatait az onkológia szakápolási tankönyvében foglalta össze.

Tudományos tevékenység

A Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály NKFI 105132 sz. témájának részeseként a fej-nyak molekuláris patológiai és immunológiai jellemzőit vizsgáltuk először korábbi, prospektív klinikai vizsgálatban kezelt betegeink tumorában. Az első eredményeket a Head and Neck c. folyóiratban publikáltuk 2018-ban. Egy másik, a Budapesti Műszaki Egyetemmel közös NKFI-pályázat tagjaként a hangképző szervi, idegi és pszichiátriai elváltozások okozta beszédeltérések diagnosztizálási lehetőségeit vizsgáljuk mesterséges intelligencia segítségével.
Osztályunk tagjainak szakmai, tudományos érdeklődését jellemző adatok a szakmai életrajzokban olvashatók.