GYÓGYSZETERÁPIÁS KÖZPONT
MELLKASI ÉS HASÜREGI DAGANATOK ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI OSZTÁLY
"KEMOTERÁPIA B"


Hasi daganatok kemoterápiás részleg
Emlő daganatok kemoterápiás részleg
Lágyrész daganatok kemoterápiás részleg
Tüdődaganatok kemoterápiás részleg
Ritka Betegségek Szakértői KözpontAz osztály története

1989. november 1.-től az igazgatás a korábbi kemoterápia osztályt Kemoterápia B és Kemoterápia C Osztályra osztotta. A Kemoterápia B Osztály, amely később a Mellkasi és Hasüregi Daganatok és Klinikai Farmakológiai Osztály (továbbiakban Kemoterápia “B” Osztály) nevet kapta, a korábbi Kemoterápia Osztály egyik jogutódjának és örökösének tekinti magát.
Az osztály története 1992-ig megegyezik a többi belgyógyászati osztály történetével (lásd ott). 1992-ben Dr. Szántó Jánost nevezték ki a Kemoterápia B Osztály osztályvezető főorvosává. Vezetése alatt az osztály fő profiljává a szolid tumorok gyógyszeres kezelése vált. Elsősorban emlőrákos, emésztőszervi daganatos és szarkómás betegeket kezeltek. 1996-ban Szántó főorvos úr a budapesti Szent Margit Kórház Onkológiai Osztályának vezetője lett, és az osztály munkáját Dr. Szakolczay István megbízott osztályvezető irányításával folytatta, változatlan profillal. 1997. január 1-től az osztály élére Prof. Dr. Láng István egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora került, aki 2014.12.31-ig vezette az osztályt. Vezetésével az osztály gyógyító, kutató és oktató munkáját az elődök hagyományait követve folytatta. Az emlőrák, tüdőrák és a gasztrointesztinális daganatok területén az osztály számos rangos nemzetközi kutatásba kapcsolódott be. Ezek egy része az EORTC és az IBCSG keretei között folyt és folyik. Prof. Dr. Láng István nyugdíjba vonulását követően 2015.01.01-06.30. között Dr. Géczi Lajos főorvos úr, majd 2015.07.01-től jelenleg is Dr. Rubovszky Gábor főorvos úr vezeti az osztályt.

Jelenlegi személyi állomány

Osztályvezető főorvos:
Dr. Rubovszky Gábor PhD. főorvos - Önéletrajz
Az osztály orvosai:
Dr. Hitre Erika PhD. med. habil főorvos, osztályvezető helyettes
Dr. Juhos Éva főorvos
Dr. Horváth Zsolt PhD főorvos
Dr. Ganofszky Erna adjunktus
Dr. Nagy Tünde adjunktus
Dr. Németh Zsuzsanna főorvos
Dr. Orosz Zsuzsanna PhD adjunktus
Dr. Madaras Balázs adjunktus
Dr. Pintér Tamás adjunktus
Rezidensek:
Dr. Kertes István
Dr. Székely Borbála PhD
Dr. Nagy Réka
Dr. Csikó Kristóf György
Dr. Pászkán Evelin
Osztályvezető főnővér: Nagy Anikó
Vezető adminisztrátor: Bogár Krisztina
Osztály iroda: Tóth Istvánné
Az orvosok szakképesítései:
Dr. Rubovszky Gábor: belgyógyász, klinikai onkológus, klinikai farmakológus
Prof. Dr. Láng István: belgyógyász, klinikai onkológus, allergológus és klinikai immunológus, klinikai farmakológus, Európai Medical Oncology szakképesítés (Certification, ESMO)
Dr. Hitre Erika: belgyógyász, klinikai onkológus, klinikai farmakológus
Dr. Juhos Éva: belgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Szabó Eszter: belgyógyász, klinikai onkológus, pszichoterápia
Dr. Ganofszky Erna: tüdőgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Horváth Zsolt: belgyógyász, klinikai onkológus, klinikai farmakológus, okleveles egészségügyi menedzser, Európai Medical Oncology szakképesítés (Certification, ESMO)
Dr. Nagy Tünde: tüdőgyógyász, belgyógyász, klinikai onkológus, klinikai farmakológus
Dr. Németh Zsuzsanna: sebészet, klinikai onkológus
Dr. Madaras Balázs: belgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Pintér Tamás: belgyógyász, klinikai onkológus
Dr. Orosz Zsuzsanna: tüdőgyógyász, klinikai onkológus

Az osztály feladatának, klinikai kutatási és oktatási tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak a bemutatása

Az Országos Onkológiai Intézet Mellkasi és Hasüregi Daganatok és Klinikai Farmakológiai Osztálya az ország egyik legnagyobb, szolid tumorokat kezelő belgyógyászati-onkológiai osztálya, és egyúttal egyike az ország valamennyi klinikai fázisú vizsgálat végzésére jogosítvánnyal rendelkező onkológiai osztályának. Ennek megfelelően szolid tumorok vonatkozásában az ország egyik legnagyobb onkológiai-klinikai farmakológiai központja.
Az osztály szolid tumoros betegek - emlőrák, emésztőszervi daganatok (kolorektális, nyelőcső, gyomor, máj, epehólyag és epeúti, hasnyálmirigy), tüdőrák, lágyrész szarkómák komplex gyógyszeres onkológiai kezelését (kemoterápia, immunterápia, szuportáció) végzi. A betegek kezelése nemzetközileg elfogadott és hazailag finanszírozott terápiás protokollok szerint történik. Folyamatosan és aktívan részt vállal a Magyarországon alkalmazott protokollok kidolgozásában is. Az Országos Onkológiai Intézet, mint Magyarország legnagyobb és legteljesebb komprehenzív, multidiszciplináris onkológiai központja a diagnosztikus és terápiás lehetőségek széles fegyvertárával kitűnő hátteret teremt fenti betegségek nemzetközi színvonalú komplex kezeléséhez. Így lehetőség van arra, hogy betegek egyrészt mindig a világszerte elfogadott legkorszerűbb standard gyógyszeres kezelésben részesüljenek, másrészt ezen túlmenően olyan multicentrikus multinacionális klinikai vizsgálatokban vegyenek részt, melyek keretében innovatív, még nem törzskönyvezett, de várhatóan hatásos terápiát kapnak. Az osztály egyidejűleg három nagy nemzetközi, úgynevezett akadémiai jellegű klinikai vizsgálatokat koordináló szervezet aktív tagja (IBCSG, EORTC, CECOG). Az osztály gyógyszerhatósági engedéllyel (OGYÉI)saját kezdeményezésű innovatív célzott biológiai terápiás klinikai vizsgálatokat is végzett.
Ez az osztály vezeti az intézet multidiszciplináris Emlőrák Terápiás Bizottságát, valamint részt vesz több másik onkoteam munkájában: Emésztőszervi Multidiszciplináris Onkológiai Bizottság, Mellkasi Daganatok, Fej-nyaki Daganatok, Májsebészeti, valamint a Lágyrész Bizottság.
A 2005. II. félévében befejezett teljes körű rekonstrukció és bővítés révén a gyógyítási munka tárgyi feltételei kitűnőek 25 ágyas fekvőbeteg részlegünkön. A kúraszerű ellátás keretében adott kemoterápiás kezelések 8/A épület I. emeletén elhelyezkedő kezelő helyeit használjuk, és igény szerint az egyágyas kórtermeket is nappali klinikaként tudják használni. Az ambuláns és a fekvőbetegeknek adott komplex belgyógyászati-onkológiai kezeléseken (kemoterápia, biológiai terápia) túlmenően, a korszerű sugárterápiás osztállyal együttműködve, kemo- radioterápiával is foglalkoznak.
A Radiológiai Osztály intervenciós radiológiai részlegével együttműködve betegeink lokoregionális kemoterápiában is részesülhetnek.
Az osztály forgalma 2018-ban:
• Fekvőbeteg ellátás: 1143
• Ambuláns kemoterápia (kúraszerű kezelés): 16751
• Járó beteg ellátás: 46913
Az osztály orvosai speciális érdeklődési területüknek megfelelően klinikai kutatómunkát is végeznek. Rangos nemzetközi (ASCO, ESMO, ECCO, Kolorektális Világkongresszus stb.) konferenciákon és hazai rendezvényeken nagyszámú prezentációt tartottak. Három orvos szerzett PhD fokozatot. A tudományos tevékenységben az intézet szakosodott tudományos műhelyein túlmenően rangos nemzetközi szervezetekkel (IBCSG, EORTC, CECOG) is együttműködnek.
Az osztály orvosai folyamatosan részt vesznek az onkológus szakorvos képzésben, rendszeres előadók az intézet által szervezett szakorvos képzés elméleti tanfolyamain, részt vesznek a graduális és posztgraduális gyakorlati orvosképzésben, valamint a klinikai onkológia szakvizsgáztatásban is. Az osztályon folyamatosan történik a szakorvos jelöltek gyakorlati képzése, illetve nyári gyakorlaton orvostanhallgatókat is oktatunk.

Intézetünk az EMMI rendelkezése alapján 2015 –szeptemberétől lett a Ritka Daganatos Betegségek Szakértői Kötpontja. Ennek keretében 2016 febr-tól működik a Ritka Daganatok Klinikai Egysége. A betegek vizsgálatát végző ambulancia a 8/A 1. emeletén a 318 / A és 318/B - teremben működik, a fekvőbeteg részleg a 8/A épület 2. emeltén található.

A részleg feladata az Intézetbe beutalt, speciális kivizsgálást és többnyire OGYEI „off label” engedéllyel adható terápiák biztosítása, azon ritka daganatos kórképpel rendelkező betegek számára, akik a rendelkezésre álló szakmai irányelvekkel nem láthatók el. A nemzetközi komplex onkoterápiás ellátásnak megfelelően Intézetünk felvételt nyert a ritka betegségeket összefogó „ Orphanet” rendszerbe és az Europai Rákcentrumok Szervezete által koordinált ritka tumorok hálózatba , valamint a Ritka Nőgyógyászati Daganatok Hálózatába is. Jelenleg folyamatban van a nemzetközi majd a hazai szakmai irányelvek kialakítása is, több társszakmát érintően is. A nemzetközi együttműködés érdekében az Europai Referencia Hálózattal Dr Nagy Péter PhD , a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatója tartja a kapcsolatot.

+36 (1) 224 8600
Megszakítás