Palliatív Mobil Team


Palliatív Mobil Team

Országos Onkológiai Intézet

 

 • Bemutatkozás
 • Történet

Az Országos Onkológiai Intézet Palliatív Mobil Team 2019 szeptemberében alakult meg. A Palliatív Mobil Team (csoport) felépítését és működését a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet határozza meg. A palliatív mobil team a szabályozott, de nem finanszírozott ellátási formák közé tartozik. A jogszabálynak megfelelően az Országos Onkológiai Intézet csoportjának tagjai:

egy palliatívlicenc-vizsgával rendelkező orvos, egy hospice-szakápoló, egy hospice-képzésben (40 órás akkreditált hospice-alaptanfolyam) részesült klinikai szakpszichológus és egy szociális munkás.

Az Országos Onkológiai Intézet Palliatív Mobil Team feladata az Intézeten belül végzett szakellátás, melynek célja az osztályokon vagy az ambuláns ellátás keretein belül kezelt, speciális palliatív ellátást igénylő betegek felkutatása, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése és annak elősegítése, hogy e páciensek időben jussanak hozzá az állapotuknak megfelelő palliatív szakellátáshoz, akár az Intézeten kívül. A Palliatív Mobil Team önálló ambulanciaként működik, a betegeket a kezelőorvosok szokott módon utalják be ide.

A team konzultációs lehetőséget biztosít, de a beteg kezelését továbbra is a kezelőorvos és a háziorvos koordinálja.

 

 • Betegellátás
 • Betegjogi képviselő

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője: Megléczné Ocsenás Mária

Telefonszáma: 06/20-4899-658 melyen elérhető: hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30 óra között, pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe: maria.ocsenas@ijsz.bm.gov.hu

Fogadóóra helye, ideje: telefonos egyeztetést követően

A jogvédelmi képviselő az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) munkatársa, az egészségügyi ellátó intézménytől független személy.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614 Intergált

https://www.ijsz.hu/betegjog.html

 

 

Otthoni hospice ápolás

Az otthoni hospice-ellátás a terminális állapotú beteg saját otthonában végzett szakellátás. 2005 óta államilag finanszírozott, elrendelése a háziorvos hatásköre. Egy alkalommal 50 vizit rendelhető, mely két alkalommal meghosszabbítható, így minden betegnek 150 finanszírozott vizit rendelhető. A hospice-team tagjai (koordinátor, orvos, szakápoló, pszichológus, gyógytornász, szociális munkás és önkéntes) személyesen látogatják meg és segítik otthonában a beteget és hozzátartozóit.

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Otthoni-Palliativ-Ellatasi-Lehetosegek.pdf

https://hospice.hu/docu/Vegsokig-kiserni.pdf

https://hospice.hu/ellatas-kereso#keres

 

 • Intézményi hospice ellátás

Az intézményi hospice-fekvőbetegellátást olyan betegek vehetik igénybe, akik esetében az otthoni hospice-ellátás nem megoldott, vagy ezt a család, illetve a beteg igényli. Nem krónikus „elfekvő” osztály, hanem külön profillal, multidiszciplináris teammel működő ellátás. A felvétel előjegyzés szerint, háziorvosi beutalóval vagy kórházi zárójelentésen megtett javaslat alapján működik.

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Intezmenyi-Palliativ-Ellatasi-Lehetosegek.pdf

https://hospice.hu/docu/Vegsokig-kiserni.pdf

https://hospice.hu/ellatas-kereso#keres

 

 • Palliatív gondozás

A palliatív ellátás aktív, holisztikus szemléletű ellátás, amely életkorra való tekintet nélkül megillet minden súlyos állapotban levő, szenvedő beteget és különösképpen az életük végéhez közeledőket. Célja a betegek, családjuk, valamint gondozóik életminőségének javítása. (Radbruch L, De Lima L, Knaul F, et al. Redefining palliative care. A new consensus-based definition. J Pain Symptom Manage

2020; 60: 754–764.)

A szakma ma már nem különíti el élesen a hospice és a palliatív ellátást, hiszen ezek célja és eszköztára megegyezik, csak a hospice az élet utolsó fél–egy évére korlátozódik. A legtöbbször hospice-palliatív ellátásként hivatkoznak rá.

A palliatív ellátás:

– Magában foglalja a prevenciót, a korai felismerést, az átfogó értékelést, a fizikai problémák kezelését – ideértve a fájdalmat és az egyéb kínzó tüneteket –, a pszichológiai és a spirituális értelemben vett szorongást, valamint a szociális szükségleteket. A beavatkozásoknak – amennyire csak lehetséges – tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk.

– A hatékony kommunikáció elősegítésével, segítségnyújtással, továbbá a családok ellátási preferenciáinak meghatározásával – amennyire csak lehetséges – mindvégig támogatást nyújt a betegek számára a teljes élet megéléséhez.

– A beteg szükségleteihez igazítva, a betegség teljes időtartama alatt alkalmazandó.

– Szükség esetén bármikor együtt alkalmazható a betegség befolyásolását célzó terápiákkal.

– Pozitív hatással lehet a betegség lefolyására.

– Nem sietteti, se nem késlelteti a halál időpontját, nem hosszabbítja meg az élet fenntartását. A haldoklást az élet természetes folyamataként ismeri el.

– Támogatást nyújt a családoknak és a gondozóknak mind a betegség időtartama alatt, mind a gyászfolyamat során.

– Felismeri és tiszteletben tartja a beteg és a család kulturális értékeit és hitét.

– Teljes mértékben alkalmazható minden egészségügyi szolgáltatásban (az otthoni és az intézményi ellátásokban egyaránt), valamint minden szinten (az alapellátástól a szakellátásig).

– A szakembereknek rendelkezniük kell alapszintű palliatív ismeretekkel.

– A komplex esetek ellátására speciális, multiprofesszionális palliatív ellátóteam szükséges.

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Orszagos-Onkologiai-Intezet-Palliativ-Mobil-Team-Betegtajekoztato.pdf

 

 • Palliatív Mobil Team koordinálás

célja az Országos Onkológiai Intézet előrehaladott állapotú onkológiai betegeinek a palliatív elveken alapuló orvoslás, ápolás, pszichés gondozás elérhetőségének biztosítása, a hozzáférés optimalizálása. A betegség lefolyása alatt a multidiszciplináris kommunikáció és együttműködés támogatása. Az életminőséggel kapcsolatos célkitűzések elérésének elősegítése, a palliatív gondozás hatékonyságának növelése. A koordinátor erősíti a szolgáltatásban a beteg helyzetét. Törekszik a minőségi fejlesztésre. Segíti az erőforrás-gazdálkodás optimalizálódását. A folyamatról betegdokumentáció készül.

 

 • Palliatív – Hospice ápolás

A beteg gondozásának célja a hosszú lefolyású, halálhoz vezető betegségben szenvedő személy testi, lelki ápolása, gondozása, életminőségének javítása, szenvedéseinek enyhítése és emberi méltóságának haláláig való megőrzése. A haldokló beteg gondozását lehetőleg a beteg otthonában, családja körében kell nyújtani, amennyiben ez nem lehetséges erre az élethelyzetre szakosodott intézményi elhelyezést lehetséges igénybe venni.

https://hospice.hu/ellatas-kereso#keres

A felfekvés megelőzése (legfontosabb tudnivalók)

 

 • Szociális munka-kórházi szociális munka

A szociális munka egy professzionális segítő tevékenység, mely elősegíti a társadalmi fejlődést, az egyének, csoportok, közösségek működését, problémáinak megoldását. A szociális munka az egyén és a környezete közötti kölcsönhatásokkal foglalkozik.

A kórházi szociális munka a szociális munka azon területe, melynek során a szociális munkás segítséget nyújt a kórházban fekvő beteg szociális problémáinak kezelésében, információt nyújt azok megoldásához. Felveszi és tartja a kapcsolatot a beteg hozzátartozóival, annak érdekében, hogy a kórházi kezelést követően a kórházból otthonába távozó személy minél hamarabb részesülni tudjon az állam által nyújtott szociális ellátási, támogatási formák/ellátások valamelyikében. Segítséget nyújt az önsegítéshez. (Családi kapcsolatok erősítése, közvetlen segítő tevékenység, elbocsájtás előkészítése-szociális feltételek vizsgálata, segítő beszélgetés, lelki segítségnyújtás, tanácsadás, egyéb információnyújtás.)

 

 • Pszichológia-onkopszichológia

Az utóbbi évtizedekben az Országos Onkológiai Intézetben egyre inkább szervezett módon megjelent és kiépült a pszichoszociális ellátás és elérhetővé váltak pszichológus és klinikai szakpszichológus szakemberek a betegek és hozzátartozóik számára. A modern, testi-lelki egységet tekintő holisztikus szemlélet érvényre jutása mellett hagyományossá váló, mindenki számára elérhető pszichoszociális segítségnyújtás mára az Intézet minden klinikai osztályán az alapellátás szerves részét képezi.

A szomatikus betegségek nem csupán testi változásokkal járnak, hanem komoly lélektani vonatkozásaikkal is számolni kell. Önmagában a testi állapot megváltozása, a testi egészség időleges elvesztése könnyen komoly lelki terhet róhat bárkire. Az egészség visszaállításának útjai, az orvosi kezelések pedig további érzelmi, pszichológiai kihívással, adott esetben pszichiátriai mellékhatással is járhatnak.

A test betegsége az érzelmi életre is óhatatlanul hatással van: a vizsgálatokon való részvétel, a diagnózisközlés, a kezelések érzelmileg megterhelő élményeket okozhatnak. Ez lehet átmeneti szomorúság, félelem, aggodalom, de akár a depresszióig, szorongásig is fokozódhatnak a lelki tünetek. A daganatos megbetegedéshez vagy az onkológiai kezelésekhez kapcsolódó lelki reakciók, nehézségek leküzdésében szakmai segítséget nyújthat az osztályon dolgozó pszichológus az azt igénylők számára. Betegek és hozzátartozóik egyaránt kérhetnek támogatást.

Lelki támogatás/kezelés igénybevételét indokolhatják az alábbi esetek, állapotok, helyzetek:

Diagnózisközlés, állapotromlás kapcsán átélt lelki megrázkódtatások, nehézségek

Hosszadalmas, megterhelő alkalmazkodási, együttműködési nehézségek

Kommunikációs nehézségek

Kifejezett szorongás, depresszió, düh, hipochondria

A szükséges vizsgálat, kezelés visszautasítása

Szenvedélybetegség (nikotinfüggőség, alkoholfüggőség, kábítószerfüggés, evészavar) jelenléte, vagy kialakulásának veszélye

Már az onkológiai betegség előtt megállapított pszichiátriai betegség (pl. pánikbetegség, mániás depresszió, személyiségzavar, szkizofrénia) esetén

Öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok, késztetések

Ezekben az esetekben érdemes egyéni konzultációs időpontot kérni. Egyéni pszichológiai konzultáció előre egyeztetett időpontban történik a pszichológus rendelőjében, négyszemközti helyzetben, általában 30-45 perces időtartamban. Pszichológusainkkal telefonon lehet időpontot egyeztetni. Elérhetőségeiket és rendelési idejüket az adott szakember nevére kattintva találják.

Kutatási eredmények, de az OOI-ben felhalmozott sokéves klinikai tapasztalataink is azt mutatják, hogy a kezelésekre, beavatkozásokra való lelki felkészülés hozzájárul a gyorsabb felépüléshez, a testi-lelki rehabilitáció is könnyebbé válhat. Erre alapozva kiemelten fontos a betegek célzott, kezelés-, és beavatkozás-specifikus lélektani felkészítése. A felkészítés tanfolyamjellegűen, információk nyújtásával és a lelki feszültséget csökkentő technikák megtanításával csoportos formában történik.

A betegellátás mellett az Országos Onkológiai Intézet Onkopszichológiai Munkacsoportja képzési feladatokat is ellát: a Munkacsoport tagjai részt vesznek a szakorvosképzésben és a pszichológusképzésben is, valamint önálló onkopszichológiai képzést is szerveznek orvos, pszichológus, nővér, gyógytornász, szociális munkás, lelkész, pedagógus és más segítő foglalkozású szakemberek számára.

2014-ben a Magyar Onkológusok Társaságának égisze alatt megalakult az Onkopszichológiai és Rehabilitációs Szekció, amelynek fő célkitűzése az onkológiai területen dolgozó segítő szakemberek összefogása, a szakmai kommunikáció és továbbképzés elősegítése.

 

 • Gyógytorna

Az Országos Onkológiai Intézetben több mint 3 évtizede működik gyógytorna, fizioterápia szolgáltatás, az intézet fekvőbeteg osztályain és a járóbeteg ellátásban. Az alapellátás szerves részét képezi, elősegítve a beteg és családtagjai pszichoszociális tényezőinek javítását. A gyógytornász felkészíti a beteget a mindennapi élethez szükséges mozgásokra és terhelésekre a megfelelő fizioterápiás módszerek kiválasztása és alkalmazása által az aktuális állapot függvényében. A fizioterápiás kezelés eredményeként lehetővé válik a károsodott funkciók helyreállítása, a tünetek csökkentése, az inaktivitás megelőzése és a kedélyállapot javítása.

A gyógytorna, mint terápiás ellátás, a beteg pontos diagnózisának és aktuális állapotának megfelelően a gyógytornász által összeállított és irányított feladatok összességét jelenti. A gyógytornász-fizioterapeuta a kezelést mindig a kezelőorvossal való konzultáció alapján önállóan tervezi és végzi.

A gyógytorna ellátás a kezelőorvos kérésére beutalóval történik, a fekvőbeteg osztályokon és ambulánsan is.

Ambuláns gyógytorna egyéni és csoportos formában zajlik előjegyzés alapján (telefonon és/vagy személyesen).

 

 • Dietetika

Az élelmezéstudománynak a gyógyélelmezéssel foglalkozó ága.

A táplálkozásnak nagy szerepe van a daganatos megbetegedések kialakulásában. Az elhízás, a túl sok fehérje- és zsírbevitel, elégtelen zöldség-gyümölcsfogyasztás, vagy akár a rostszegény táplálkozás is fontos tényező lehet a betegség kialakulásában. Az étrend összeállításában fontos szerepet kap a megfelelő tápláltsági állapot elérése, és fenntartása a kezelések, a mellékhatások és a társbetegségek figyelembevételével. A szervezet számára biztosítani kell a jelenlegi állapotnak megfelelő energia-, fehérje-, zsír-, szénhidrát- és folyadékbevitelt, valamint a szükséges vitaminok, ásványi anyagok és élelmi rostok bevitelét is. Sokféle nyersanyag felhasználásával és mértékletességgel tudja biztosítani szervezete számára.

Ingyenes tanácsadás és konzultáció

Egyéni tanácsadás: Az intézetben fekvők, intézetben kezelt vagy daganatos megbetegedésben szenvedők és hozzátartozóik számára lehetőség van előre egyeztetett időpontban személyes konzultációra. Táplálkozással, táplálásterápiával kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolunk.

Osztályos tanácsadás

Dietetikusainkkal a hét minden napján lehetőség van diéta egyeztetésre és személyes tanácsadásra minden osztályon. Az osztályon fekvők és hozzátartozóik személyesen is feltehetik a táplálásterápiát érintő kérdéseiket.

Előadás

Igény szerint csütörtök kora délutánonként várjuk a daganatos betegségek táplálkozásterápiája iránt érdeklődőket egy 1 órás előadásra. Ez egy élő fórum, ahol válaszolunk az Önt éppen foglalkoztató kérdésekre, találkozhat betegtársakkal, akik eddigi tapasztalataikat is szívesen megosztják. Kérjük, a részvételi szándékot telefonon előre jelezzék.

Elérhetőségek

Telefon : +36 1 224 86 00/ 1306 mellék

E-mail : dietetika@oncol.hu

https://www.youtube.com/watch?v=xMC9lWZR_0E

https://www.youtube.com/watch?v=6C0vGf3hUZE

 

 • Önkéntesség

Az önkéntesek elengedhetetlen tagjai a hospice ellátásnak. A betegek, családtagok számára odafigyelést, gondoskodást nyújtanak, kiegészítik a szakemberek munkáját. Részvételük a társadalmi szemlélet megváltoztatása szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hiszen miközben átélik a segítségnyújtás élményét és megtapasztalják a közösség erejét, erkölcsi mintát nyújtanak a társadalomnak.

https://hospice.hu/legyel-te-is-onkentes

 

 • Csoportok, tréningek, egyéni támogató beszélgetések
 • Hozzátartozói csoport

Szeretettel várjuk hozzátartozói csoportunkba, melyet Dolgos Dolly, az Országos Onkológiai Intézet szociális munkása és Markó Mária, a Budai Irgalmasrendi Kórház szociális munkatársa vezet.

Várjuk a találkozási alkalmakra azokat, akiknek hozzátartozója súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved.

A csoport célja, hogy megerősítést, támogatást nyújtson abban, hogy képesek végig kísérni szeretteiket. Bízzanak saját erejükben. Ismereteket kapjanak arról, milyen problémával hová fordulhatnak. Érezzék, hogy nincsenek egyedül.

A találkozókat szerdai napokon folyamatosan indítjuk, 13-16 óráig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a hozzatartozoicsoport2022@gmail.com e-mail címen adják le jelentkezésüket, pár sorban írjanak magukról.

Helyszín: RákÁSZ Bp., XII. Greguss u. 2.

Információ: hozzatartozoicsoport2022@gmail.com

 

 • Gyászfeldolgozó csoport

Szeretettel várjuk gyászfeldolgozó csoportunkba, melyet Dolgos Dolly, az Országos Onkológiai Intézet szociális munkása és Markó Mária, a Budai Irgalmasrendi Kórház szociális munkatársa vezet.

Várjuk a találkozási alkalmakra azokat, akik hozzátartozójukat vesztették el.

A csoport célja, hogy támogatást, teret nyújtson a veszteség során megélt érzések, fájdalmak feldolgozásában.

A találkozókat szerdai napokon folyamatosan indítjuk, 09-12 óráig. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy a gyaszfeldolgozocsoport2022@gmail.com e-mail címen adják le jelentkezésüket, pár sorban írjanak magukról.

Helyszín: RákÁSZ Bp., XII. Greguss u. 2.

Információ: gyaszfeldolgozocsoport2022@gmail.com

 

 • Időpontkérés

Palliatív Mobil Team

Telefonszám: 06 1 224 8600       mellék: 1134 vagy 3315

 

 • Szakembereknek

Palliatív ellátásba vonható betegek köre

A beteg palliatív ellátásba vételére lehet/kell gondolni, amikor:

-    a daganatos betegség előrehaladott, vagy gyorsan progrediál, a betegség prognózisa 3-12 hónapra tehető

és

-    az ECOG státusz romlást mutat (2, vagy a fölötti)

-    súlyos, nehezen uralható fizikai tünetekkel küzd (pl. 10-es skálán 7-10 erősségű fájdalom, légszomj, anorexia, gyengeség vagy hányinger)

-    gerincvelői harántlézió vagy cauda eqiuna szindróma

-    ismételt sürgősségi vagy nem tervezett kórházi felvételek (3 hónapon belül legalább 2 nem tervezett kórházi felvétel)

-    a beteg és/vagy hozzátartozója segítséget kér a hospice-palliatív ellátás megszervezésében, életvégi rendelkezés, tervezés elkészítésében

-    súlyos érzelmi tünetek (pl. depresszió vagy 10-es skálán 7-10-es erősségű lehangoltság, szorongás)

-    a beteg és/vagy környezete nehezen dolgozza fel a betegség tényét és a prognózisát. A kezelés visszautasítása, a beteg halálvágya, eutanázia iránti igény fogalmazódik meg

-    kommunikációs problémák, egyet nem értés, bizonytalanság van az ellátó egészségügyi személyzet és a beteg és/vagy családtagja között a terápiást tervvel kapcsolatban (pl. aktív onkológiai kezelés lezárásának nem elfogadása)

-    spirituális, egzisztenciális krízis, a beteg vagy a hozzátartozó szociális kiszolgáltatottsága         

 

Betegoktatás

Betegtájékoztatók, tanácsadó füzetek

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Orszagos-Onkologiai-Intezet-Palliativ-Mobil-Team-Betegtajekoztato.pdf

 • Intézményi Palliatív Ellátási Lehetőségek

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Intezmenyi-Palliativ-Ellatasi-Lehetosegek.pdf

 • Otthoni Palliatív Ellátási Lehetőségek

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2021/05/Otthoni-Palliativ-Ellatasi-Lehetosegek.pdf

 • Előzetes egészségügyi rendelkezés

https://hospice.hu/hospice-alapfogalmak#elozetes-rendelkezes

 • Végsőkig kísérni Tanácsdó füzet

https://hospice.hu/docu/Vegsokig-kiserni.pdf

 • Méltósággal meghalni Tanácsadó füzet

https://hospice.hu/docu/Meltosaggal-meghalni.pdf

 • Betegtájékoztató

https://onkol.hu/wp-content/uploads/2020/01/betegtajekoztato20200115.pdf

 • Kórházlelkészi szolgálat

https://onkol.hu/korhazlelkesz/

 • Táplálkozás

https://www.youtube.com/watch?v=xMC9lWZR_0E

https://www.youtube.com/watch?v=6C0vGf3hUZE

 

 • Munkatársak
 • név, beosztás, telefonszám, e-mail cím

 

 • Oktatás

https://onkol.hu/kepzesek/

https://onkol.hu/kutato-osztalyok/

 

 • Well-being
 • dohányzás leszoktatást támogatás

Mérje meg a nikotinfüggését!

https://www.leteszemacigit.hu/merje-meg-nikotinfuggeset.html

 

A NIKOTINFÜGGÉS KETTŐS TERMÉSZETE

https://www.leteszemacigit.hu/nikotinfugges-kettos-termeszete.html

 • A fizikai függés abból adódik, hogy a szervezete alkalmazkodott a nikotinhoz, aminek következtében szervezete törekszik helyreállítani a megszokott nikotinszintet.
 • A pszichológiai függés jellemezhető a következőkkel:

Van, amikor több cigarettát szív el, mint szeretne.

Annak ellenére dohányzik, hogy már érzi a dohányzás negatív következményeit.

Úgy érzi, hogy nem tudja kontroll alatt tartani a dohányzását, esetleg próbálta már csökkenteni a mennyiséget, sőt abbahagyni, de nem sikerült.

A pszichológiai függés szoros kapcsolatban van a dohányzás motivációival.

Szinte észre sem veszi azt, amikor rágyújt. Ha egy darabig nem dohányozhat, akkor erősen vágyik egy cigire. Úgy érezheti, hogy már nem Ön irányítja saját magát, hanem a cigaretta irányítja a viselkedését. Úgy érzi, hogy a cigaretta segít megküzdeni a negatív érzelmekkel, a rosszkedvvel, a stresszel. A dohányzás Önnek pozitív érzéseket okoz, a dohányzást a pozitív érzelmi állapotok eléréséhez használja. Úgy érzi, hogy a dohányzás javítja a figyelmét, gondolkodását. A barátaival vagy a munkatársaival többet dohányzik, mint egyedül. A dohányzást a testsúlya és az étvágya csökkentésére használja. Úgy érzi, hogy a cigaretta a legjobb barát, mert mindig számíthat rá, mindig kéznél van. A cigaretta érdekében más örömforrásokról hajlandó lemondani. Könnyen felkeltődik a cigi utáni vágya, sóvárgása, ha másokat lát cigarettázni, vagy megérzi a cigarettafüst illatát.

A fizikai és a pszichológiai függése hosszú tanulási folyamat révén alakult ki. Számolja ki csak, hogy körül-belül eddig hány szál cigarettát szívott el? A fizikai és a pszichológiai függés „gyógyítása” éppen ezért hosszú folyamat. Egyes viselkedésmódokat újra kell tanulnia vagy a dohányzás helyett más tevékenységet kell keresnie.

 

A leszokás létrája

https://www.leteszemacigit.hu/mennyire-motivalt-dohanyzasrol-valo-leszokasra-keresse-meg-hogy-leszokas-letrajan-hol-all-kattintson.html

 

NÉHÁNY GYAKORLATI TANÁCS

 

 • Tervezze meg előre, hogy melyik lesz az első "cigimentes" nap. Válasszon ki egy nyugodtabb időszakot (szabadság, hétvége), amikor előreláthatóan kevesebb izgalom éri.

 

 • A fokozatos csökkentés ritkán vezet el a teljes absztinenciához - egyszerre hagyja el a cigarettát.

 

 • Kérje meg barátait, családtagjait, hogy legyenek segítségére: viseljék el, ha átmenetileg feszültebb, ingerültebb lesz.

 

 • Kerülje a "veszélyes helyzeteket" - cigarettázó barátok társaságát, kávézást, szeszesitalt, stb.

 

 • Gondolja végig egy napját, melyek azok az alkalmak, helyzetek, amikor “törvényszerűen” rá szokott gyújtani (pl. reggeli kávéhoz, étkezés után, autóvezetés közben.). Előre tervezze meg, hogy ezekben a helyzetekben hogyan fogja elkerülni a rágyújtást. A reggeli kávé helyett igyon teát vagy gyümölcslevet, az étkezés befejezése után azonnal álljon föl az asztaltól és csináljon valamit (szedje le az asztalt, mosson fogat), vezetés közben tartson az ajkai között egy használatlan cigarettaszipkát.

 

 • A cigaretta elhagyásának napján távolítson el környezetéből mindent, ami a cigarettára emlékezteti: hamutartók, stb. Takarítsa ki a lakást, mossa ki a függönyöket, takarítsa ki autóját.

 

 • Együtt könnyebb! - Ha házastársa, partnere is dohányzik, hagyják egyszerre abba. Többet takarítanak meg és segíteni tudják egymást.

 

A dohányzás abbahagyását leginkább a nikotinhoz történő hozzászokás, a nikotinfüggőség nehezíti meg - ugyanis a cigaretta elhagyásakor rendszerint nikotin megvonási tünetek jelentkeznek. Ezek általában átmenetiek - egy - két héttől néhány hónapig tarthatnak -, de nagyon kellemetlenek.

 

NIKOTINMEGVONÁSI TÜNETEK

 

Feszültség - A cigaretta utáni sóvárgás - Ingerlékenység - Nyugtalanság – Fejfájás - Emlékezetzavar - A koncentrálóképesség romlik – Alvászavar - Gastrointestinalis tünetek

 

FARMAKOTERÁPIA A CIGARETTA ELHAGYÁSÁBAN

 

A nikotin megvonási tünetek kiküszöbölése vagy mérséklése jelentősen megkönnyíti a dohányzás abbahagyását. Erre a célra nikotinpótló készítményt vagy bupropiont lehet alkalmazni. A nikotinpótló készítmények közül Magyarországon törzskönyvezett és gyógyszertárban vény nélkül kapható a nikotinos tapasz és a nikotinos rágógumi.

Alkalmazásuk ajánlott időtartama három hónap: a nikotint fokozatosan csökkenő adagban alkalmazzuk. A nikotinpótlás megkezdésével egyidejűleg teljesen el kell hagyni a cigarettát.

 

A TESTSÚLYGYARAPODÁS VESZÉLYE

 

Közismert, hogy a dohányzás abbahagyásával gyakran jár együtt testsúlygyarapodás és ez sokakat visszatart a cigaretta elhagyásától (főként nőket). A legtöbb esetben 2-3 kg hízást nem lehet elkerülni (sok kórosan lesoványodott dohányosnak ez előnyös is), az ennél nagyobb testsúlygyarapodás viszonylag egyszerűen megelőzhető. Nincs szükség koplalásra, különleges étrendre, csak a következő két szabályt kell betartani:

 1. Nem szabad nassolni, csak étkezési időben szabad enni.
 2. Nem szabad jóllakásig enni, akkor kell abbahagyni minden étkezést, amikor úgy érzi, hogy már nem éhes, de még tudna enni.

 

https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/OALI_minimalis_intervencio_0.pdf

 

KÖNNYEBB LETENNI A CIGARETTÁT, HA A DOKTOR IS SEGÍT ! Tájékoztató háziorvosok számára, Összeállította: Dr. Vadász Imre 

https://fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/leszokas_szakmai_iranyelv_2009_0.pdf

 

https://dohanyzasvisszaszoritasa.hu/leteszemacigit.html

 

 • egészséges táplálkozás

https://www.facebook.com/watch/?v=2064402660508848

https://mdosz.hu/dietetikai-kisokos/

 

 • Pszichés egyensúly

Segítőbeszélgetés a coaching eszközeivel ápolónők és ápolók részére

Amivel a szolgáltatás kereshető: konfliktuskezelés, kommunikációs problémák, stresszkezelés, döntéshozatal, életvezetési nehézségek, készségfejlesztés. A 6-8 ingyenesen igénybe vehető alkalom szerződés alapján, teljes titoktartás mellett, egyénileg egyeztetett időpontokban, személyesen vagy online kerül sor. Cél a belső erőforrások aktivizálása. Új nézőpont, saját megoldás megtalálása. Lehetőség a pozitív változásra. (Szervezés alatt.)

 

 • Kiadványaink

- Országos Onkológiai Intézet Palliatív Mobil Team Betegtájékoztató

- Intézményi Palliatív Ellátási Lehetőségek

- Otthoni Palliatív Ellátási Lehetőségek

- Sebkezelés

 

 • Hírek
 • Nárciszültetés
 • Hozzátartozói csoport

 

 • Elérhetőség