Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés


Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés

A foglalkozás-egészségügy fogalma kapcsolódik az ILO/WHO Foglalkozás-egészségügyi Bizottságának 161. sz. ajánlásához.(1950)

„A foglalkozás-egészségügynek minden  munkakörben meg kell őriznie  a dolgozók legmagasabb szintű fizikai, mentális és szociális jólétét; meg kell előzni, hogy a dolgozók között a munkából eredő egészségkárosodás alakuljon ki.”

Magyarország Alaptörvénye minden munkavállalónak biztosítja az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet.

A munkavédelemről szóló törvény 57 és 58-s paragrafusa előírja, hogy a munkáltatóknak minden szervezett munkavégzésben dolgozó munkavállalója számára biztosítania kell (amennyiben lehetséges a munkahelyen) a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, amelyet foglalkozás-egészségügyi szakképesítéssel rendelkező orvos nyújthat, amint ezt külön szabályozás tartalmazza. A foglalkozás-egészségügyi alap szolgálatnak szerepe van a prevenciós, ellenőrző és rehabilitációs tevékenységben, amely magában foglalja a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokat, a munkavégzésből és munkakörnyezetből származó egészségi kockázatok elemzését, a foglalkozási megbetegedések diagnosztizálását, a kémiai biztonsághoz kapcsolódó feladatokat, a tájékoztatást, az munkakörrel járó oltási feladatokat, a foglalkozás-egészségügyi, megelőző gondozást.

Minden munkakört be kell sorolni foglalkozás-egészségügyi osztályba, amely a munkahelyi egészségi kockázatokhoz kapcsolódik, csoportjai A, B, C, D (pl. karcinogén anyaggal dolgozók „A” kategóriába tartoznak, mig az egészségügy „B” kategóriába.).

A munkáltató nem adhat utasításokat a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak. Az orvos-szakmai felügyelet a Kormányhivatalok Népegészségügyi osztálya látja el, illetve NNK Munkahigiénés és Foglakozás-egészségügyi Főosztálya.

A foglalkozás-egészségügy feladataiba három különböző terület tartozik.

 1. A munkavállalók egészségének és munka- kapacitásának megtartása és megőrzése.
 2. A munkakörnyezet javítása, az egészséges és biztonságos munkavégzés megteremtése.
 3. A munkahely és a munka kultúra fejlesztése, amely támogatja az egészséges és biztonságos munkavégzést, ezáltal megőrzi a pozitív munkahelyi légkört, amely növeli a cég produktivitását.

 

A foglalkozás-egészségügyi osztály fő feladatai:

 • Az egészségre káros kockázatok azonosítása és becslése a munkahelyen.
 • A munkavállalók egészségének ellenőrzése munkájukkal kapcsolatban (előzetes, időszakos, soronkívüli és záró munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok).
 • A munkavállalónak a munkához való adaptálásának elősegítése.
 • A szakmai rehabilitáció mértékéhez való hozzájárulás.
 • Közreműködés a foglalkozási megbetegedések és balesetek elemzésében.
 • Munkahelyi elsősegélynyújtás és sürgősségi ellátás.
 • Tanácsadás foglalkozásegészségügyi, munkabiztonsági, ergonómiai kérdésekben, egyéni és kollektív védőeszközökkel kapcsolatban.
 • Együttműködés a tájékoztatás, képzés területén a kórházhygiénével munkavédelemmel, minőségbiztosítással.
 • A munkáltató számára rendszeresen jelentés készítése az Intézet foglalkozás-egészségügyi helyzetéről.

A jó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat képes megőrizni a munkavállalók egészségét és biztonságát munkás évei alatt.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást az Országos Onkológiai Intézetben a PÁNMED Bt. nyújtja.

A részleg vezetője

Dr. Grónai Éva főorvos

foglalkozásorvostan – munka és népegészségügy

szakorvos és szakértő

A Foglalkozásorvostani Szakmai Kollégium tagja

A Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság főtitkára

Foglalkozásorvostani szakvizsgáztató

 

Szakorvosok

Dr. Lászlóffy Mariann

belgyógyász szakorvos

foglalkozásorvostani szakorvos

 

 

 

Nővér

Molnár Renáta

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

 

Előjegyzés

 

telefon:+36 1- 2248 600/3502

e-mail: molnar.renata@oncol.hu

 

Foglalkozás-egészségügyi szakrendelés helye:

H-1122. Budapest Ráth György utca 7-9.

 1. épület II. emelet 202.

telefonszám:+36 -1-2248 600/1072,3502

 

Nyitva tartás:

Hétfő - csütörtök 8:00 - 15:15
Péntek 8:00 -15:00