ONKOLÓGIAI KUTATÓ KÖZPONT
PATHOGENETIKAI OSZTÁLY
Az osztály története

A Pathogenetikai Osztály 1986-ban alakult a Kísérletes és Morfológiai Osztály átszervezéséből. Az osztály vezetését dr. Csuka Orsolya látja el. Az osztály tematikája 1985-től megváltozott és a morfológiai módszerek helyett molekuláris genetikai tematikájú kutatás indult el, amelyhez modern molekuláris biológiai módszerek kerültek alkalmazásra. Az osztály jelenlegi struktúrája alkalmas molekuláris prognózis, molekuláris farmakogenomikai, örökletes vastagbél¬daganatok szűrésének elvégzésére.

Az osztály személyi összetétele

A Pathogenetikai Osztály személyi állománya:
2018. januárban: 13 fő
2019. márciusban: 13 fő

Diplomás: 7 fő
Dr. Csuka Orsolya: osztályvezető
Dr. Olasz Judit: biológus PhD
Dr. Szakács Orsolya: biológus PhD
Dr. Engi Helga: biológus PhD
Dr. Biacsi Rea Erika: biológus PhD
Doleschall Zoltán: vegyészmérnök
Vaszkó Tibor: gyógyszerész

Asszisztens: 5 fő
Malaczkó Istvánné: vezető asszisztens
Farkas Szilvia: labor asszisztens
Kapellerné Bali Judit: labor asszisztens
Turbók Józsefné: labor asszisztens
Szabó Gabriella: labor asszisztens

Adminisztrátor: 1 fő
Tóth Lászlóné

Az osztály feladata

Az osztály feladata a molekuláris genetika legkorszerűbb módszereinek alkalmazása annak érdekében, hogy eredményei felhasználhatóvá váljanak:
1. A lakosság célzott genetikai szűrésében
2. A daganatok korszerű diagnosztikájában
3. A személyre szabott terápiás terv kialakításában
4. Új diagnosztikai és terápiás algoritmusok informatikai kidolgozása.

A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi kutatási témák segítségével teljesíti a vállalt feladatokat:
1. Humán emlődaganatok prognosztikai és prediktív faktorainak vizsgálata
2. Környezeti és genetikai markerek szerepe a fej-nyak daganatok kialakulásában
3. Genomikai módszerek alkalmazása a daganatok szignál transzdukciós diagnosztikájára és terápiájára
4. Génpolimorfizmusok vizsgálata vastagbél- és fej-nyak daganatokban
5. Epigenetikus géninaktiválás jelentősége rosszindulatú daganatokban
6. Új terápiás targetek azonosítása DNS-chip technikával
7. Daganatok tirozin-kináz mintázatának meghatározása
8. Genetikailag módosított daganattenyészetek és állatmodellek alkalmazása a daganatok terápiás célpontjainak meghatározására és a szignalizációs hálózatok felderítésére.


A daganatos betegellátáshoz kapcsolódó kutatások

Daganatok szűrése, korai diagnózisa
a., Új biomarkerek keresése és kipróbálása a colorectális, emlő, pancreas, prostata daganatok korai felkutatására.
b., Keringő DNS és keringő daganatsejtek azonosítása genomikai módszerekkel a daganatok diagnózisára.

A daganatok molekuláris diagnózisának és prognosztikájának kialakítása.
Genetikai markerek alkalmazása a tumorok differenciál diagnózisában.

Molekuláris staging
a. Residuális tumorsejtek kimutatására alkalmas genetikai markerek kialakítása (fej-nyak, melanoma, emlő, colon, hasnyál, prostata, pancreas tumorokban)
b. Keringő daganatsejtek kimutatására alkalmas genetikai markerek kialakítása (fej-nyak, melanoma, emlő, colon, prostata, pancreas tumorokban)
c. Micrometasztázisok (nyirokcsomó, csontvelő) azonosítására alkalmas genetikai markerek kialakítása (fej-nyak, melanoma, emlő, colon, prostata, pancreas tumorokban)
d. Prediktív és prognosztikai értékű micro RNS mintázat meghatározása emlő, prosztata, pankreász daganatokban.

A daganatok prognosztikai markerei
a., Sejtproliferációt és túlélést szabályozó gének expressziós profiljának meghatározására alkalmas módszerek kidolgozása
b., A daganatok progressziójában szerepet játszó molekuláris markerek tumortípus szerinti azonosítása DNS microarray módszerrel.

A daganatok terápiás érzékenységének predikciója, individuális kezelési séma kialakítása (Farmakogenomika).
Gyógyszerérzékenység molekuláris alapjainak feltárása.

a. Terápiás célpontok molekuláris azonosítása DNS array és NGS technikákkal.
b. Terápiás érzékenységet módosító módosító molekuláris tényezők azonosítása és szerepük az individuális terápiás terv kialakításában.
c. Teljes genom szekvenálás, új terápiás célpontok azonosítása szolid tumorokban.


Betegellátás részére végzett tevékenysége

1. Molekuláris patológiai leletekhez DNS szekvenálás
2. Keringő daganatsejtek azonosítása molekuláris staging érdekében.


Az Osztály egyéb, közhasznú tevékenységei

Dr. Csuka Orsolya

1. Klinikai Trial Bizottság elnöke
2. Stratégiai Bizottság elnöke
3. Részvétel Nemzeti Rákkontroll Program összeállításában
4. Egészséges Budapest Program
5. Intézeti fejlesztési pályázatainak koordinálója:

5.1. HU-0115/NA/2008-3/ÖP-)
Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában
2009.04. – 2012. 04.

5.2. KOMP-4.3.1/C-2009-0001
Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztése
2009.12.02. – 2012.12.02.

5.3. KEOP-5.6.0/E/15-2015-0098
Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzése az Országos Onkológiai Intézetben

5.4. KEOP-5.2.4/15-2016-00002
Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben

5.5. KEHOP-5.2.4-15-2016-00002
Energetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben

5.6. VEKOP7.2.4-17-2017-00009
Egészségügyi humánerőforrás fejlesztés az Országos Onkológiai Intézetben


Oktatási tevékenység

Ph.D. képzés 4 fő
Engi Helga
Olasz Judit
Kámory Enikő
Pazsitka András
Dunai Zsuzsanna

BioRad, Digital Droplet PCR oktatás, bemutató
2018. 05. 22-23.
dr. Biacsi Rea Erika
dr. Engi Helga
dr. Olasz Judit
dr. Szakács Orsolya
Kapellerné Bali Judit

Semmelweis symposium, SOTE, Elméleti Orvostudományi Központ
Új lehetőségek az egyénre szabott terápiában, molekuláris biomarkerek ,Droplet PCR, Next generation sequencing a diagnosztikában, CRISPR technika
2018. 11. 8-9.
dr. Biacsi Rea Erika
dr. Engi Helga
Dr. Szakács Orsolya
Dr. Olasz Judit

SE Onkológiai Tanszékén Dr. Csuka Orsolya a „Daganatok diagnosztikája és komplex terápiája c. tanfolyam rendszeres évi előadója:
A patogenetikai vizsgálatok szerepe a daganatok diagnosztikájában és kezelésében.


Kutatási pályázatok

ETT pályázatok:

Biológiai markerek alkalmazása a vastagbél daganatok szűrése és prognózisára
Altémavezető: Dr.Csuka O.
ETT 208/1996 (1996-1999)

Humán emlő tumorok prognosztikai faktorainak vizsgálata
Altémavezető: Dr. Csuka O.
ETT 029/97 (1997-2000)

OMFB pályázatok:

Vastagbél daganatok szűrésére és prognosztizálására alkalmas új tumor markerek keresése és kipróbálása
Altémavezető: dr. Csuka Orsolya
OMFB 96-97-65-1297 (1996-1999)

Molekuláris marker készlet kifejlesztése a daganatok sugárterápiás érzékenységének predikciójára
OMFB szerződés szám: 01647/98
Altémavezető: Dr. Csuka Orsolya
OMFB 01647/98 (1998-2001)

DNS-chip létrehozása és felhasználása melanóma,. Leukémia, von Willebrand-kór gyors diagnosztizálására és hatékonyabb kezelésére.
Témavezetők: Prof.dr.Tímár J., Dr. Csuka O.
OMFB Biotechnológia 2000 - BIO-00005/2000, (2000-2002)

OTKA pályázatok:

Új tumorellenes hatású peptidhormon-konjugátumok szintézise és biológiai vizsgálata
Altémav: Dr. Vincze B
Dr.Kremmer Dr.Csuka
OTKA T-025816 (1998-2001)

Környezeti, genetikai és egyéb hajlamosítók szerepe a fej-nyak laphám rák megelőzésében és szűrésében
Témavezető: Dr.Gundy Sarolta
(Dr.Kelecsényi Zs., Székely G., Dr.Csuka O., Dr.Remenár Éva)
OTKA T 034416 (1999-2002)

Szelektív daganatellenes hatású peptidhormon konjugátumok és antimetabolit-emziminhibitor származékaik molekuláris biológiai vizsgálata
Altémavezetők: Dr. Kremmer, Dr. Gaál, Dr. Csuka,
Édesné B.M.
OTKA T-030247 (1999-2002)

Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drog molekulák kombinációjával
Témavezető: Dr. Mező G. (MTA-TKI Peptidkémia)
Témafelelős (OOI):Dr. Vincze B.,
Édesné B.M., Kapuvári B., Dr.Csuka O., Dr.Gaál D.
OTKA (2005-2008)

NKFP pályázatok:

Validált célmolekulán alapuló gyógyszer és diagnosztikum tervezés
Altémav.: Dr.Kremmer T., Dr. Vincze B.,Édesné B.M., Molnár Sz.É., Dr.Csuka O.,Dr.Gaál .
OM NKFP MTA KK
MediChem 1/047 (2001-2004)

Nemzeti Onkológiai Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére
Témavezetők: Tímár J., Kásler M., Kralovánszky J., Csuka O., Ottó Sz., Oláh E.,
NKFP 1/48/2001 (2002-2005)

Szignáltranszdukciós diagnosztika és terápia daganatokban és érrendeszeri betegségekben
Altémavezető: Dr. Csuka O. –OOI.
NKFP 1/20/2002 (2002-2005)

Hatóanyag tervezés népegészségügyi szempontból kiemelten fontos megbetegedésekben szerepet játszó validált célmolekulák alapján
Altémavezetők: Dr.Kremmer T., Dr.Vincze B.
Édesné B.M, Molnárné Sz.É.,Kapuvári B., Dr.Csuka O.
NKFP MediChem2 1/A/005/2004 (2005-2008)

A daganatos betegellátás innovatív fejlesztése genomikai módszerekkel
Altémavezető: dr. Csuka Orsolya
Jedlik Á. NKFP1-00024/2004 (2005-2008)

EU pályázat:

Biomimetic optical sensors for enviromental endocrine disruptor screening. - DNS chip alkalmazása környezeti estrogenek vizsgálatára
Témavezető (WP/6): Dr. Csuka Orsolya
MENDOS QLRT-2001-00583 EU 5 Pályázat
(2002-2005)

NKFIH K116295 (2015-2019)
A cetuximab kezeléssel szemben kialakuló rezisztencia vizsgálata humán fej-nyaki laphámrákokban.
Témavezető: Dr. Tóvári József
Résztvevő: Dr. Olasz Judit Pathogenetikai Osztály

Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi Információs és Döntéstámogató Keretrendszer kutatása
NKFI VKSZ 12-1-2013-0012 (2014. jan.1.- 2018. márc. 31.)
Kapcsolattartó, altémavezető: Dr. Csuka Orsolya
Konzorciális partnerek: GE, Veszprém Pannon Egyetem, Szeged Orvostudományi Egyetem

NVKP_16-1-2016-0005
Nemzeti innovációs onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program elindítása és kapcsolódó technológiák integrált fejlesztése
2017.01.-2020. 02. 01.
Kapcsolattartó, altémavezető: Dr. Csuka Orsolya


Tudományos együttműködés az OOI Klinikai osztályaival

Együttműködés Kemoterápia C Osztállyal
1. A prosztatarák progressziójával és az alkalmazott terápia hatékonyságával összefüggésbe hozható szérum paraméterek és keringő biomarkerek kutatása ETT-TUKEB (2016-2021)
2. Keringő DNS izolálása prosztata daganatos betegekből androgén receptor mutációk meghatározására.

Együttműködés Daganatsebészeti Központtal
1. Emlő daganatok molekuláris tipizálása DNS array, NGS technikákkal.
2. Genetikai markerek keresése és kimutatása liquid biopsziás mintákból (micro RNS, DNS mutáció) prognosztikai és prediktív markerek azonosítására, személyes terápiás terv kialakítására emlő daganatos betegekben.
3. Molekuláris staging emlő daganatos betegekből keringő daganatsejtek azonosításával.
4. Triple negatív emlő daganatos betegek genomikai analízise neoadjuváns kezelést megelőzően.
5. Prosztata daganatok génexpressziós mintázatának meghatározása prognosztikai és prediktív markerek vizsgálata céljából.
6. Micro RNS mintázat meghatározása prosztata daganatos betegek szérum mintáiban új biomarkerek azonosítására és felhasználásuk a daganat prognosztizálására és terápiás érzékenységére.


Tudományos együttműködés az OOI Klinikai osztályaival

Együttműködés Kemoterápia C Osztállyal
1. A prosztatarák progressziójával és az alkalmazott terápia hatékonyságával összefüggésbe hozható szérum paraméterek és keringő biomarkerek kutatása ETT-TUKEB (2016-2021)
2. Keringő DNS izolálása prosztata daganatos betegekből androgén receptor mutációk meghatározására.

Együttműködés Daganatsebészeti Központtal
1. Emlő daganatok molekuláris tipizálása DNS array, NGS technikákkal.
2. Genetikai markerek keresése és kimutatása liquid biopsziás mintákból (micro RNS, DNS mutáció) prognosztikai és prediktív markerek azonosítására, személyes terápiás terv kialakítására emlő daganatos betegekben.
3. Molekuláris staging emlő daganatos betegekből keringő daganatsejtek azonosításával.
4. Triple negatív emlő daganatos betegek genomikai analízise neoadjuváns kezelést megelőzően.
5. Prosztata daganatok génexpressziós mintázatának meghatározása prognosztikai és prediktív markerek vizsgálata céljából.
6. Micro RNS mintázat meghatározása prosztata daganatos betegek szérum mintáiban új biomarkerek azonosítására és felhasználásuk a daganat prognosztizálására és terápiás érzékenységére.

Molekuláris Immunológia és Toxikológia Osztály (Dr. Kotlán Beatrix, Dr. Nagy Péter)
1. Tudományos együttműködés immunmoduláció témában DNS szekvenálás és DNS array technikák alkalmazásával.
2. Együttműködés NVKP_16 onkogenomikai pályázat keretében a bazális emlő daganatok redox-rendszereinek vizsgálatával.

Kísérletes Farmakológia Osztály (Dr. Tóvári József)
1. Genetikailag módosított humán daganatsejtek áttétképző sajátosságának vizsgálata egér xenograft modellekben.
2. Genetikailag módosított humán daganatsejtek terápiás érzékenységének vizsgálata egér xenograft modellekben.

DEKK Sebészeti Klinika (Dr. Olasz Judit)
A herediter nonpolipózis kolorektális karcinóma előfordulásának vizs-gálata kelet-magyarországi vastagbél-daganatos betegpopulációban


Tudományos közlemények

Kotlan B, Plotar V, Eles K, Horvath S, Balatoni T, Csuka O, Újhelyi M, Sávolt Á, Szollar A, Vamosi-Nagy I, Toth L, Farkas E, Toth J, Kasler M, Liszkay G. Challenging tumour immunological techniques that help to track cancer stem cells in malignant melanomas and other solid tumours.
Contemporary Oncology (Pozn). 2018 Mar;22(1A):41-47. IF:0.67

Kotlan Beatrix, Csuka Orsolya, Tóth József, Tóth László, Farkas Emil, Horváth Szabolcs, Éles Klára, Plótár Vanda, Kasler Miklós és Liszkay Gabriella
A tumorszövetekben fellelhető immun B sejtek a szervezetben rejtőzködő daganatsejtek nyomravezetői lehetnek kulcsfontosságú tumorasszociált antigénfelismerő képességük révén
Megjelenés alatt.

Olasz J, Seidenberg V, Hummel S, Szentirmay Z, Szabados Gy, Melegh B, Kásler M: DNA profiling of Hungarian King Béla III and other skeletal remains originating from the Royal Basilica of Székesfehórvár. Archaeological and Anthropological Sciences.
https :i/doi.org/ 1 0. 1 OO7 I s12520-0 1 8-0609 -7, IF : 1' .844201 6 GDF)

Kongresszusi előadások absztrakttal

Beatrix Kotlan, Szabolcs Horvath, Klara Eles, Miri Blank, Judit Olasz, Emil Farkas, Timea Balatoni, Mihaly Ujhelyi, Akos Savolt, Orsolya Csuka, Yehuda Shoenfeld, Miklos Kasler and Gabriella Liszkay
„The beauty and the beast: Natural human antibody variable region genes turned into chimeric antigen receptors on T-cells help to beat cancer”
11th International Congress on Autoimmunity, Liszabon, Portugalia, 201805.16 – 20.

Kotlan Beatrix, László F. János, Tóvári József, Fülöp Vilmos, Czirbesz Katalin, Balatoni Tímea, Plótár Vanda, Horváth Szabolcs, Éles Klára, Farkas Emil, Tóth László, Csuka Orsolya, Kásler Miklós, Liszkay Gabriella és Barnea R Eytan
Preimplantációs Factorral (PIF) és sztatikus mágneses térrel történő kombinált kezelés hatásainak elemzése humán melanóma modellben
Magyar Reproduktív Immunológiai Társaság (MRIT) éves kongresszusa és továbbképzés, Kecskemét 2018.01.19-21.

Dr. Csuka Orsolya Nemzeti Onkogenomikai program ismertetése.
OOI Kutatási Centrumának bemutatkozása, Kékgolyó napok 2019. január 11.

+36 (1) 224 8600
Megszakítás