Pályázatok

Címlap >> Szakmai tevékenység >> Pályázatok

Országos Onkológiai Intézet KEOP-5.6.0/12-2014-0001 pályázat:
Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben

Támogatás összege: 504 300 000 Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma:
A beruházás közvetlen célja az intézet hő- és villamos-energia fogyasztásának csökkentése, valamint az energiafelhasználás optimalizálása, amely közvetve a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a fosszilis primerenergiától való függőség csökkentésének eléréséhez. Ez az Európai Unió alapvető irányelveivel összhangban van, az azokban megfogalmazott célok elérését maximálisan támogatja.
A jelen pályázat műszaki tartalma sok éves előkészítő tevékenységet követően, a Pályázati felhívás feltételrendszerének, a prioritásként kezelendő – az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet módosító – 20/2014. (III. 7.) BM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra.
A tervezett energiahatékonysági beruházás az intézet épületállományának, ezen belül is a régi építésű épületek nettó légtérfogatának több mint 50%-át, 5 épületét érinti.
A korszerűsítés az alábbi részekre bontható:
- egy épületenergetikai beruházásra, amely a külső homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét és a radiátorok automatikus, helyi szabályozását tartalmazza,
- egy informatikai rendszer alapú fejlesztésre, amely egy XI. századi energia-menedzsment épületfelügyeleti rendszer eszközpark beszerzését jelenti,
- valamint az energiamenedzsment rendszeren kívüli következő eszközök beépítésére: mennyiségmérők, villamos-energia fogyasztásmérők, frekvenciaváltó berendezések, amelyek külön-külön is kimutatható hő- és villamos-energia felhasználás-csökkenést és energiaköltség megtakarítást eredményeznek.

A projekt befejezésének dátuma: 2015. május 30.

 

VKSZ 12-1-2013-0012 pályázat

"Világszínvonalú Intelligens és Inkluzív Egészségügyi információs és Döntéstámogató Keretrendszer (Analitic Healthcare Quality User Information) kutatása"

Részletek »

KEOP 7.4.0/09-2010-007

Az Országos Onkológiai Intézet 2010. februárjában a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be az egészségügyi intézmények energetikai racionalizálása területén az „Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben” címmel. Az Intézet által beadott pályázat, fenti számon bruttó 29.875.000,- forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás intenzitása 100 %.

A projekt az Országos Onkológiai Intézet épület együttesének energetikai racionalizálásának előkészítését tűzi ki célul. A pályázat célja egy átfogó audit készítése, majd ennek alapján fejlesztési koncepció kidolgozása, melyet megvalósíthatósági tanulmányban kell részletezni és elemezni, majd mindezek alapján a megvalósítási pályázat dokumentációját (második kör) kell összeállítani a szükséges tervekkel, közbeszerzési dokumentációval együtt.

Az előkészítési fázis (jelen projekt) időtartama: 2010.03.31.-07.31.

2010. 07. 15.             

Részletek »

HU 0115/NA/2008-3/ÖP-9

Az Országos Onkológiai Intézet Norvég Finanszírozási mechanizmus keretében elnyert Kutatás Fejlesztési Pályázata„Közös stratégia kifejlesztése molekuláris módszerek alkalmazásával a rák kezelésére Magyarországon és Norvégiában”

2009. 11. 02.

KMOP-2009-4.3.1./C            

Az Országos Onkológia Intézet 2009. áprilisában pályázatot nyújtott be Közép-Magyarországi Regionális Operatív Program keretén belül megjelent „A Közép–magyarországi régió fekvőbeteg-szakellátási intézményrendszerének fejlesztése” KMOP-2009-4.3.1./C jelű kiírásra.

Az Intézet által beadott pályázat 5.400.000.000,- Ft. EU támogatást nyert, amelyet az Egészségügyi Minisztérium 600 000 000 Ft-tal egészített ki.

A projekt célkitűzései:

 

  1. új sebészeti tömb kialakítása: műtők számának növelése, új fekvőosztály kialakítása,
  2. kemoterápiás ellátó helyek tömbösítése, kúraambulanciák bővítése,
  3. infúziókeverésre alkalmas gyógyszertári egység kialakítása
  4. diagnosztikai tömb felújítása,
  5. képalkotó diagnosztikai eszközpark bővítése

2009. 10. 27.             

Részletek »

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva