Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Címlap >> Szakmai tevékenység >> Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya

Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya (NKO)

Tevékenység

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya szerteágazó tevékenységet végez az Országos Onkológiai Intézetben (OOI). Osztályunk felelős az Intézet Európai Uniós projektjeinek koordinálásáért, amelyek Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató vezetésével zajlanak; a nemzetközi szervezetekkel való együttműködésért; és a partnerintézetekkel való kétoldalú kapcsolatok fenntartásáért. Az Intézetnek kiterjedt kapcsolatai vannak öt különböző kontinensen, és tagja a legnagyobb EU-s és nemzetközi rákszervezeteknek. Figyelemmel kísérjük az elérhető pályázatokat, megírásukban jelentős szerepet vállalunk. Az Intézetben felmerülő fordítási igényeket (szerződések, számlák stb.) is mi végezzük, továbbá osztályunk szervezi az Intézet munkatársainak külföldi útjait, kiküldetéseit. A gyógykezelés céljából hozzánk érkező külföldi betegeknek is segítséget nyújtunk tolmácsolásban és fordításban angol, román és német nyelven.

 

Európai Uniós projektek

European Partnership Action Against Cancer (EPAAC)

2009-ben indult és 2012-ben zárult az EU által finanszírozott átfogó program, amely öt vertikális és két horizontális témát ölelt fel a rákmegelőzés és kontroll területén. Intézetünk a vertikális témák közül a WP6-ban vett részt (összekötő: Dr. Podmaniczky Erzsébet), amely a szűrés és korai felismerés európai szintű harmonizálását célozta meg. A horizontális témák közül a Nemzeti Rákkontrol Programok harmonizálásához (National Cancer Control Program - NCCP) csatlakoztunk. A program olyan sikeres volt, hogy az EU elhatározta a folytatását. Az új, 2014-ben induló munkában való részvételre Dr. Podmaniczky Erzsébet személyes felkérést kapott, amit főigazgatói engedéllyel elfogadott. A lezárt program eredményeiről az EU összefoglaló könyvet adott ki:Boosting Innovation and Cooperation in European Cancer Control - Key Findings from the European Partnership for Action Against Cancer; Edited by Jose M. Martin-Moreno, Tit Albreht, Sandra Radoš Krnel.

EurocanPlatform

A EurocanPlatform Európa egyik legnagyobb rákkutatási együttműködése. Az Európai Bizottság által finanszírozott projektben 28 európai rákintézet és szervezet vesz részt; Intézetünk az egyetlen résztvevő Közép-Kelet-Európából. A projekt legfőbb célja a rákbetegek túlélésének javítása és halálozásának csökkentése, amit három területre koncentrálva kíván elérni: a megelőzés, a korai felismerés, és a korszerűsített kezelések. A EurocanPlatform felépíti a szükséges erőforrásokat és know-how-t az egész kutatási konzorcium számára: az alapkutatások, a korai és késői transzlációs kutatás, a klinikai kutatás, az epidemiológiai kutatás, az ellátásba történő implementálás és a populáció alapú eredménykutatás területén. Az Országos Onkológiai Intézet a WP3 (Korai felismerés/biomarkerek), a WP8 (Technológiai erőforrások), a WP10 (Biobankok), a WP11 (Klinikai epidemiológia) és a WP13 (Oktatás és képzés) munkájában vesz részt. A projekt 2011. január 1-én kezdődött, időtartama 60 hónap. Költségvetése csaknem 12 millió euró. A projektet a svéd Karolinska Institutet koordinálja.

TRANSCAN , TRANSCAN-2


A TRANSCAN az Európai Unió FP7-es keretprogramjából finanszírozott ERA-NET konzorciumok egyike. Célja a transzlációs rákkutatásra való források gyűjtése és elosztása több kutatócsoportból álló konzorcium között. A projekt 2011. január 1-én kezdődött, és 2014. december 31-ig tartott. Ezen időszak során három nemzetközi pályázati felhívás (Joint Transnational Call) került kiírásra, amelyekre a kutató konzorciumok pályázhattak. A TRANSCAN-ben 25 partner intézmény vett részt 19 európai és más csatlakozó országból, 2014-től Tajvannal kiegészülve. A partner országok egészségügyi, kormányzati, és tudományfinanszírozó intézményei finanszírozták a kutatásokra szétosztható pénzügyi forrásokat. Maga a TRANSCAN konzorcium a 4 év alatt körülbelül 2 millió euró költségvetésből gazdálkodott, a kutatásokat finanszírozó intézményektől pedig csaknem 34 millió eurót gyűjtött össze a transzlációs rákkutatások támogatására.

Intézetünk két munkacsoportban vett részt: a WP3-ban, amely a pályázati felhívások elkészítését végezte, valamint a WP4-ben, amely a pályázati felhívások végrehajtását és a kutatások monitorozását tűzte ki célul. A pályázatok elbírálását nemzetközileg elismert rákkutatókból álló tudományos bizottság végezte. A TRANSCAN vezetőségében Intézetünkből Dr. Lövey József klinikai igazgató alelnöki pozíciót töltött be.

2015-től az Európai Unió Horizon 2020-as programja finanszírozza a TRANSCAN-2-t, melynek tevékenysége megegyezik majd a TRANSCAN-ével, és időtartama 60 hónap. Intézetünk a WP4-ben vesz részt (Stratégia: hálózat és tudományos kutatási prioritások).

BenchCan


A BenchCan projekt a komprehenzív daganatos betegség kezelés minőségbiztosítási referenciapontjainak (benchmark) meghatározását, és a legjobban prosperáló interdiszciplináris kezelési gyakorlatok továbbfejlesztését, összehangolását és kiterjesztését hivatott megvalósítani. Célja a daganatos betegségekben szenvedők kezelési színvonalának növelése Európai Uniós szinten.

A projekt 7 fő partner intézet, valamint az ECPC (European Cancer Patient Coalition) részvételével zajlik. 11 európai rákcentrum vesz részt továbbá a „pilot" felmérésben. Az Országos Onkológiai Intézet a WP5 (Benchmark tool piloting) munkacsoport vezetője (az Intézet képviseletében kijelölt koordinátor: Dr. Nagy Péter), valamit a felmérés egyik „pilot" helyszíne is. A projekt 2013. április 1-én indult, és 36 hónapig tart, költségvetése 848 500 euró. A projekt társfinanszírozója az Európai Unió Egészségügyi Programja és a projektet koordinátora az OECI.

Joint Action on Rare Cancers

A 2016 októberében indult JARC (Joint Action on Rare Cancers) projekt legfőbb célja a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések elleni együttes fellépés. A projekt egy olyan együttműködés, amely integrálja és maximalizálja azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság, a tagországok és minden érdekelt fél tesznek annak érdekében, hogy a ritka rosszindulatú daganatos betegségek kutatásának és az ellátás minőségének szintjét emeljék. Az együttműködésben 18 tagország vesz részt, összesen 34 társult és 23 együttműködő partner közreműködésével. A közös munka során az érintett felek a következő feladatok végrehajtását kívánják megvalósítani:

 • a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések előtérbe kerüljenek mind az uniós, mind a tagállamok egészségügyi programjaiban, kiemelt figyelmet szentelve a nemzeti rákellenes programoknak, az egészségügyi ellátás minőségének, a klinikai gyakorlatok összehangolásának és az innovációnak a klinikai és transzlációs kutatások támogatásával;
 • a betegek számára az időben és helyesen megállapított diagnózis felállítását elősegítsék és a tagországok között az egészségügyi ellátásban felmerülő egyenlőtlenségeket csökkentsék;
 • innovatív és közös megoldásokat fejlesszenek ki az ellátás minősége, a kutatás, az oktatás területén mindamellett, hogy a legkorszerűbben határozzák meg a ritka rosszindulatú daganatos megbetegedések prevenciós, a diagnosztikával és az ellátással kapcsolatos tevékenységeit. Ezek a tevékenységek a későbbiekben a ritka daganatos megbetegedések jövőbeni referenciahálózatain (ERNs) keresztül valósulnak meg.

A projekt koordinátora a milánói székhelyű Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, időtartama 36 hónap, várható befejezése 2019. szeptember vége. Intézetünk az együttműködés 10 munkacsoportja közül a WP05 (Minőségi ellátás biztosítása) és a WP06 (Klinikai gyakorlati irányelvek) munkájában vesz részt. A WP05-ös munkacsoport feladata, hogy olyan ritka tumor  specifikus egészségügyi minőségellenőrzési rendszereket és folyamatokat tervezzenek meg, amelyek később a referenciahálózatok részét képezik majd. A WP06-os munkacsoport feladata, hogy értékelje a már létező, a ritka daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos klinikai gyakorlati irányelvek tartalmát, és hogy ajánlásokat tegyen azok lehető legjobb elkészítésének, terjesztésének és végrehajtásának biztosítására helyi szinten és a jövőbeni referenciahálózatokon belül is.

ERN EURACAN


Az ERN EURACAN projekt az egyike annak a 24 virtuális európai hálózatnak, (ERNs – European Reference Networks) amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy komplex vagy ritka megbetegedések és egészségügyi állapotok kezelését segítsék elő. Ezen megbetegedések és egészségügyi állapotok megkövetelik a kifejezetten speciális ellátást, valamint az orvosi szakértelem és az erőforrások koncentrációját.

Az EURACAN projekt célja, hogy javítsa azon európai állampolgárok számára elérhető egészségügyi ellátás minőségét, akik valamely felnőttkori ritka daganatos megbetegedésben szenvednek. Ennek érdekében a legjobb klinikai gyakorlatokat és azok eszközeit osztja meg a tagokkal. Referencia központokat hoz létre a ritka daganatos megbetegedésekre vonatkozóan, és tartalmi szempontból folyamatosan frissülő diagnosztikai és terápiás klinikai gyakorlati irányelveket alakít ki. A projekt az összes felnőttkori szolid tumorral 10 fő csoportba (’domain’) sorolva foglalkozik.

További cél, hogy 5 éven belül az összes EU tagország a hálózat tagja legyen, valamint, hogy egy olyan betegirányító rendszert létesüljön, ami biztosítja, hogy a betegek legalább 75 %-át egy EURACAN központban kezeljék.

Időtartam: 5 év (első ciklus, kezdőnap: 2017. március 10.)
Network koordinátor: Prof. Jean-Yves Blay; Centre Léon Bérard, Lyon, Franciaország
Résztvevők: 66 egészségügyi szolgáltató és 22 együttműködő partner az Unió 17 országából. A magyarországi intézmények közül egyedül az OOI az EURACAN tagja.

INTENT

A projekt célja az innovatív, betegközpontú megoldások kidolgozása az onkológiai ellátásban. Ennek megvalósítása az onkológiai ellátó centrumok szakemberei, a betegek, és a döntéshozók bevonásával zajlik. A cél, hogy a közös munkának köszönhetően pontosabb képet alkothassunk a betegközpontú megközelítésről, és ezáltal az onkológiai ellátás fejlődjön Közép-Európában. Az innovatív onkológiai ellátási modell kifejlesztése mellett, a projekt szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz. Egy online ’benchmarking’ eszközt fejleszt ki, prioritási sorrendet állít fel helyi szinten a meglévő ellátó rendszerek fejlesztésére. Egy virtuális ’know-how’ centrumot is létre hoz.
A virtuális centrumban a jól bevált gyakorlatok gyűjteménye, a ’benchmarking’ gyakorlat eredményei, illetve az innovatív ötletek tárháza lesz elérhető az érdeklődő felhasználók számára. Az onkológiai ellátás minősége fejlődni fog az egészségügyben dolgozó vezetők, klinikusok és szakemberek munkája nyomán, az INTENT projekt során létrehozott eszközök és a felhalmozott ismeretek felhasználásával. A pozitív változások eredményeként az állami egészségügyi szolgáltatók innovációs lehetőségei is feltárulkoznak.
Az INTENT projekt 2017.07.01 és 2020.06.30 között zajlik. A projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Program támogatja az Európai Regionális Fejlesztési Alap fi¬nanszírozásán keresztül. A projektben 9 partner intézet vesz részt 4 közép-európai országból és a munka 4 tematikus munkacsoportban zajlik. Az Országos Onkológiai Intézet a WP3 vezetője, melynek célja a ‘Pilot Gyakorlat Kivitelezése Közép-Európában’.
Az INTENT poszter letölthető ITT.

 

CHRODIS PLUS – EGYÜTTES FELLÉPÉS A KRÓNIKUS MEGBETEGEDÉSEK ELLEN (2017-2020)

A CHRODIS PLUS egy hároméves kezdeményezés (2017-2020), amelyet a spanyolországi Carlos III Egészségügyi Intézet vezet, és amelyet az Európai Bizottság és a részt vevő felek finanszíroznak. 

Az együttes fellépésekben átlagosan 25 partner vesz részt, az intézkedés hatókörétől függően. Ebben az együttes fellépésben 42 intézmény képviselői dolgoznak 18 EU tagországból, valamint Norvégiából, Szerbiából és Izlandról. Az EU-ban az egészségügyi kiadások kb. 70-80%-át a krónikus betegségek kezelésére fordítják, ami becslések szerint évente 115 milliárd eurót jelent, vagyis a GDP 0,8%-át. A CHRODIS PLUS a 36 hónapos futamideje alatt hozzájárul az erre fordított egészségügyi kiadások terheinek a csökkentéséhez, a bizonyítottan sikeres irányelvek gyakorlatba ültetésével. 

Az EU tagállamok és az EU politikájának egyik prioritása csökkenteni a krónikus betegségek, mint például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a daganatos betegségek és a mentális zavarok terheit, hiszen ezek Európában a 65 év feletti korosztályban 10 emberből 8-at érintenek. 

A 2017. szeptember 1-jén indult projektben Intézetünk aktívan részt vesz a WP2 (Disszemináció) munkacsoport és a WP5 (Egészségfejlesztés és Prevenció, Health Promotion and Disease Prevention, HPDP) munkacsoportban. Ez utóbbi fő célkitűzései:

•Javítani az országok hozzáállását az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési programok kivitelezésében az európai HPDP programok további elemzése révén, különös tekintettel az innovatív megközelítésekre.

•Növelni a HPDP hatékonyságát a kisebb ’pilot’ modellek esetében a bevált gyakorlatok fokozása és/vagy a jól bevált módszerek alkalmazása és megvalósítása, megerősítése révén.

•Javítani az egészségügyi ágazat és az egészségfejlesztés szektor közötti együttműködést.

 
 
 
 
’Az Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC JA)’ keretén belül 24 európai országból 44 partner (illetékes hatóságok és társult szervezetek) működik együtt. A projektet a szlovén Nemzeti Népegészségügyi Intézet (National Institute of Public Health, Szlovénia – NIJZ) koordinálja. 
A projekt célja
Az iPAAC projekt általános célkitűzése, hogy a daganatos megbetegedések megelőzése érdekében innovatív rákkontroll programok kifejlesztését segítse elő. Az Együttes Fellépés során az alábbi innovatív megközelítések kerülnek előtérbe: 
•a megelőzés finomhangolása;
•komprehenzív megközelítés a genomika alkalmazásáról a rákkontroll programokban;
•a daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos adatok és rákregiszterek bővítése;
•az onkológiai ellátás fejlesztése és a felmerülő kihívások megoldása innovatív kezelési módokkal;
•valamint az integrált megelőzés irányítása, beleértve a nemzeti rákkontroll programok újfajta elemzését.
Célcsoport
A projekt elsődleges célcsoportja az Unió szakpolitikáinak kidolgozói valamint a nemzeti, regionális és helyi döntéshozók. A projekt munkacsomagjai által végzett összes innovatív tevékenység a fenntarthatóság és a nemzeti szakpolitikákba történő integráció alapján kerül értékelésre. A projekt ezért elsősorban a megvalósítást helyezi a középpontba, a legfontosabb elérendő eredmény, egy Stratégia a Rákkontroll Programok Megvalósítására és Fenntarthatóságára (Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions). Az úgynevezett ’Roadmap’ egy olyan eszköz, amely az iPAAC és a CANCON projektek során megfogalmazott ajánlások megvalósításában támogatja a tagállamokat.
Az elérendő eredmények
1. A tagállamok támogatása a CANCON Együttes Fellépés ajánlásainak megvalósításában nemzeti, regionális és helyi szinten. A 'Roadmap' számos olyan kérdésre helyezi a hangsúlyt, amelyek egymással összefüggésben mind a korábbi CANCON, mind az iPAAC Munkacsomagokban felmerülnek. A 'Roadmap' ilyen módon egy átfogó integrált stratégiai eszközként számos, a daganatos megbetegedések megelőzését érintő fontos szempontra világít rá. Ezek a szempontok különös jelentőséggel bírnak a döntéshozók számára.
2. A megelőzés fontosságának erősítése a jelenleg elérhető szűrésekre és azok minőségére vonatkozó ajánlások továbbfejlesztésén; valamint az új, létező lehetőségek gondos felmérésén keresztül, miközben a népesség alapú szűrőprogramok előnyei és hátrányai is kiértékelésre kerülnek. Mindeközben különös hangsúlyt fektet a tagállamokban jelentkező egyenlőtlenségekre, tovább erősítve az Európai Rákellenes Kódexben szereplő irányelvek implementációját. Felmérés készítése arról, hogy a genomika területén folytatott tevékenységek milyen módon járulnak hozzá a megelőzéshez. 
3. Nagyobb hatékonyság elérése a 'mellőzött' daganat típusok kezelésében új, kulcsfontosságú indikátorok fejlesztésével, a klinikai beteg-utak, a daganatos megbetegedéssel kapcsolatos költségek és a kezelések kiértékelése céljából, különösképpen a hasnyálmirigy daganat esetében.
4. Az immunterápiák klinikai gyakorlatba történő bevezetésének támogatása, e terápiák fő kihívásainak átfogó kiértékelésével.
5. Az európai országok onkológiai ellátásának véleményezése minőségi indikátorok értékelésével.
6. Támogatás nyújtása a döntéshozók számára az irányítás területén, beleértve a 'pilot' komprehenzív onkológiai ellátási hálózatokat is, valamint az Uniós tagállamok Nemzeti Rákkontroll programjainak korszerű elemzését.
7. A bizonyítékokon alapuló onkológiai ellátás támogatása a népesség-alapú információs rendszerek bővítésével. Az elektronikus egészségügyi nyilvántartások és adminisztratív adatok integrációjának kísérleti bevezetése az ellátás minőségének, költségeinek és eredményeinek felmérése céljából. A daganatos prevalencia tájékoztató mutatók használatának előmozdítása Uniós szinten.
Az ’Innovatív Együttes Fellépés a Daganatos Megbetegedések Ellen (iPAAC)’ projekt az Európai Unió Harmadik Egészségügyi Program (2014–2020) keretén belül társfinanszírozásban valósul meg. A megvalósítás hivatalos kezdete 2018.04.01, az időtartama 3 év. A projekttel kapcsolatos további információért keresse fel a projekt weboldalát (www.ipaac.eu), vagy vegye fel a kapcsolatot a Koordinátorral (ipaac@nijz.si).
 

Nemzetközi szervezetek

Organisation of European Cancer Institutes (OECI)


Az OECI 1979-ben alakult meg Bécsben, és Intézetünk is alapító tagjai között van. Az OECI egy nem kormányzati, nonprofit szervezet, ami 26 ország 68 onkológiai központját tömöríti. A szervezet legfőbb célja a kommunikáció fejlesztése és az együttműködés szorosabbá tétele az európai rákintézetek között, illetve az onkológiai ellátás európai szintű harmonizációja. 2013-ban Intézetünk az OECI-tól megkapta a „Comprehensive Cancer Centre" minősítést, ami a Közép-Kelet-Európai régióban egyedülálló.

Intézetünk az OECI minden munkacsoportjában részt vesz (Akkreditáció, Oktatás, Irányelvek, Pathobiológia, és R&D). 2010-ben mi szerveztük az OECI közgyűlését Budapesten. Az OECI európai akkreditációs tevékenységében Dr. Lövey József és Dr. Nagy Péter akkreditátor szerepet töltenek be.

Union for International Cancer Control (UICC)


Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Union for International Cancer Control (UICC) szervezettel, ami szakmai anyagok cseréjében, szakértők kölcsönös látogatásaiban, továbbképzési- és ösztöndíj-lehetőségekben nyilvánul meg. Intézetünk aktívan részt vett az általuk indított dohányzásellenes kampányban.

A UICC elnöki tisztségét 1985-ben Prof. Dr. Echkardt Sándor, az OOI akkori főigazgatója töltötte be, amelynek eredményeként a UICC Rák Világkongresszusát 1986-ban Budapesten rendezték meg.

European Association for Cancer Research (EACR)


Aktívan részt veszünk az European Association for Cancer Research (EACR) munkájában. 2000 és 2002 között a szervezet elnöke a Molekuláris Genetikai Osztály vezetője, Prof. Oláh Edit volt. Az EACR 19. (kétévenkénti) gyűlését Budapesten tartotta 2006. július 1-4-ig. Jelenleg Prof. Oláh Edit és Dr. Nagy Péter az EACR tudományos tanácsának az OOI főigazgató által delegált tagjai.

International Agency for Research on Cancer (IARC)


Intézetünk szoros szakmai kapcsolatot ápol a lyoni székhelyű IARC-val. Prof. Dr. Kásler Miklós rendszeres résztvevője az IARC rendezvényeinek.

International Prevention Research Institute (IPRI


Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója rendszeresen részt vesz az Országos Rákintézetek Igazgatóinak Találkozóján (National Cancer Institute Directors), illetve 2013 óta részt vesz a Nemzetközi Prevenciós Kutató Intézet tudományos munkájában, mint Senior Research Fellow.

WHO


Az Egészségügyi Világszervezettel kapcsolatunk több évtizedre nyúlik vissza. Számos konkrét programban működtünk együtt. A teljességre törekvés nélkül néhány a legjelentősebbek közül: „Consultation on strategies to improve and strengthen cancer control programmes in Europe" (Genf 2003. november 25-28.; Intézeti képviselő: Dr. Podmaniczky Erzsébet); „Overview of National Cancer Control Programmes" 2004−2005 (a magyar csoport képviselője Genfben: Dr. Podmaniczky Erzsébet).

European School of Oncology ESO


Olaszországban működő onkológiai továbbképző centrum, melynek tanfolyamain számos alkalommal vettek és vesznek részt az Intézet munkatársai, mint oktatók vagy hallgatók.

 

Kétoldalú kapcsolatok

Liaoning Cancer Hospital - Shenyang, Kína

2002 óta a „Kínai Együttműködési Egyezmény" keretein belül Intézetünk kétoldalú kapcsolatban áll a Liaoning Cancer Hospitallal (Shenyang). Az együttműködés kezdeteiben magas szintű kölcsönös látogatások és előadások jelentették az első lépéseket. Először Intézetünk fogadta a shenyangi kórház legfelsőbb vezetését, aminek során lefektettük a szakmai együttműködés alapjait, amit továbbfejlesztettünk Intézetünk kínai látogatása során. 2008-ban és 2013-ban láttuk vendégül a kínai delegációt, majd 2010-ben és 2014-ben Prof. Dr. Kásler Miklós főigazgató, Prof. Dr. Polgár Csaba főigazgató helyettes és Prof. Dr. Fodor János professor emeritus utazott kínai partnerünkhöz, hogy az együttműködés szakmai területeinek kibővítéséről tárgyaljanak. Jelenleg főként a sugárterápia területén dolgozunk együtt. A folyamatos szakembercseréken túlmenően fogadtunk partnerünktől egy PhD hallgatót is, aki nálunk dolgozta ki tézisét.

Magyar-Bajor kormányközi együttműködés

A Magyar-Bajor Kormányközi Egyezmény keretében 2003 óta folytatunk együttműködést. Az Intézet Rákregisztere először az erlangeni, majd a müncheni, később pedig a giesseni Rákregiszter Centrumokkal is felvette, és máig tartja a kapcsolatot. Ez többszöri kétoldalú szakember látogatást és folyamatos információcserét jelentett az intézetek között, ami nagyban hozzájárult a saját rákregiszterünk fejlődéséhez. Legutóbb 2008-ban az Intézet által felkért szakértő dr. Boncz Imre utazott Erlangenbe. Jelenleg elsősorban dokumentációk cseréje történik. A programot az Egészségügyi Minisztérium Nemzetközi és Európai Uniós Koordinációs Főosztálya koordinálja és támogatja.

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem - Marosvásárhely, Románia


2006-ban a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megkapta az engedélyt a Magyar Akkreditációs Bizottságtól, amelynek értelmében Intézetünkkel közösen az orvostudományok területén doktori (PhD) képzést folytathat. Az így felállított budapesti székhelyű Orvos Továbbképző Kar nyolc tanszékből áll, amelynek vezetője prof. Dr. Kásler Miklós. A PhD oktatás 2006 óta folyamatos és nyitott mind az erdélyi, mind a magyarországi kollégák részére. A program keretében eddig húsz magyarországi hallgató kapta meg a PhD címet.

National Cancer Institute, Vilnius, Litvánia

A kétoldalú partneri együttműködés 2013-ban kezdődött, amelynek során Intézetünkbe látogatott a litván National Cancer Institute delegációja szakmai tapasztalatcsere céljából. Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására - a rákkezelés, a kutatás, és az oktatás területén - 2014-ben, Vilniusban került sor.

Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) - Heidelberg, Németország

Az EurocanPlatform európai uniós projekt keretein belül 2013-ban született kétoldalú, intézeti szintű együttműködési megállapodás szerint a Német Rákkutató Központ (Deutsches Krebsforschungszentrum) és az OOI lefektette egy hosszú távú epidemiológiai együttműködés alapjait. Az együttműködés első „gyümölcse" egy közös tanulmány megírása, „Trends in uptake and utilization of sentinel lymphnode dissection among breast cancer patients - an international comparative study among EUROCAN Platform members" címmel. További tudományos együttműködések zajlanak a DKFZ redox biológiai kutató egysége és intézetünk MITO (Molekuláris Immunológiai és Toxikológiai Osztály) részlege között, amit több megjelent közös tanulmány fémjelez.

További együttműködések

Szoros az együttműködésünk az Egyesült Államokban a National Cancer Institute-tal és az M.D. Anderson Cancer Centerrel, valamint a stockholmi Karolinska Intézettel (2008 óta), elsősorban a kölcsönös szakember-látogatások, a tudományos eredmények cseréje és az üléseken való részvétel formájában. Az amerikai intézetekkel közös kutatási projekteket alakítottunk ki az emlő- és vastagbélrákok témakörében.

Munkatársak

Balról jobbra:

 • Szabó Annamária, előadó

 • Tereh Tamás, előadó

 • Marosi Edit, előadó, oszályvezető helyettes

 • Dr. Podmaniczky Erzsébet, osztályvezető

 • Dr. Nagy Péter igazgató

 

Kapcsolat

A Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya a 16. épületben található, a 109. és 110. szobákban.

Tel: +36-1-224-8600

Mellékek:

 • Dr. Nagy Péter: 3644

 • Dr. Podmaniczky Erzsébet: 2443 (vagy: +36-1-224-8766)

 • Szabó Annamária: 1110

 • Marosi Edit: 1524

 • Tereh Tamás: 1554

Fax: +36-1-224-8677

E-mail: nko@oncol.hu

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva