Feladat, tevékenység

Címlap >> Feladat, tevékenység

Az Országos Onkológiai Intézet (OOI) alapító okirata szerint Magyarország onkológiai módszertani, szervezési, rákmegelőző, oktató, gyógyító, tudományos koordináló központja.
Ezen feladatok elvégzése érdekében az Intézet 347 ágyszámmal 10 Klinikai Osztályt, 6 kutató osztályt működtet, 1072 fő munkatárssal.
Országos állami feladatai közé tartozik a Nemzeti Rákregiszter működtetése és az onkológiai hálózat felügyelete is.

A klinikai tevékenység főbb jellemzői 2016-ban:

  1. ágykihasználás: 63,13%,
  2. átlagos ápolási idő: 5,30 nap,
  3. fekvőbeteg ellátás: 15.103 eset,
  4. ambuláns tevékenység: 640.122,
  5. kúra esetszám: 45.089 eset.

Az Intézet szakmai koordináló funkciójának megfelelően az alábbi eurokonform módszertani útmutatókat készítette el és tartja karban:

  1. Nemzeti Rákkontroll Program
  2. Onkoterápiás Protokoll, Az onkológia irányelvei
  3. A daganatok szűrésének hazai irányelvei
  4. A daganatos betegellátás minőségi kontrollja
  5. Az Onkológia alapjai című egyetemi tankönyv

Ezek a programok a daganatellenes küzdelem valamennyi területén iránymutató jellegűek.

Az Országos Onkológiai Intézet vezeti és koordinálja a Népegészségügyi Program keretén belül az onkológiai programokat.

Az Országos Onkológiai Intézetben 71 fős létszámmal 6 kutató osztály működik. A kutatási témák jelentős része alkalmazott klinikai kutatás, melynek eredményei folyamatosan beépülnek az Intézet megelőzési és gyógyítási tevékenységébe.

Az OOI több egyetem együttműködésével "Nemzeti Onkológiai Kutatási Konzorcium" címen Széchenyi Pályázatot nyújtott be, amely kiemelt helyezés mellett 2002-től napjainkig az Oktatási Minisztériumtól Széchenyi NKFP 1/048/2001 számú szerződés alapján 208.301.250.- Ft támogatást kapott. Mindezek alapján elmondható, hogy az Országos Onkológiai Intézet kutatási tevékenysége mind hazai, mind nemzetközi mérce szerint kiemelkedő. A Széchenyi kutatási pályázat elnyerésével megvalósult az Onkológiai kutatások nemzeti összefogása, amely koordinálást az Országos Onkológiai Intézet végzi.

Az Intézmény klinikai és kutató háttere Magyarországon egyedülálló lehetőséget nyújt az onkológia elméleti és gyakorlati oktatására, mind graduális, mind postgraduális szinten. Az Intézetben működő Onkoterápia Tanszék kidolgozta a Klinikai Onkológia graduális és postgraduális oktatásának program javaslatát. A curriculum mind az európai, mind azamerikai onkológus szakorvos képzési formák figyelembe vételével készült. Az Országos Onkológiai Intézetben működő Onkoterápia Tanszék programja olyan multidisciplinárisoktatási programot foglal magába, amely a daganatok korai diagnózisához és komplex terápiájához szükséges klinikai ismereteken kívül tartalmazza a daganatok megelőzésével, kialakulásával kapcsolatos modern kutatási ismereteket is.

Az Országos Onkológiai Intézet, - mint a daganatos betegellátás szakmai, módszertani, kutatási központja - olyan internacionális kapcsolatokat épített ki, amely elősegíti a hazai klinikai onkológia és daganat kutatás nemzetközi integrációját. Számos államközi egyezményben, nemzetközi pályázatban vesz részt, kapcsolatot tart fent nemzetközi egészségügyi szervezetekkel (WHO, UICC, OECI, EACR, EORTC).

Ezek a nemzetközi kapcsolatok teszik lehetővé az onkológiai szakma európai integrációját.

Gyógyító tevékenységének anyagi hátterét az OEP-pel kötött szerződés biztosítja. Az országos feladatokra és kutatási tevékenységekre felügyeleti szerve (egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szervezete) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium nyújt finanszírozási támogatást.

Összefoglalva elmondható, hogy az Országos Onkológiai Intézet szűrési, módszertani, betegellátó tevékenysége országos, állami funkciónak felel meg. Ugyanakkor az intézmény klinikai és kutató háttere egyedülálló lehetőséget nyújt az onkológia elméleti és gyakorlati oktatására, mind graduális, mind postgraduális szinten.

Mindezek alapján az Országos Onkológiai Intézet a daganatos betegellátás területén a progresszív ellátás csúcsának tekinthető. Országos feladatán túl regionális ellátást biztosít a budai- és a dél-dunántúli területeken.

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva