TITKÁRNŐ

Címlap >> Content >> TITKÁRNŐ

Országos Onkológiai Intézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 
SUGÁRTERÁPIÁS KÖZPONT

TITKÁRNŐ

munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Osztályos levelezés, illetve ezzel kapcsolatos dokumentációk iktatása. A graduális és posztgraduális képzésekkel kapcsolatos adminisztráció naprakészen tartása, továbbképző tanfolyamok tematikájának egyetemi regisztrációja, tutori és mentori jelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, kapcsolattartás az Intézet és az oktatás együttműköüdésében résztvevő egyetemek között. Az osztályra érkező betegek dokumentációjának rendben tartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés,

•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató részére a apig@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 28.

 

Megjelenés dátuma: 

2018. Május 09. szerda

Munkakör: 

TITKÁRNŐ

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

Osztály: 

SUGÁRTERÁPIÁS KÖZPONT

Dátum: 

2018. Május 09. szerda

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva