SZAKORVOS

Címlap >> Content >> SZAKORVOS

Országos Onkológiai Intézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 
Mellkas és Hasüregi Daganatok és Klinikai Farmakológia Osztály /Kemoterápia B/ 

SZAKORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakorvosi tevékenység végzése az Intézet Mellkas és Hasüregi Daganatok és Klinikai Farmakológiai Osztályán, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

   •          Egyetem, klinikai onkológiai szakvizsga,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

   •          klinikai kutatás területén szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   •          Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

   •          Elektronikus úton Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

Megjelenés dátuma: 

2019. július 29. hétfő

Dátum: 

2019. július 29. hétfő

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva