Rezidens

Címlap >> Content >> Rezidens

Országos Onkológiai Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet
Nőgyógyászati Daganatsebészeti Osztály
REZIDENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rezidensi kompetenciába tartozó feladatok ellátása a szakképzési tervben foglaltaknak megfelelően szakorvos irányítása, felügyelete mellett.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:
- Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Novák Zoltán osztályvezető főorvos nyújt, a 224-8600/1270 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton dr. Novák Zoltán osztályvezető főorvos részére a zoltannovak75@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.oncol.hu - 2018. április 25.

Megjelenés dátuma: 

2018. augusztus 30. csütörtök

Munkakör: 

Rezidens

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

Osztály: 

Nőgyógyászati Daganatsebészeti Osztály

Dátum: 

2018. augusztus 30. csütörtök

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva