Laborasszisztens

Címlap >> Content >> Laborasszisztens

Országos Onkológiai Intézet
                      
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Országos Onkológiai Intézet
Klinikai Laboratórium

laborasszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                      
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1122 Budapest, Ráth Györy út 7-9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az Országos Onkológiai Intézet Klinikai Laboratóriumában laborasszisztensi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                      
Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató részére a apig@oncol.hu E-mail címen keresztül

Megjelenés dátuma: 

2018. február 19. hétfő

Munkakör: 

Laborasszisztens

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

Osztály: 

Klinikai Laboratórium

Dátum: 

2018. február 19. hétfő

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva