KEOP 5.6.0

Címlap >> Content >> KEOP 5.6.0

Országos Onkológiai Intézet KEOP-5.6.0/12-2014-0001 pályázat:
Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben

Támogatás összege: 517 772 728Ft
Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma:
A beruházás közvetlen célja az intézet hő- és villamos-energia fogyasztásának csökkentése, valamint az energiafelhasználás optimalizálása, amely közvetve a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a fosszilis primerenergiától való függőség csökkentésének eléréséhez. Ez az Európai Unió alapvető irányelveivel összhangban van, az azokban megfogalmazott célok elérését maximálisan támogatja.
A jelen pályázat műszaki tartalma sok éves előkészítő tevékenységet követően, a Pályázati felhívás feltételrendszerének, a prioritásként kezelendő – az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet módosító – 20/2014. (III. 7.) BM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra.
A tervezett energiahatékonysági beruházás az intézet épületállományának, ezen belül is a régi építésű épületek nettó légtérfogatának több mint 50%-át, 5 épületét érinti.
A korszerűsítés az alábbi részekre bontható:
- egy épületenergetikai beruházásra, amely a külső homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét és a radiátorok automatikus, helyi szabályozását tartalmazza,
- egy informatikai rendszer alapú fejlesztésre, amely egy XI. századi energia-menedzsment épületfelügyeleti rendszer eszközpark beszerzését jelenti,
- valamint az energiamenedzsment rendszeren kívüli következő eszközök beépítésére: mennyiségmérők, villamos-energia fogyasztásmérők, frekvenciaváltó berendezések, amelyek külön-külön is kimutatható hő- és villamos-energia felhasználás-csökkenést és energiaköltség megtakarítást eredményeznek.

A projekt befejezésének dátuma: 2015. július 30.

 

 

A PROJEKT CÉLCSOPORTJA: közvetve a daganatos járó és fekvőbetegek, valamint az intézet dolgozói.
A PROJEKT INDOKOLTSÁGA: az energiaköltségek folyamatos emelkedése, egyúttal a környezetterhelés közvetlen és a fosszilis energiahordozók közvetett csökkentése
A PROJEKT CÉLJA: az energiafelhasználás és annak költségeinek csökkentése.
A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:
A korszerűsítés által érintett 5 épület a következő: 1-20, 2, 11, 14, 15. A kötőjeles számok eltérő időben
hozzáépített toldaléképületeket jelölnek.
A korszerűsítés keretében egységesen az alábbi beruházások, illetve rendszer-fejlesztés valósulnak meg:
1. Külső homlokzati hőszigetelés
2. Nyílászárók cseréje
3. Termosztatikus radiátorszelepek felszerelése
4. Energiamenedzsment-épületfelügyeleti rendszer telepítése
5. Egyéb eszközök: hő- és villamosenergia fogyasztásmérők, valamint frekvenciaváltók beépítése

Az épületenergetikai korszerűsítések műszaki tartalma, paraméterei, az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet módosító – 20/2014.
(III. 7.) BM rendelet 2015. január 01-től hatályba lépő, szigorúbb követelményértékeket
figyelembe véve kerültek meghatározásra. Ennek megfelelően a már rendelkezésünkre álló
komplex műszaki tartalom, az építészeti tervdokumentáció módosítása, az Energiatanúsítás és
az Audit ismételt elvégzése is szükségessé vált.

 


PROJEKTLÁTOGATÁS A MEGÚJULÓ ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZETBEn

Épületenergetikai korszerűsítés az Országos Onkológiai Intézetben” pályázat keretében létrejövő fejlesztések, bejárással egybekötött bemutatója.

Az időjárás is kedvezett a 2015. május 29-én, 10:00-kor, a Tanácsteremben kezdődő sajtónyilvános rendezvénynek, amelyet megtisztelt látogatásával az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztési Koordinációs Főosztály képviselője is.
Dr. Csuka Orsolya fejlesztési igazgató megnyitójában összefoglalta a beruházás jelentőségét az intézet gazdaságos működtetése vonatkozásában.
Komáromi Gábor főmérnök – prezentációjában bemutatta a beruházás eddigi állomásait és a jelenleg is folyó tevékenységeket.

A megjelentek kérdéseinek megbeszélését követő állófogadás után, a résztvevők bejárták az érintett helyszíneket.

Az EU Kohéziós Alapja és a Magyar Állam társfinanszírozásával megvalósuló KEOP-5.6.0/12-2014-0001 jelű pályázatból finanszírozott 517,77 mFt-os, 100%-os támogatástartalmú beruházás közvetlen célja, az Intézet hő- és villamos-energia fogyasztásának csökkentése, valamint az energiafelhasználás optimalizálása, amely közvetve a globális környezetterhelés és az üvegház-hatású gázok kibocsátásának mérséklődését eredményezi.

A fejlesztés műszaki tartalma sok éves előkészítő tevékenységet követően, a pályázati felhívás feltételrendszerének, a prioritásként kezelendő – az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet módosító – 20/2014. (III. 7.) BM rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével került kidolgozásra.

A korszerűsítés az alábbi résztevékenységekre bontható:

- épületenergetikai beruházásra, amely a külső homlokzati hőszigetelést, nyílászáró cserét és a radiátorok automatikus, helyi szabályozását tartalmazza,
- informatikai rendszer alapú fejlesztésre, amely egy XI. századi energiamenedzsment-épületfelügyeleti rendszer eszközpark beszerzését jelenti,
- valamint az energiamenedzsment rendszeren kívüli következő eszközök beépítésére: mennyiségmérők, villamos-energia fogyasztásmérők, frekvenciaváltó berendezések, amelyek külön-külön is kimutatható hő- és villamos-energia felhasználás-csökkenést és energiaköltség megtakarítást eredményeznek.

A beruházás jellemző adatai:

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése: 361,49 t/év
Megtakarított elsődleges energiamennyiség 5.564,47 GJ/év

A PROJEKT ÉRINTETT ÉPÜLETEI:

A megvalósuló energiahatékonysági beruházás az intézet épületállományának, ezen belül is a régi építésű épületek nettó légtérfogatának több mint 50%-át, 5 épületét érint (1, 2, 11, 14, 15- jelű épületek).

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva