KÖZPONTVEZETŐ FŐORVOS

Címlap >> Content >> KÖZPONTVEZETŐ FŐORVOS

Országos Onkológiai Intézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 
FEJ-NYAKI DAGANATOK MULTIDISZICIPLINÁRIS KÖZPONT

KÖZPONTVEZETŐ FŐORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, az orvosi tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, illetve Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központ Működési Rendjében, valamint az Országos Onkológiai Intézet Szervezési és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, fül-orr-gégészet szakvizsga, klinikai onkológiai szakvizsga,

•         szakorvosi - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         osztályvezető főorvosi - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

•         büntetlen előélet,

•         érvényes működési engedély,

•         MOK tagság

•         PhD tudományos fokozat

•         egészségügyi (munkaköri) alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         habilitáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, vezetői gyakorlat igazolása, szakmai program, nyilatkozat arról, hogy az elbíráló személyek, testületek megismerhetik a benyújtott dokumentumot.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György út 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: főorvos/vezetői megb , valamint a munkakör megnevezését: FŐORVOS.

•         Elektronikus úton Petrovicsné Cseh Lujza humánpolitikai igazgató részére a cseh.lujz@oncol.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Petrovicsné Cseh Lujza humánpolitikai igazgató, Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Egészségügyi Közlöny - 2018. szeptember

•         www.oncol.hu

 

 

Megjelenés dátuma: 

2018. augusztus 30. csütörtök

Munkakör: 

KÖZPONTVEZETŐ FŐORVOS

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

Osztály: 

FEJ-NYAKI DAGANATOK MULTIDISZICIPLINÁRIS KÖZPONT

Dátum: 

2018. augusztus 30. csütörtök

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva