Intézet közlekedésének és parkolásának rendje

Címlap >> Content >> Intézet közlekedésének és parkolásának rendje

Intézet közlekedésének és parkolásának rendje

 • Az Intézet területén a KRESZ előírásai érvényesek.
 • Megengedett maximális sebesség 20 km/h.
 • A bejáratnál működő sorompókat számítógép által vezérelt kamera irányítja.
 • Az Intézetben egyirányúsított a forgalom 06:00 – 16:00ig a Ráth György utcáról a Kékgolyó utcai teherporta irányába.Hétvégén, illetve hétköznapokon 16:00 – 06:00ig minden irányú forgalom a Ráth György utcai Főportán  keresztül történik.
 • Intézetünk területén csak a felfestett parkolókban lehet megállni, az utak mellett parkolni tilos. A belső forgalmat akadályozó gépjármú esetében betegellátást veszélyeztető felirat kerül elhelyezésre.
 • Az Intézet tulajdonában lévő Ráth György utcai parkolónkban betegeink részére a parkolás ingyenes - az ingyenesség feltétele a kezelőlap dátumának orvos általi leigazolása -, más személyek részére (pl. látogatók) kedvezményesen, térítés ellenében igénybe vehető.
 • Déli pályaudvar melletti parkolóház (I. ker. Kosciuszkó Tádé utca 15.) területét kedvezményes díj – 1.500 Ft/nap - fejében igénybe lehet venni, az intézetünk betegeinek.
 • A parkolási és közlekedési szabályok be nem tartása súlyos esetben, illetve ismétlődés esetén azonnali kitiltást von maga után. 

Intézet területére az alábbi gépkocsikkal lehet behajtani

 • Mentő és egészségügyi szállításokkal foglalkozó betegszállító, valamint tűzoltóság és rendőrség gépkocsijai.
 • Az Intézet tulajdonában lévő gépkocsik.
 • Intézeti dolgozók gépkocsijai – az ügyeletet adó kivételével – éjszakára nem parkolhatnak bent, ez alól kivétel képez a hivatalos kiküldetésen lévő személyek gépkocsijai, de ebben az esetben is bejelentési kötelezettsége van a biztonsági vezető irányába.
 • DT rendszámos gépkocsik.
 • Az Intézet területére, illetve területéről igazoltan szállítást végzők vagy szervizek gépkocsijai (ezen gépkocsik fogadását végző osztályoknak telefonon értesíteni kell az érkezésről a Biztonsági vezető).
 • Társintézmények hivatalos személy gépkocsijai.
 • Mozgáskorlátozott, rossz egészségi állapotú személyek gépkocsija, csak a kezelő orvos ilyen irányú igényét csak az intézeti Biztonsági vezető keresztül érvényesítheti.
 • Állami vezetők, illetve magasabb beosztású személyek behajtását a fogadó osztály osztályvezetője jogosult intézni Biztonsági vezető irányába.
 • Betegeket szállító taxi Intézetünkön áthajthat, várakozási idő nélkül.

Azon személyek, akik nem jogosultak az Intézetbe való behajtásra, azok jogosultak a betegszállító szolgáltatás igénybe vételére a portákon (biztonsági őrökön) keresztül. Azon személyek, akik ezt a szolgáltatást nem kívánják igénybe venni, azok részére betegtolókocsit tudunk biztosítani a Ráth György utcai, illetve diagnosztikai épület portáin, térítésmentesen.

Utas nélkül érkező taxi gépkocsik abban az esetben hajthatnak be, ha a porta szolgálat rendelte őket, más esetben a gépkocsit rendelőnek a portára le kell fáradnia.
Intézetünkbe befekvésre jövő és behajtási engedéllyel rendelkező személyek, sem tárolhatják parkolóinkban gépkocsijukat.
A parkolók telítettsége esetén a - belső utak átjárhatósága érdekében – Biztonsági vezető jogosult a behajtási jogosultságok részleges vagy teljes felfüggesztésére.
4 órát meghaladó kezelések esetén, a közterületen parkoló betegeink parkolási büntetését a kezelő orvos igazolása alapján, az intézeti Biztonsági vezetője tudja töröltetni.                             

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva