FŐORVOS

Címlap >> Content >> FŐORVOS

 

Országos Onkológiai Intézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 

FŐORVOS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. JANUÁR 1- 2024. DECEMBER 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A jogszabályokban előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen Nukleáris Medicina Osztály szakmai tevékenységének irányítása, felügyelete, az osztály tevékenységének tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működésre, valamint az Országos Onkológiai Intézet Szervezési és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, nukleáris medicina,

          szakorvosként végzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

          büntetlen előélet

         érvényes működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége

        Magyar Orvosi Kamarai Tagság

          Ph.D tudományos fokozat

          magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra

       egészségügyi (munkaköri) alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          . - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          Személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata, a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai) program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve kompetenciakörben, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat a bírálatban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Onkológiai Intézet címére történő megküldésével (1122 Budapest, Ráth György út 7-9. 1. épület 1. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FŐORVOS_NUKLEÁRIS ME , valamint a munkakör megnevezését: FŐORVOS.

vagy

       Elektronikus úton Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

          www.oncol.hu

        Egészségügyi Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja 2019. november 1. A vezetői megbízás kezdő időpontja: 2020. január 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oncol.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelenés dátuma: 

2019. június 05. szerda

Dátum: 

2019. június 05. szerda

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva