ELŐADÓ

Címlap >> Content >> ELŐADÓ

Országos Onkológiai Intézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLY

ELŐADÓ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kapcsolattartás nemzetközi szakmai szervezetekkel. EU-s szakmai projektek koordinálásának támogatása. Külföldi utakkal kapcsolatos utazásszervezés. Levelezések, szerződések, számlák fordítása (angol-magyar-angol). Külföldi delegációk intézeti látogatásának koordinálása. Egyéb adminisztratív feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

          Főiskola, /Egyetem,

          Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

          angol szakfordítói vizsga, további nyelvek tárgyalóképes ismerete, illetve projektmenedzseri tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

          Fényképes szakmai önéletrajz magyar és angol nyelven, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

          Elektronikus úton Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Bér megegyezés szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Megjelenés dátuma: 

2019. augusztus 30. péntek

Dátum: 

2019. augusztus 30. péntek

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva