Egészségügyi adminisztrátor

Címlap >> Content >> Egészségügyi adminisztrátor

Országos Onkológiai Intézet

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 

EGÉSZSÉGÜGYI ADMINISZTRÁTOR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Onkológiai Intézet fekvőbeteg osztályain, járóbeteg szakrendelésein, illetve patológiai osztályon egészségügyi adminisztrátori tevékenység végzése, munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium,

•         gyors- gépírás tudás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         egészségügyi adminisztrátori munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         gyors- gépírói végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton dr. Zoltánné Csorba Éva ápolási igazgató részére az apig@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.oncol.hu - 2018. május 16.

Megjelenés dátuma: 

2018. Május 15. kedd

Munkakör: 

Egészségügyi adminisztrátor

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő

Dátum: 

2018. Május 15. kedd

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva