CYTOLÓGIAI SZŰRŐASSZISZTENS

Címlap >> Content >> CYTOLÓGIAI SZŰRŐASSZISZTENS

Országos Onkológiai Intézet

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Országos Onkológiai Intézet 

CYTOLÓGIAI SZŰRŐASSZISZTENS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1122 Budapest, Ráth György út 7-9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Országos Onkológiai Intézet Cytopatológiai Osztályán szűrőasszisztensi feladatok végzése, munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

Középfokú képesítés, vagy labordiagnosztikai képesítés, vagy biológus végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Felsőfokú szakirányú képesítés, hasonló munkakörben szerzett 1-3 év közötti tapasztalat, szakmai képzés vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén), iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai, beleegyező nyilatkozat: a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati dokumentációt megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

    Elektronikus úton Munkaerő- és Bérgazdálkodási Osztály részére a humanpolitika@oncol.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 5.

 

Megjelenés dátuma: 

2019. Május 02. csütörtök

Dátum: 

2019. Május 02. csütörtök

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva