Az Országos Onkológiai Intézet története

Címlap >> Az Országos Onkológiai Intézet története

Az Országos Onkológiai Intézet az EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1051. Budapest, Arany János u. 6-8. tulajdonában lévő egészségügyi intézmény, mely az ország teljes területére kiterjedő felvételi körben a daganatos járó és fekvőbetegek diagnosztikai és terápiás szakorvosi ellátását és követéses gondozását látja el.

Az intézmény finanszírozói:

 • NEAK (működés)
 • EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma (felújítás, beruházás)

Az intézmény felügyeletét az Állami Egészségügyi Ellátó Központ látja el.

Tevékenységi köre:

 • Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás
 • Központi diagnosztikai és terápiás ellátás
 • Járó-beteg szakellátás
 • Kutatás - fejlesztés
 • Postgraduális képzés
 • Központi szakszolgáltatás
 • Nemzeti Rák Regiszter
 • Nemzetközi együttműködések

Az intézmény felső vezetésének szervezési, irányítási tevékenységében elsődleges feladatként jelenik meg azon igény kielégítése, hogy az orvos-szakmai, ápolási-, és a minőségirányítási tevékenységek ellátása állandó, jó színvonalon biztosított legyen. Ennek fontos feltétele a daganatos betegség multidisciplináris megközelítése. Ennek lényege, hogy számos daganatos megbetegedésben sebészi, sugár és gyógyszeres kezelés egyaránt szükséges. Néha a kezelések egymással helyettesíthetők, vagy egyedi prognosztikai faktorok, esetleg új terápiás eljárások figyelembevételével optimalizálhatók. Mindezek kollektív döntési mechanizmust igényelnek, ami egyúttal megóv az alul- vagy túlkezeléstől és a rossz kombinációktól. A rendszer úgy működik, hogy az egyes disciplinák képviselői időközönként munkaértekezletet és belső továbbképző konferenciákat tartanak, ahol az alábbi témák kerülhetnek megvitatásra:

Rendszeres intézeti munkaértekezlet:

 • Egyes daganatos betegek bemutatása a kezelés előtt (központi konziliárius bizottságok);
 • Standard protokollok alkalmazása típusos esetekben és speciális körülmények között.

Időszakos belső továbbképző konferenciák:

 • Az alkalmazott kezelés hatásossága ("trial"-ok eredménye, 5 éves túlélési arányok);
 • Új terápiás eljárások és protokollok;
 • Egyedi kórlefolyás becslésére alkalmas eljárások lokalizációnként;
 • Nemzetközileg elfogadott újabb daganatosztályozások;
 • Új entitások;
 • Daganatos fájdalomcsillapítás;
 • Elfogadott kutatási eredmények, amelyek a gyógyításba beépíthetők.

Az Intézetben lehetőség van molekuláris pathologiai diagnosztikára, a daganatok molekuláris biológiai prognosztikájára és genetikai szűrővizsgálatokra.

Az Intézetben működik a Nemzeti Rákregiszter, amely az egész ország területéről gyűjti az egyes daganatféleségekre vonatkozó morbiditási adatokat.

Az Intézetnek saját kontrolling rendszere van.

A Minőségirányítási Rendszer alkalmazási területe kiterjed a:

 • Aktív kórházi fekvőbeteg ellátásra,
 • Központi diagnosztikai és terápiás ellátásra,
 • Járó-beteg szakellátásra,
 • Kutatás - fejlesztésre,
 • Postgraduális képzésre,
 • Központi szakszolgáltatásra.
 • Valamint a fentieket támogató és a rendszert irányító tevékenységek. 

Országos Onkológiai Intézet - Minden jog fenntartva